Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 2Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh chọn lọc hay...

Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh chọn lọc hay nhất

Bài viết dưới đây của Lớp học Mật Ngữ sẽ cung cấp cho quý các em mẫu đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh chọn lọc hay nhất, kính mời quý các em tham khảo.

1. Một số từ vựng Tiếng Anh có thể sử dụng trong đoạn văn tả cô giáo

2. Các mẫu đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh (kèm bản dịch)

2.1 Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh – Mẫu số 1

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt
Out of all the teachers I have encountered in my academic journey, Mrs. Thuy stands out as my favorite. During my eighth-grade year, she served as my English teacher. Her round, feminine face with distinctive facial features easily captured the attention of onlookers. Not only was she delightful and amiable, but she was also incredibly attentive, caring, and patient. Mrs. Thuy took the time to listen to our struggles with studying English and tailored her teaching methods to accommodate each of us individually. As a result, the lessons became more enjoyable and comfortable. I am grateful for her efforts that have helped me excel in English, and I sincerely hope that she is doing well and achieving all her aspirations. Trong quá trình học tập, tôi đã gặp nhiều giáo viên, nhưng giáo viên yêu thích nhất của tôi là cô Thúy. Cô là giáo viên tiếng Anh của tôi khi tôi học lớp 8. Tôi vẫn nhớ cô có khuôn mặt tròn nhẹ nhàng với những đặc trưng khuôn mặt đặc biệt, dễ dàng thu hút sự chú ý của người qua đường. Cô là một giáo viên rất dễ thương và thân thiện nhất mà tôi từng gặp. Cô là một người rất tận tâm, chu đáo và kiên nhẫn. Cô dành thời gian để lắng nghe những khó khăn của chúng tôi trong việc học tiếng Anh và thực sự cố gắng tìm ra phương pháp học phù hợp với từng người. Các bài học trở nên vui vẻ hơn và thoải mái hơn. Tôi rất đánh giá cao những nỗ lực của cô để giúp tôi thành công trong việc học tiếng Anh. Tôi hy vọng cô đang có một cuộc sống tốt đẹp và chúc cho cô thành công trong mọi điều cô cố gắng đạt được.

2.2 Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh – Mẫu số 2

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt
As I walked into the classroom, I couldn’t help but notice the air of authority and warmth emanating from the teacher. Her confident yet approachable demeanor instantly put me at ease. Her sharp eyes seemed to take in everything at once, and I could tell that she was someone who paid attention to detail. With a smile, she welcomed me and the other students into the room, and began the day’s lesson with enthusiasm. Khi tôi bước vào lớp học, tôi không thể không để ý đến sự quyền lực và sự ấm áp tỏa ra từ cô giáo. Thái độ tự tin nhưng dễ tiếp cận của cô ngay lập tức làm tôi yên tâm. Ánh mắt sắc bén của cô giáo dường như nhìn thấy tất cả mọi thứ cùng một lúc, và tôi có thể nhận ra rằng cô ấy là một người chú ý đến chi tiết. Với nụ cười, cô ấy chào đón tôi và các học sinh khác vào phòng học, và bắt đầu bài học của ngày với sự nhiệt tình.

2.3 Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh – Mẫu số 3

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt
Ms. Mai Chi, my first-grade homeroom teacher, commands respect with her strict demeanor, yet she exudes warmth and affection through her bright, attentive eyes and her long, silky hair that she often wears in an elegant ao dai. Her gentle voice captures our attention during class lectures, and her dedication to our learning is evident in her patient willingness to explain topics until the entire class grasps them. Her Vietnamese lessons are both practical and enjoyable, endearing her to us as a second mother. Cô Mai Chi, giáo viên chủ nhiệm lớp đầu tiên của tôi, dù có thái độ nghiêm khắc nhưng cô lại tỏa ra sự ấm áp và sự quan tâm đến học sinh thông qua đôi mắt sáng và tinh ý cùng mái tóc dài và mượt mà, thường được cô ấy mặc trong chiếc áo dài thanh lịch. Giọng nói nhẹ nhàng của cô luôn thu hút sự chú ý của chúng tôi trong giờ học, và sự tận tâm của cô đối với sự học của chúng tôi rõ ràng được thể hiện qua việc cô kiên nhẫn giải thích cho đến khi cả lớp hiểu rõ. Các bài học tiếng Việt của cô rất thực tế và thú vị, khiến chúng tôi cảm thấy cô như một người mẹ thứ hai.

2.4 Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh – Mẫu số 4

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Mrs. Lan is my history teacher. She has short hair and a warm smile that always makes me feel welcomed in her class. Her voice is soft, yet firm, and she always commands the attention of the class. Her lectures are well-prepared and insightful, and she has a way of making even the most boring topics interesting.

But what I admire most about Mrs. Lan is her kindness and dedication to her students. She is always available to help us with any questions we may have, and she takes the time to get to know each and every one of us personally. Her passion for history is contagious, and it’s clear that she truly loves teaching.

In her class, I have learned not only about the past, but also about the importance of being a caring and compassionate person. Mrs. Lan is a wonderful teacher, and I am grateful to have her as my mentor.

Cô Lan là giáo viên lịch sử của tôi. Cô có mái tóc ngắn và một nụ cười ấm áp luôn khiến tôi cảm thấy được chào đón trong lớp học của cô. Giọng nói của cô êm ái nhưng kiên quyết, và cô luôn thu hút sự chú ý của cả lớp. Các bài giảng của cô được chuẩn bị kỹ lưỡng và sâu sắc, và cô có cách làm cho ngay cả những chủ đề nhàm chán nhất trở nên thú vị.

Nhưng điều tôi ngưỡng mộ nhất về cô Lan chính là lòng tốt và sự tận tâm của cô đối với học sinh của mình. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào, và cô dành thời gian để tìm hiểu về từng cá nhân trong lớp. Đam mê của cô đối với lịch sử là lây lan, và rõ ràng là cô thực sự yêu nghề giảng dạy.

Trong lớp học của cô, tôi đã học được không chỉ về quá khứ mà còn về tầm quan trọng của việc trở thành một người tốt bụng và đầy tình cảm. Cô Lan là một giáo viên tuyệt vời, và tôi rất biết ơn vì đã có cô làm người hướng dẫn của mình.

2.5 Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh – Mẫu số 5

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt
Teachers play a crucial role in shaping one’s life, imparting not only knowledge but also inculcating good values and habits. They are instrumental in shaping students’ character, career, and education. In my life, Mrs. Hang, my literature teacher at Chu Van An Secondary School, was a significant influence. Mrs. Hang is a kind, loving, and cheerful person who always treats her students with care and respect. However, she is also capable of being strict when the situation calls for it. With her extensive knowledge of Vietnamese literature, including writers and literary works, I have learned a great deal from her. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cuộc sống của mỗi người, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khuyến khích hình thành những giá trị và thói quen tốt. Họ có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, sự nghiệp và giáo dục cho học sinh. Trong cuộc đời của tôi, cô giáo văn của tôi tại Trường Trung học Cơ sở Chử Văn An, Mrs. Hằng, đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Mrs. Hằng là một người đầy tình cảm, yêu thương và vui vẻ, luôn đối xử với học sinh của mình một cách chu đáo và tôn trọng. Tuy nhiên, khi cần thiết, cô ấy cũng có khả năng cứng rắn. Với kiến thức rộng về văn học Việt Nam, bao gồm những tác giả và tác phẩm văn học, tôi đã học được rất nhiều từ cô ấy.