Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 5Toán lớp 5 trang 164, 165: Luyện tập phép chia có đáp...

Toán lớp 5 trang 164, 165: Luyện tập phép chia có đáp án

Toán lớp 5 trang 164, 165: Luyện tập phép chia có đáp án. Các bạn theo dõi nội dung bài viết sau đây để có thêm thông tin hữu ích.

1. Toán lớp 5 trang 164, 165 Luyện tập phép chia

Bài 1: Tính

a) 12/7 : 6              16 : 8/11                      9: 3/5 x 4/15

b) 72 : 45               281,6 : 8                      300,72 : 53,7

    15 : 50               912,8 : 28                    0,162 : 0,36

Giải:

Lý thuyết:

– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

– Muốn chia hai phân số ta lấy thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

– Áp dụng các quy tắc đã học về phép chia số thập phân.

a) 12/17 : 6= 12/17 x 1/6= 12 /17

16 : 8/ 11 = 16 x 11/8 = 22

9 : 3/5 x 4/15 = 9 x 5/3 x 4/5= (9x 5 x4)/ (3x 5) = 4

b) 72 : 45 = 1,6          281,6 : 8= 35,2              300,72 : 53,7 = 5,6

     15 : 50 = 0,3        912,8 : 28 = 32,6             0,162: 0,36= 0,45

Bài 2:Tính nhẩm

a) 3,5 : 0,1           8,4 : 0,01                  9,4 : 0,1

    7,2 : 0,01          6,2 : 0,1                    5,5 : 0,01

b) 12: 0,5             20 : 0,25                    3/7 : 0,5

    11 : 0,25          24 : 0,5                        15 : 0,25

Giải:

Lý thyết 

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ;0,01 ; 0,001;……… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba…. chữ số

Muốn chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2

Muốn chia một số cho 0,25 ta chỉ việc nhân số đó với 4

 a) 3,5 : 0,1 = 3,5 x10= 35

   8,4 : 0,01= 8,4 x 100= 840

9,4 : 0,1 = 9,4 x 10= 94

7,2 : 0,01= 7,2 x 100 = 720

6,2 : 0,1 = 6,2 x 10= 62

5,5 : 0,01= 5,5 x 100= 550

b) 12 : 0,5 = 12 x 2= 24

3/7 : 0,5 = 3/7 x 2= 6/7

24 : 0,5 = 24 x2= 48

11 : 0,25 = 11 x 4= 44

20 : 0,25 = 20 x 4= 80

15 : 0,25 = 15 x 4= 60

Bài 3: Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân

a) 3: 4                    b) 7: 5

c) 1: 2                     d) 7: 4

Giải:

a) 3 : 4= 3/4 = 0,75

b) 7 :5 = 7/5= 0,5

c) 1: 2 = 1/2 = 0,5

d) 7 : 4= 7/4 = 1,75

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%                   C. 66%                         D. 40%

Hướng dẫn:

– Tính số học sinh cả lớp.

– Để tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh của cả lớp nên ta sẽ tìm thương giữa số học sinh nam và số học sinh của cả lớp, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Giải:

Lớp học có tất cả số học sinh là:

                18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

                12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án D.

2. Một số bài tập toán lớp 5 hay nhất.

Bài 1: Tìm x

a) X x 2,1 = 9,03

b)  3,45 x X= 9,66

c) X : 9,4 = 23,5

d) 2,21 : X= 0,85

Giải: 

a) X x 2, 1 = 9,03                                              b) 3,45 x X= 9,66

               X = 9,03 : 2, 1                                                     X =  9,66 : 3,45

              X = 4,3                                                                  X = 2,8

c) X : 9,4 = 23,5                                                 d) 2,21 : X = 0,85

             X  = 23,5 x 9,4                                                     X  = 2,21 : 0,85

            X   = 220,9                                                            X  = 2,6

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : …

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x …

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : …

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 x …

Giải:

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : 100 ;

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x 0,01 ;

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : 1000 ;

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6  x 0,001.

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Trong phép chia dưới đây phép chia nào có thương lớn nhất?

A. 4,26 : 40                  B. 42,6 : 0,4

C. 426 : 0,4                  D. 426 : 0,04

Giải:

Khoanh D

Bài 4: Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 12, 5 l xăng . Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 60km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Giải: 

Số lít  xăng ô tô cần có để đi 1km là:

              12,5 : 100 = 0,125 (/)

Số lít  xăng ô tô cần có để đi 60km là:

 0,125 x 60 = 7,5 (/)

Đáp số: 7,51 

Bài 5: Cứ 10 l sữa cân nặng 10,8 kg. Hỏi 25 l sữa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

giải:

Mỗi lít sữa cân nặng là:

                          10,8 : 10 = 1,08 (kg)

25 l sữa cân nặng là: 

                         1,08 x 25 = 27 (kg)

đáp số: 27kg.

Bài 6: Một tấm vải dài 36m. Lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vải, mỗi mảnh vải dài 6/5m . Lần thứ hai người  ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau  thì vừa hết tấm vải. Hỏi mỗi mảnh vải cắt ra ở lần thứ hai dài bao nhiêu mét?

Giải:

7/5 m = 1,2 m

Số mét vải cắt ra lần đầu là:

              1,2 x 16 = 19,2 (m)

Số mét vải cắt ra lần thứ hai  là:

            36 – 19,2 = 16,8 (m)

Độ dài của mỗi mảnh vải cắt ra lần thứ hai là:

              18,6 : 6 = 2,8 (m)

Đáp án: 2,8 m

Bài 7: Cứ 3l nước giặt quần áo thì cân nặng 2,55 kg. Mỗi bình nhựa rỗng cân nặng 0,3 kg thì có thể chứa được 2l nước giặt quần áo. Hỏi 4 bình nhựa như thế, mỗi bình chứa 2l nước giặt quần áo, cân nặng tất  cả bao nhiêu ki – lô- gam?

Giải:

Mỗi lít nước giặt quần áo cân nặng là:

               2,55 : 3 = 0,85 (kg)

Mỗi bình nhựa chứa 2l nước giặt quần áo cân nặng là:

              0,85 x 2 + 0,3 = 2 (kg)

Bốn bình nhựa, mỗi bình nhựa chứa 2l nước giặt quần áo cân nặng là:

                    2 x 4 = 8 (kg)

Đáp án: 8kg

Bài 8: Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789, 25 m2 , chiều dài là 38,5 m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa vườn . Hỏi hàng rào xung quanh vườn dài bao nhiêu mét, biết cửa vườn rộng 3,2m.

Giải: Chiều rộng của vườn cây là :

                           789,25 : 38,5 = 20,5 (m)

Chu vi của vườn cây là:

                        (38,5 + 20,5) x 2 = 118 (m)

Độ dài của hàng rào xung quanh vườn là :

                      118 – 3,2 = 114,8 (m)

Đáp án: 114,8 m

3. Các cách học toán một cách hiệu quả nhất.

Trong chương trình học ở các cấp học thì toán học là một trong những môn học quan trọng và là nền tảng để các em học sinh có thể phát triển kiến thức sau này. Tuy nhiên thì đây được xem là một học khó cần đòi hỏi sự tư duy và chăm chỉ học tập của các em học sinh. Đặc biệt là phép chia. Theo đó thì chúng tôi sẽ đề xuất một số cách học để các bạn có thể học tập phép chia một cách tốt nhất như sau:

– Lắng nghe bài giảng trên lớp học. Theo đó thì việc lắng nghe các thông tin bài giảng trên lớp giúp các em học sinh có thể nắm bắt được một cách đầy đủ và trọn vẹn các thông tin trên lớp học và có thể hỏi trực tiếp giáo viên khi có những thắc mắc

– Luyện tập bài tập ở nhà, khi làm bài tập ở nhà thì sẽ giúp cho các em học sinh có thể luyện và làm thật nhiều dạng bài tập từ đó có thể dễ dàng thích nghi với mọi dạng đề một cách nhanh chóng. Và hệ thống lại những thông tin và kiến thức một cách thống nhất và hoàn thiện

– Học bài không chỉ thông qua thầy cô mà còn học từ các bạn, nếu có những câu hỏi bài tập không làm được thì các em học sinh có thể nhờ sự hướng dẫn trợ giúp từ bạn. Ngoài ra có thể học thông qua các trang web mạng. 

Các bạn còn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau đây của chúng tôi như sau:

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6 Có đáp án chọn lọc 2023

Toán lớp 5 trang 163, 164: Ôn tập phép chia

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 mới nhất năm học 2023 – 2024

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến luyện tập phép chia lớp 5. Trân trọng cảm ơn!