Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

0
11

20 bài luyện đếm hình lớp 2 được Lớp học Mật Ngữ sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em học sinh lớp 2 luyện tập các dạng bài toán đếm hình, nhận biết hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác… Mời các em cùng tham khảo trong bài viết dưới đây.

1. Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

Bài 1: Trên hình vẽ bên:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

a) Có … hình tam giác

b) Có … hình tứ giác 20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 2: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

a)… hình tam giác

b)… hình tứ giác 20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 3: Hình bên có

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

…….. hình tam giác

……… hình tứ giác

Bài 4: Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác.

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

Bài 5: Hình bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

a) ……. hình tam giác

b) ……. hình tứ giác.

Bài 6: Hình vẽ bên có

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

…… hình tam giác

…… hình chữ nhật

Bài 7: Hình bên có

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

– Có ………..hình tam giác

– Có ……….. hình tứ giác

Bài 8: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

……….hình tam giác.

……….hình tứ giác.

Bài 9: Hình bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

– ……. hình tam giác

– …….hình thang. Kể tên các hình thang

…………………………………………

…………………………………………

Bài 10: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

…………..hình tam giác.

…………..hình tứ giác.

Bài 11: Kẻ thêm 1 đường thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác.

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

Bài 12: Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 4 hình tam giác. 

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

Bài 13: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

…………..hình tam giác.

…………..hình tứ giác.

Bài 14:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

1. Hình bên có ……hình tam giác có…….hình tứ giác.

2. Hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình bên có 7 hình tam giác. Bài toán đếm hình cho học sinh lớp 2

Bài 15:

Hình vẽ dưới đây có

…………………………… hình thang

…………………………… hình tam giác

…………………………… hình tứ giác

Bài 16: Hình bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

Hình thang.

Tam giác.

Tứ giác.

Bài 17: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

a) …… hình tam giác

b) …… hình tứ giác

Bài 18: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

…………hình vuông

…………hình tam giác.

Bài 19: Trên hình vẽ bên có

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

…………….hình tam giác.

……………….hình tứ giác.

……………….hình thang.

Bài 20: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

– ….. hình tam giác.

– ….. hình tứ giác.

2. Phương pháp giải bài toán đếm hình lớp 2

Toán hình lớp 2 là một bước ngoặt so với chương trình lớp 1. Vì ở lớp 1, các em học sinh chỉ mới bước đầu nhận biết được các dạng hình học cơ bản như hình vuông, hình tam giác, hình tròn hay hình chữ nhật thì khi bước sang lớp 2, các bài tập về hình học phức tạp hơn hẳn. Trong đó có bài toán phân tích tổng hợp dạng bài toán đếm hình. Loại bài tập này có tính chất phát triển tư duy, đòi hỏi các em phải biết quan sát, tư duy trừu tượng và tổng hợp hình. Cũng chính vì vậy mà dạng toán này có thể là một thách thức với các em học sinh lớp 2 nếu chưa nắm được cách thức làm bài khi gặp toán đếm hình.

Để thực hiện tốt bài toán đếm hình lớp 2, trước hết học sinh phải nắm chắc được các loại hình học cơ bản như hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác và hình tứ giác. Để giúp các em ghi nhớ lâu hơn về đặc điểm cũng như phân biệt tốt các loại hình này, cha mẹ hãy đặt câu hỏi về hình học đối với các loại đồ vật trong nhà. Như thế các bé sẽ học được phản xạ nhận biết các dạng hình học một cách tự nhiên và nhanh chóng hơn.

Sau khi đã nắm chắc các loại hình học, bước tiếp theo cần dạy cho các em học sinh là cách đếm hình theo thứ tự mà không bỏ sót bất cứ hình phù hợp nào. Thực tế khi hình ở dạng đơn hầu hết các em học sinh đều có thể dễ dàng nhận biết và gọi tên chính xác. Tuy nhiên khi gặp các hình phức tạp bao gồm nhiều hình lồng nhau, các hình thường bị che lấp và khó xác định. Khi đó các em học sinh nên đánh số lần lượt từng hình đơn từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Tiếp đó liệt kê lần lượt các hình đơn cần tìm, rồi tiếp tục liệt kê các hình ghép từ 2 hình đơn, 3 hình đơn… để tạo thành hình phù hợp theo quy tắc lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Cuối cùng tổng hợp lại số lượng các hình để đưa ra đáp án cuối cùng.

Ví dụ: Có bao nhiêu hình tam giác trong hình vẽ bên dưới:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

Bước 1. Đánh số lần lượt 1, 2, 3, 4 các hình đơn.

Bước 2. Đếm số lượng hình tam giác trong số hình đơn, ta có 2 hình phù hợp.

Bước 3. Đếm số lượng hình tam giác được ghép bởi 2 hình đơn theo thứ tự từ trái sang phải từ trên xuống dưới, ta có: Hình 1 + 2, hình 1 + 4, hình 2 + 3, tổng cộng được 3 hình.

Bước 4. Đếm số lượng hình tam giác được ghép bởi 3 hình. Ta không có hình nào phù hợp

Bước 5. Đếm số lượng hình tam giác được ghép bởi 4 hình. Ta có 1 hình được ghép từ hình 1 + 2 + 3 + 4

Đáp án: Số lượng hình tam trong hình vẽ là 6 hình.

3. Một số dạng toán đếm hình lớp 2 thường gặp

Dạng 1: Cho hình vẽ có sẵn, yêu cầu tìm số lượng hình phù hợp

Đây là dạng bài toán đếm hình lớp 2 phổ biến nhất mà các em học sinh thường gặp. Ở dạng toán này, các em có thể thực hiện lần lượt các bước giải toán như phương pháp mà Sigma Books đã hướng dẫn ở trên. Lưu ý cần phân biệt rõ hình vuông và hình chữ nhật. Hình vuông và hình chữ nhật đều có 4 cạnh tuy nhiên hình vuông có 4 cạnh bằng nhau còn hình chữ nhật lại có cạnh dài và cạnh ngắn.

Dạng 2: Cho một hình đơn, yêu cầu học sinh kẻ thêm đoạn thẳng để tạo thêm các hình phù hợp

Đây là dạng toán đòi hỏi các em phải tư duy ngược. Thay vì đếm số lượng hình thì lúc này các em cần phải tư duy để làm sao kẻ thêm các đoạn thẳng tạo nên số lượng hình như bài toán yêu cầu. Phương pháp giải bài này là các em hãy dùng bút chì kẻ thử các đoạn thẳng và đếm số lượng hình cho đến khi có đáp án phù hợp.

4. Mẹo đếm nhanh hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật dành cho tiểu học

Cách đếm hình vuông (hình vuông được chia thành các ô vuông nhỏ bằng nhau):

Bước 1: Đánh số 1 vào ô vuông của 1 góc.

Bước 2: Từ ô vuông góc đó ta tiếp tục đánh số cho các ô vuông bên cạnh nó (các ô vuông thuộc cạnh của hình vuông)

Bước 3: Ta lần lượt thực hiện các phép tính: nhân 2 số lớn nhất của các cạnh ô vuông vừa mới đánh số, nhân 2 số lớn nhì,… và số 1 thì ta nhân với chính nó.

Bước 4: Ta tính tổng của các phép nhân đó thì sẽ ra kết quả là hình có bao nhiêu ô vuông.

Cách đếm hình chữ nhật (hình được chia thành các ô vuông nhỏ bằng nhau):

Bước 1: Đánh số 1 vào ô vuông của 1 góc ở hình chữ nhật.

Bước 2: Từ ô vuông góc đó ta tiếp tục đánh số cho các ô vuông bên cạnh nó (các ô vuông theo chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật)

Bước 3: Ta lần lượt thực hiện các phép tính: nhân số lớn nhất của ô vuông thuộc chiều rộng của hình chữ nhật với số lớn nhất của ô vuông thuộc chiều dài hình chữ nhật, nhân số lớn nhì của ô vuông thuộc chiều rộng của hình chữ nhật với số lớn nhì của ô vuông thuộc chiều dài hình chữ nhật. (Cuối cùng ta sẽ dư ô vuông có đánh số 2 ở chiều dài của hình chữ nhật là không bị nhân)

Bước 4: Ta tính tổng của các phép nhân đó thì sẽ ra kết quả là hình có bao nhiêu hình chữ nhật.

Cách đếm hình tam giác:

– Với cách đếm hình tam giác, ta đánh số cho tất cả các hình (kể cả không phải hình tam giác)

– Với hình không có gạch ngang ở giữa: thì ta cộng tất cả các số đó lại thì sẽ ra kết quả

– Với hình có 1 gạch ngang ở giữa (gạch ngang song song với cạnh đáy): Ta đánh số cứ mỗi tầng là 1 lượt số. Ta cộng các số ở tầng trên của hình, rồi cộng các số ở hình dưới của hình. Và tính tổng của 2 phép tính đó thì sẽ ra kết quả. Với hình có 2 gạch ngang ở giữa (2 gạch ngang đều song song với cạnh đáy): Ta đánh số cứ mỗi tầng là 1 lượt số. Ta cộng các số ở tầng 1 của hình, cộng các số ở tầng 2 của hình, cộng các số ở tầng 3 của hình. Và tính tổng của 3 phép tính đó thì sẽ ra kết quả.

Cách đếm thủ công số hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật

Cách đếm thủ công đúng, đếm đủ số hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật theo yêu cầu nằm ở 2 quy tắc sau:

– Đánh số thứ tự các hình từ trái qua phải, từ trên xuống dưới

– Liệt kê các hình theo nguyên tắc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

Lưu ý phân nhóm: hình đơn (không chứa hình nào khác), hình đôi (chứa 2 hình nhỏ), hình ba (chứa 3 hình nhỏ)… và hình to nhất chứa tất cả các hình còn lại.