Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 2Tổng hợp Phiếu bài tập hè Toán và tiếng việt lớp 2...

Tổng hợp Phiếu bài tập hè Toán và tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 mới nhất

Bài viết dưới đây Lớp học Mật Ngữ sẽ gửi tới các em chi tiết về vấn đề: Tổng hợp Phiếu bài tập hè lớp 2 lên lớp 3 mới nhất năm 2023. Các em hãy chú ý theo dõi chi tiết nội dung bài viết nhé.

1. Phiếu bài tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn toán (đề số 1)

Trắc nghiệm: 

1. Dãy tính 4 x 5 – 2 có kết quả là:

A. 22

B. 20

C. 12

D. 18

2. Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5

A. 9

B. 17

c. 3

D. 18

3. X – 52 = 19. Vậy X là bao nhiêu?

A. X = 75

B X = 78

C X = 20

D . X = 71

4. Số lớn nhát có hai chữ số khác nhau là:

A. 90

B. 10

C . 98

D. 99

5. Số bé nhất có hai chữ số:

A. 10

B. 11

C. 90

D. 99

6. Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là:

A. 100

B. 101

C. 99

D. 90

7. Số liền sau số 99 là số:

A. 100

B. 99

C. 98

D. 97

8. Số gồm 3 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 36

B. 63

C. 15

D. 60

9. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất

 8 dm 5 cm = …. cm

A. 8 cm

B. 13 cm

C. 85 cm

D. 58 cm

4 dm 6 cm = …. cm

A. 4 cm

B. 10 cm

C. 46 cm

D. 64 cm

II. Tự luận

1. Viết thành phép nhân theo mẫu sau

3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 = 12

8 + 8 + 8 = ….

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ….

7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ….

 10 + 10 + 10 + 10 = ….

2. Viết số thích hợp vào chỗ trống

thừa số 5 4 3 2 5 4
thừa số 3 7 8 5 5 8
tích            

3. Điền số?

số bị trừ 75 94 64 86 72
sồ trừ 18        
hiệu   25 37 58 25

2. Phiếu ôn tập lớp 2 lên lớp 3 môn toán (đề 2)

I . Phần trắc nghiệm: khoanh trong vào đáp án đúng

1. phép nhân 4 x 3 được viết thành phép cộng là:

A. 4 + 4 + 4

B. 3 + 4

C. 3 + 3 + 3 + 3

2. 5 được lấy 4 là:

A. 5 x 4

B. 4 x 5

C. 5 + 4

3. Tích của 3 và 5 là:

A. 3 x 5

B. 3 + 5

C. 5 -3 

4. 5 giờ chiều còn gọi là:

A. 5 giờ

B. 17 giờ

C. 15 giờ

5. ngày 15 tháng ba vào ngày thứ năm. Thứ sáu tuần trước là ngày:

A. ngày 7 tháng 3

B. ngày 8 tháng 3 

C. ngày 9 tháng 3

6. 4 x 3 + 4 x 2 được viết thành phép nhân:

A. 4 x 4 

B. 4 x 5

C. 4 x 6

II. Phần tự luận

1. Ghi kết quả tính

3 x 5 = 

4 x 2 = 

3 x 3 =

5 x 6 = 

7 x 3= 

2 x 4 =

5 x 10 =

2. Tính:

3 x 8 – 15 = ….

 3 x 6 + 34 = ….

3 x 7 – 16 = ….

 3 x 8 + 28 = …..

3. Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 9 con gà có bao nhiêu chân?

4. Viết các tích dưới đây thành dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi ghi kết quả:

a. 3 x 2 + 3 x 4 = ….

b. 2 x 5 + 2 x 2 = ….

5. Tìm tích của 5 và số lớn nhất có 1 chữ số.

3. Phiếu bài tập hè môn tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 (đề 1)

1. Tìm các tiếng:

a. Bắt đầu bằng gi hoặc d có nghĩa như sau:

– chỉ vật để cho người nằm:….

– chỉ sợi dùng để buộc: …..

– trái với hay: …

– tờ mỏng, dùng để viết chữ lên: ….

b. có vần ưt hoặc ưc:

– chỉ chỗ rất sâu thường đứng trên núi cao nhìn xuống ta thấy: ….

– chỉ động tác bơ đi các thứ ta không cần nữa ( đồng nghĩa với quẳng đi) : ….

2. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào?

– mùa thu, hoa cúc nở vàng rực cả khu vườn.

– ve nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè.

3. đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:

a. hoa gạo nở đổ rực trên những cành cây.

– câu hỏi em đặt: ….

b. đàn cò đậu trắng xóa trên cánh đồng.

– câu hỏi em đặt: ….

4. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?

a. những cây hoa héo tàn vì không được tưới nước.

b. vì nắng to, cánh đồng nứt nẻ.

c. vì ham chơi, Hà bị điểm kém.

d. thỏ thua rùa vì quá chủ quan.

4. Bài tập môn tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 (đề 2)

1. Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế từ khi nào dưới đây:

a. khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng?

b. khi nào bạn về thăm ông bà?

c. bạn vẽ bức tranh này khi nào?

d. khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?

2. em hãy chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

( sông, xông) 

…. Hồng

…. xáo

( sa, xa)

…. sút

đường ….

( sương, xương)

cây …. rồng

….. sớm

5. Một số dạng toán có lời văn lớp 2 lên lớp 3

1. Bao gạo thứ nhất cân nặng 50 kg, bao gạo thứ 2 cân nặng nhẹ hơn bao gạo thứ hai là 16 kg. Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu kg?

2. An có nhiều hơn Bình là 12 viên bi, An lại mua thêm 6 viên bi. Hỏi An nhiều hơn Bình tất cả  bao nhiêu viên bi?

3. hai lớp 2A và 2C trồng được 70 cây, lớp 2A trồng được 36 cây. Hỏi số cây lớp 2C trồng được là bao nhiêu cây?

4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 22 cái ca, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất là 11 cái ca. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu cái ca?

5. Một cửa hang có tất cả 40 đôi giày được xếp vào 4 kệ. hỏi mỗi kệ xếp được bao nhiêu chiếc giày?

6. Đoạn dây thứ nhát dài 44 dm, đoạn dây thứ nhất dài hơn đoạn dây thứ hai là 18 dm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu dm?

7. Một đoạn đường gấp khúc có 4 đoạn thẳng với độ dài lần lượt là: 3cm, 4cm, 5cm. Độ dài của đường gấp khúc đó là bao nhiêu?

8. Một sợi dây có 4 đoạn: đoạn thứ nhất bằng  5 cm, đoạn thứ hai dài gấp đôi đoạn thứ nhất. đoạn thứ ba bằng một nửa đoạn thứ hai. Đoạn thứ tư gấp 3 lần đoạn thứ 3. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu xăng ti mét?

9. Bao gạo thứ nhất nặng 54 kg, bao gạo thứ hai nặng 44 kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki lô gam?

10. Con ngỗng có cân nặng là 11 kg, con ngỗng có cân nặng hơn con vịt là 8 kg. con gà có cân nặng hơn con vịt là 2 kg. Hỏi con ngỗng có cân nặng hơn co gà bao nhiêu ki lô gam?

11. An có 15 chiếc bút chì, Nam có số bút chì nhiều hơn An là 22 bít chì. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu cái bút chì?

12. Hai bạn Na và lan có tất cả 50 cái kẹo ngọt. Số kẹo của Na là 33 cái kẹo. Hỏi Lan còn lại có bao nhiêu cái kẹo ngọt?

13. Mẹ có một số bông hoa. Mẹ cho bé một 6 bông hoa và còn lại là 12 bông hoa. Hỏi mẹ có bao nhiêu bông hoa?

14. Trong khó có 180 kg gạo được chia thành 6 túi bằng nhua. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki lô gam gạo?

15. Bạn nam có một số kẹo. Bạn nam chia đều số kẹo thành 5 túi nhỏ bằng nhau và trong mỗi túi có 4 cái kẹo. Hỏi ban nam có bao nhiêu chiếc kẹo?

16. cửa hàng A có 70 chiếc bánh mì. cửa hàng B có ít hơn cửa hàng A là 5 chiếc bánh mì. Hỏi cửa hàng B có bao nhiêu chiếc bánh mì.

17. trong vườn nhà Hoa có 15 cây táo. Trong vườn nhà chi có nhiều hơn tỏng vườn nhà hoa là 4 cây táo. Hỏi vườn nhà Chi có bao nhiêu cây táo?

Các em có thể tham khảo thêm bài viết sau: Bài tập ôn hè, Toán . tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 mới nhất.

Bài viết trên Lớp học Mật Ngữ đã gửi tới các em chi tiết về vấn đề: Tổng hợp phiếu bài tập hè lớp 2 lên lớp 3 mới nhát 2023. Hy vọng đã giải đáp và cung cấp được phần nào thông tin mà bạn cần!