Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 6Viết đoạn văn ngắn về trách nhiệm của thanh niên đối với...

Viết đoạn văn ngắn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước

Thanh niên là thế hệ trẻ có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội. Họ cần phải biết cách làm cho đất nước ngày càng phát triển, không chỉ cần chăm chỉ học tập, lao động mà còn phải góp phần sức lực để xây dựng đất nước. Hãy cùng tìm hiểu về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước qua bài viết dưới đây.

1. Thanh niên là gì?

Thanh niên là thuật ngữ dùng để chỉ những người từ 18 tuổi đến khoảng 30 tuổi. Đây có thể là lực lượng quan trọng, lực lượng xung kích đi đầu trong công cuộc bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước, quê hương. Ở thời bình, đây là lực lượng cần chăm lo, vì thanh niên là tương lai của nước, là lực lượng đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

*Thuật ngữ người thành niên: Trong pháp luật, cụm từ thanh niên có thể diễn dãi là người thành niên. Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người thành niên là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, sức khỏe tâm thần bình thường, không bị Tòa tuyên mất năng lực hành vi dân sự… Nghĩa là, người đó phải có đủ khả năng để nhận thức việc mình làm, đủ khả năng để làm chủ, chỉ huy và điều khiển được hành vi của mình. Đối với những trường hợp là những cá nhân đã đến tuổi trưởng thành từ 18 tuổi tròn trở lên nhưng rơi vào các trường hợp sau: bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc đó là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì chưa được coi là người thành niên. Các chủ thể này khi tham gia vào các quan hệ dân sự phải có những điều kiện nhất định: được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền hoặc phải có người giám hộ.

2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên:

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên được quy định tại Điều 4, Luật Thanh niên năm 2020 cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, Điều 5, Luật Thanh niên năm 2020 đã quy định 7 nguyên tắc đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, đó là: 

3. Trách nhiệm của thanh niên:

– Trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc: 

Điều 12 Luật Thanh niên quy định: Đối với Tổ quốc, thanh niên có trách nhiệm phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu; đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

– Trách nhiệm của thanh niên đối với Nhà nước và xã hội:
Điều 13 Luật Thanh niên quy định: Đối với Nhà nước và xã hội, thanh niên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân; tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật; xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội; tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

– Trách nhiệm của thanh niên đối với gia đình:

Điều 14 Luật Thanh niên quy định: Thanh niên có trách nhiệm chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình; tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

– Thanh niên có trách nhiệm gì đối với bản thân:

Điều 15 Luật Thanh niên quy định: Đối với bản thân, thanh niên có trách nhiệm rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội; tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn; chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp; sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

Thanh niên có trách nhiệm rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

5. Một số đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước:

5.1. Đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước (mẫu số 1)

Mỗi con người khi xây dựng cuộc sống của chính mình và phát triển bản thân cũng chính là xây dựng đất nước. Chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội nhất. Chính vì thế, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước hiện nay còn nhiều trăn trở. Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm của mỗi cá nhân cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Mỗi người một hành động, dù nhỏ dù lớn nhưng cùng hướng về một mục tiêu xây dựng nước nhà giàu đẹp sẽ khiến cho cộng đồng tốt đẹp và vững mạnh hơn. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, cố gắng trở thành một công dân tốt và cống hiến trọn vẹn cho nước nhà. Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị lên án. Đất nước này là của chúng ta, bầu trời này là của chúng ta, do chúng ta làm chủ. Chính vì thế, chúng ta cần có ý thức bảo vệ và phát triển nước nhà ngày càng giàu đẹp hơn.

5.2. Đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước (mẫu số 2)

Mỗi con người chúng ta được sống trong nền hòa bình, yên ấm như hiện nay là một điều vô cùng may mắn phải cảm ơn sự hi sinh của thế hệ đi trước. Chính vì thế, chúng ta phải biết ơn họ và có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm của mỗi cá nhân cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Mỗi người một hành động, dù nhỏ dù lớn nhưng cùng hướng về một mục tiêu xây dựng nước nhà giàu đẹp sẽ khiến cho cộng đồng tốt đẹp và vững mạnh hơn. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, cố gắng trở thành một công dân tốt và cống hiến trọn vẹn cho nước nhà. Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị lên án. Đất nước này là của chúng ta, bầu trời này là của chúng ta, do chúng ta làm chủ. Chính vì thế, chúng ta cần có ý thức bảo vệ và phát triển nước nhà ngày càng giàu đẹp hơn.

5.3. Đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước (mẫu số 3)

Đất nước ta đang bước vào một thế kỉ mới, một thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới mới, vì vậy mỗi người đều phải chuẩn bị hành trang cho mình để vững vàng hơn khi bước vào thế kỉ này, trong đó, sự chuẩn bị của thanh niên là vô cùng quan trọng vì thanh niên là những thế hệ tương lai của đất nước. Hành trang là những trang bị, vật dụng cần thiết của mỗi người trong một chuyến đi xa. Nhưng hành trang ở đây được hiểu là tri thức, kĩ năng, thói quen, được coi là điều kiện cần và đủ để thanh niên có thể tự tin trước sự phát triển một cách chóng mặt của Khoa học – kĩ thuật, của sự hội nhập kinh tế thế giới với tính kỉ luật và cường độ lao động cao. Việc chuẩn bị hành trang như vậy sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức, bổ sung thêm tri thức, kĩ năng cho mỗi người, bên cạnh đó giúp ta vững vàng hơn và không bị bỡ ngỡ khi bước vào thế kỉ mới. Đối với đất nước và xã hội, việc chuẩn bị hành trang sẽ là một bước đệm để đưa đất nước phát triển, giúp đất nước hòa nhập với nền kinh tế thế giới, thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu để sánh vai với các cường quốc năm Châu. Là thế hệ trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta phải là những người đi đầu tiên phong trong học tập, học tập một cách có hiệu quả. Biết mở rộng vốn kiến thức của mình bằng việc thu thập các thông tin trên sách báo, ti vi, internet,… Nhanh chóng thu nhận thông tin từ các nước bạn bè để đưa ra các biện pháp giúp đất nước phát triển bằng hoặc hơn các nước bạn, nắm vững tri thức và kịp thời vận dụng các tri thức ấy vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Có như vậy thì đất nước ta mới phát triển trong thời kỳ nền kinh tế tri thức này. Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới của thanh niên là vô cùng cần thiết. Nó giúp cho đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu và có thể hội nhập với kinh tế thế giới một cách bình đẳng. Vì vậy mà chúng ta – thế hệ tương lai của đất nước hãy chuẩn bị hành trang thật tốt để bước vào thế kỉ mới một cách vững vàng nhất có thể.

5.4. Đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước (mẫu số 4)

“Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

Tuổi hai mươi làm sao không tiếc?

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ Quốc?

(Trường ca “Những người đi tới biển” – Thanh Thảo)

Những câu thơ trên của Thanh Thảo đã thể hiện lí tưởng cao đẹp của thế hệ trẻ thời chống Mĩ cứu nước. Qua đó tác giả nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta hôm nay: Bất cứ thời đại nào, mỗi con người chúng ta nhất là thế hệ thanh niên cũng luôn phải ý thức vai trò trách nhiệm của mình đối với đất nước. Trước tiên thế hệ trẻ phải xác định tư tưởng, tình cảm, lí tưởng sống của mình: yêu quê hương đất nước, tự hào tự tôn dân tộc, có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc; lao động, học tập để khẳng định bản lĩnh, tài năng cá nhân và phục vụ cống hiến cho đất nước, sẵn sàng có mặt khi Tổ Quốc cần. Thời đại ngày nay, xu thế toàn cầu là xu thế hội nhập, khoa học kĩ thuật phát triển với tốc độ cao, vậy thế hệ trẻ cần phải học tập tích lũy tri thức để góp phần phát triển đất nước theo kịp thời đại, hội nhập với xu thế phát triển chung của quốc tế. Bên cạnh đó, phải rèn luyện sức khỏe để có khả năng cống hiến và bảo vệ đất nước. Đồng thời thanh niên cũng cần quan tâm theo dõi đến tình hình chung của đất nước, tỉnh táo trước hành động của mình không bị kẻ xấu lợi dụng. Về vấn đề chủ quyền biển đảo, thanh niên cần hưởng ứng và tích cực các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên các diễn đàn, đồng thời kịch liệt lên án và đấu tranh tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm xâm phạm chủ quyền biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, phải luôn có “trái tim nóng, cái đầu lạnh”.

5.5. Đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước (mẫ số 5)

Để có được nền hòa bình, độc lập, đất nước ấm no, hạnh phúc như hiện nay chúng ta đã phải trải qua nhiều cuộc đấu tranh với những mất mát, đau thương. Chính vì vậy, là thế hệ trẻ được sống trong hoàn cảnh mới này, chúng ta cần có trách nhiệm đối với đất nước. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước trong hoàn cảnh mới là trách nhiệm học tập, rèn luyện của thế hệ học sinh chúng ta để trở thành công dân có ích, cống hiến nhiều điều tốt đẹp nhất cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh hơn. Trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc là nền tảng của đoàn kết, khi tất cả con người đoàn kết lại với nhau thì đất nước ngày càng vững mạnh hơn. Ngày nay chúng ta được thừa hưởng nền độc lập, hòa bình mà cha ông ta đã đánh đổi bằng mồ hôi, sương máu để mang lại, có cơ hội để phát triển, khẳng định bản thân. Vì vậy ta cần có ý thức phát triển bản thân, biết cống hiến đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của bản thân để phát triển đất nước, chống lại kẻ thù xâm lược. Tuổi trẻ là thế hệ tương lai, những người kế thừa thành tựu từ thế hệ đi trước. Có thể nói rằng chính sức trẻ, nguồn năng lượng tích cực mà thế hệ trẻ là nguồn tài nguyên sống vô giá cho sự phát triển, hưng thịnh của một đất nước. Nắm được điều này, mỗi người cần cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống của mình cũng như phấn đấu vươn lên để phát triển bản thân, ra sức học tập thật chăm chỉ để có kiến thức thật vững vàng. Bên cạnh đó, người trẻ chúng ta cũng cần phải có hướng đi thật đúng đắn cho nghề nghiệp tương lai của mình theo hướng tốt nhất phù hợp với năng lực bản thân. Cuộc sống là không chờ đợi, sống có ích là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người, hãy phấn đấu vươn lên để tạo dựng những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội ngày càng văn minh hơn.

5.6. Đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước (mẫu số 6)

Đất nước ngày càng phát triển nhanh đòi hỏi con người phải cố gắng, thay đổi, tiến bộ từng ngày. Chúng ta không đứng ngoài công cuộc phát triển đó mà cần phải có trách nhiệm đối với đất nước trong hoàn cảnh mới này, đặc biệt là lớp trẻ hiện nay. Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước trong hoàn cảnh mới là trách nhiệm học tập, rèn luyện của thế hệ học sinh chúng ta để trở thành công dân có ích, cống hiến nhiều điều tốt đẹp nhất cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh hơn. Trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc là nền tảng của đoàn kết, khi tất cả con người đoàn kết lại với nhau thì đất nước ngày càng vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, sự cống hiến sẽ giúp con người đẩy xa cái tôi cá nhân, sự ích kỉ, nhỏ nhen của mình để từ đó hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Người sống có trách nhiệm với tổ quốc là những người luôn nỗ lực học tập, trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức, sống có ước mơ, hoài bão, mục tiêu và cố gắng vươn lên. Họ cũng là những người tích cực tham gia vào các hoạt động công ích, các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác; sống có tinh thần tập thể, đi theo cái hay, cái đúng, bỏ qua cái tôi vì lợi ích chung của cộng đồng. Bên cạnh đó, người sống có trách nhiệm với tổ quốc sẽ là người có tình yêu thương, tính tự giác cao, từ đó làm cho cuộc sống của mình ngày càng phát triển theo hướng tốt hơn. Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Ngoài ra, chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc; luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, lấy đó làm nền tảng để phát triển con người và cống hiến cho dân tộc. Đất nước có phát triển bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào những nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay. Hãy trở thành công dân tốt, cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho xã hội, cho nước nhà.

5.7. Đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước (mẫu số 7)

Đất nước thái bình, cuộc sống no đủ mà thế hệ trẻ chúng ta đang được hưởng là bao mồ hôi, nước mắt và cả sương máu của những thế hệ đi trước. Chính vì thế, chúng ta cần có trách nhiệm với đất nước trong hoàn cảnh mới hiện nay. Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước trong hoàn cảnh mới là trách nhiệm học tập, rèn luyện của thế hệ học sinh chúng ta để trở thành công dân có ích, cống hiến nhiều điều tốt đẹp nhất cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh hơn. Thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, là chủ của thế giới, động lực giúp cho xã hội phát triển. Tuổi trẻ mang trong mình sức sống, sức sáng tạo dồi dào, là nguồn tài nguyên sống vô giá cho sự phát triển, hưng thịnh của một đất nước. Một thế hệ trẻ giỏi giang, có đạo đức hôm nay hứa hẹn có một lớp công dân tốt trong tương lai gần. Sức trẻ, nguồn năng lượng tích cực mà thế hệ trẻ là nguồn tài nguyên sống vô giá cho sự phát triển, hưng thịnh của một đất nước. Thế hệ trẻ ngày nay không chỉ có trí tuệ, sáng tạo mà còn có sự nhanh nhạy, thích nghi nhanh với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thế giới. Một thế hệ trẻ giỏi giang, có đạo đức hôm nay hứa hẹn có một lớp công dân tốt trong tương lai gần. Thế giới không ngừng phát triển, muốn “sánh vai các cường quốc” thì đất nước phải phát triển về khoa học kĩ thuật, điều đó do con người quyết định mà nguồn gốc sâu xa là từ việc học tập, tu dưỡng thời trẻ. Để làm được điều này, trước hết mỗi học sinh chúng ta cần ý thức được trách nhiệm của bản thân với đất nước. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần phải chăm chỉ học hành, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức; tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia vào các phong trào, hoạt động của nhà trường để hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, Đảng và nhà nước cần có những chính sách ưu tiên hơn nữa cho việc đào tạo thế hệ trẻ. Cả xã hội cùng chung tay cho sự phát triển của thế hệ trẻ vì một tương lai tươi sáng sẽ giúp cho nước nhà ngày càng giàu đẹp, phồn thịnh hơn.

5.8. Đoạn văn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước (mẫu số 8)

Đối với mỗi quốc gia, dân tộc thì thế hệ trẻ có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển những giá trị tốt đẹp của quê hương, quốc gia đó. Thật vậy, trong xã hội hiện đại ngày nay thì vai trò, trách nhiệm của người trẻ càng được đề cao hơn. Đầu tiên, thế hệ trẻ có vai trò trong việc bảo vệ quê hương, đất nước khỏi các thế lực thù địch và xâm lăng. Ngay trong thời bình thì quê hương, đất nước vẫn bị đe dọa bởi những mối hiểm họa khôn lường như: bè lũ phản động, những thế lực xúi giục người dân gây rối, làm loạn, chống đối Đảng và nhà nước,… Chính vì vậy, người trẻ là những người hiểu biết, cần có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, nâng cao dân trí cho những người kém hiểu biết cũng như học tập và trau dồi bản thân mình để có thể thể hiện được tình yêu đất nước một cách không mù quáng. Thứ hai, thế hệ trẻ có trách nhiệm học tập và rèn luyện để xây dựng và phát triển các lĩnh vực khác nhau của quê hương, đất nước. Chỉ có bằng tri thức, con người mới có thể từng bước thành công và tạo nên được những thành tựu cho quê hương mình, từ đó mang tiếng nói của quê hương đất nước ra ngoài thế giới. Những cống hiến của người trẻ sẽ góp phần làm cho quê hương thêm giàu đẹp. Thứ ba, người trẻ cần có sự kế thừa và tiếp thu đối với những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh kế thừa, bảo vệ khỏi sự xâm hại thì ta còn cần phát triển những giá trị ấy sao cho bạn bè quốc tế cũng có thể biết đến những giá trị đó của nước nhà. Tóm lại, thế hệ trẻ đóng 1 vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, quê hương.

Hy vọng bài viết đã cung cấp cho quý các em những kiến thức hữu ích. Trân trọng cảm ơn.