Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 5Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập chung có đáp án chi...

Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập chung có đáp án chi tiết

Dưới đây là bài viết của Lớp học Mật Ngữ liên quan đến vấn đề Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập chung có đáp án chi tiết:

1. Phương pháp giải các bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian

Khi giải các bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian có một số phương pháp và công thức phổ biến mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là một số phương pháp thông dụng khi giải các bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian.

– Phương pháp dựa trên công thức vận tốc trung bình:

+ Vận tốc trung bình (v) được tính bằng cách chia quãng đường (s) đi qua và thời gian (t) mà nó mất để đi qua quãng đường đó: v = s / t.

+ Nếu bạn biết quãng đường và thời gian, bạn có thể sử dụng công thức này để tính vận tốc trung bình.

– Phương pháp dựa trên công thức quãng đường:

+ Quãng đường (s) được tính bằng cách nhân vận tốc trung bình (v) với thời gian (t): d= v * t.

+ Nếu bạn biết vận tốc trung bình và thời gian, bạn có thể sử dụng công thức này để tính quãng đường.

– Phương pháp dựa trên công thức thời gian:

+ Thời gian (t) được tính bằng cách chia quãng đường (s) đi qua cho vận tốc trung bình (v): t = s / v.

+ Nếu bạn biết quãng đường và vận tốc trung bình, bạn có thể sửu dụng công thức này để tính thời gian.

– Phương pháp sử dụng các công thức phức tạp hơn:

+ Đối với các bài toán phức tạp hơn, có thể sử dụng các công thức như phương trình chuyển động đều, phương trình vận tốc không đều hoặc các công thức khác phụ thuốc vào điều kiện và thông tin cụ thể của các bài toán.

+ Đối với các bài toán này, bạn cần biết vận tốc ban đầu, gia tốc và thời gian để tính quãng đường.

Lưu ý rằng, phương pháp và các công thức sử dụng trong việc giải quyết các bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian phụ thuộc vào các điều kiện và thông tin cụ thể của từng bài toán. 

2. Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập chung

Bài 1: Một ô tô đi hết quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki lô mét?

Tóm tắt đề bài: 

Ô tô: 135 km trong 3 giờ

Xe máy: 135 trong 4 giờ 30 phút

Ô tô đi nhiều hơn xe máy trong 1 giờ: ? km

Phương pháp giải:

Đầu tiên, tính vận tốc của xe máy và ô tô đi được trong 1 giờ. Sau đó ta lấy quãng đường chia cho thời gian, sau đó so sánh kết quả.

Để biết được mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki lô mét ta cần tính xem hiệu số ki lô mét đi được trong 1 giờ giữa quãng đường ô tô và xe máy. 

Lưu ý rằng: Ta cần đổi tất cả các đơn vị thời gian về giờ.

Đáp án gợi ý:

Đổi: 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Mỗi giờ ô tô đi được số ki lô mét là:

135 : 3 =. 5 (km/giờ)

Mỗi giờ xe máy đi được số ki lô mét là:

135 : 4,5 = 30 (km/giờ)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki lô mét là:

45 – 30 = 15 (km)

Đáp số: 15 km

Bài 2: Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250 m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ.

Tóm tắt đề bài:

Độ dài chiếc cầu: 1250 m 

Thời gian: 2 phút

Vận tốc xe máy: ? km/ giờ

Phương pháp giải:

Để ý vận tốc của xe máy có đơn vị đo là km/ giờ thì quãng đường phải có đơn vị tương ứng là ki lô mét và thời gian phải có đơn vị tương ứng là giờ.

Đầu tiên đổi đơn vị của quãng đường sang đơn vị km, đổi đơn vị của thời gian sang đơn vị giờ. Sau đó, muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho trời gian.

Đáp án gợi ý:

Quãng đường mỗi phút xe máy đi được số m là:

1250 : 2 = 625 (km)

Quãng đường mỗi giờ xe máy đi được số m là:

625 x 60 = 37 500 (m)

Đổi: 37 500 m = 37,5 km

Vậy, vận tốc của xe máy lúc này là 37,5 km/giờ

Đáp số: 37,5 km/giờ

Bài 3: Một xe ngựa đi quãng đường 15,75 km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/ phút.

Tóm tắt đề bài:

Quãng đường: 15,75 km

Thời gian: 1 giờ 45 phút

Vận tốc của xe ngựa: ? m/phút

Phương pháp giải:

Trước hết, muốn tính vận tốc xe ngựa với đơn vị đo là m/ phút thì phải đổi đơn vị đo quãng đường sang mét và đổi đơn vị đo thời gian sang đơn vị phút. Sau đó, muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lưu ý rằng: Để vận tốc xe ngựa có đơn vị là m/ phút thì quãng đường phải có đơn vị là mét và thời gian phải có đơn vị là phút.

Đáp án gợi ý:

Đối: 15, 75 km = 15 750 m và 1 giờ 45 phút = 105 phút

Vận tốc của xe ngựa với đơn vị do là m/ phút là:

15 750 : 105 = 150 (m/ phút)

Đáp số: 150 m/ phút

Bài 4: Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72 km/ giờ. Hỏi với vận tốc đó cá heo bơi được 2 400 mét hết bao nhiêu phút?

Tóm tắt đề bài:

Vận tốc cá heo: 72 km/ giờ

Quãng đường bơi: 2 400 mét

Trong thời gian: ? phút

Phương pháp giải:

Đầu tiên, ta phải đổi vận tốc từ đơn vị km/ giờ sang đơn vị m/ giờ. Sau đó, tính thời gian cá heo bơi 2 400 m với đơn vị đo là giờ, ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Cuối cùng, lưu ý đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là phút, ta phải lấy 60 phút nhân với số đó.

Đáp án gợi ý:

Đối: 72 km/ giờ = 72 000 m/ giờ

Với vận tốc đó, cá heo bơi 2 400 mét hết số phút là: 

t = s : v = 2 400 : 7 200 = 1/30 (giờ)

Đổi: 1/30 giờ = 60 phút x 1/30 giờ = 2 phút 

Đáp số: 2 phút

3. Khi giải các bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường, thời gian cần lưu ý những gì?

Khi giải các bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian, có một số điều quan trọng cần lưu ý sau đây:

– Đơn vị đo: Đảm bảo rằng các đơn vị đo của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương thích và nhất quán với nhau. Ví dụ, nếu quãng đường được đo bằng mét, vận tốc cần được đo bằng mét/ giây và thời gian được đo bằng giây.

– Điều kiện chuyển động: Xác định rõ liệu chuyển động là chuyển động đều hay không đều. Trường hợp chuyển động không đều, vận tốc thay đổi và các công thức áp dụng sẽ phức tạp hơn chuyển động đều. 

– Thời gian: Xác định thời gian diễn ra chuyển động hoặc thời điểm cụ thể mà bạn quan tâm trong bài toán. Đôi khi bạn chỉ có thông tin về thời gian tổng cộng, trong khi các bài toán khác có thể yêu cầu tính toán thời gian ở các giai đoạn khác nhau hoặc thời điểm đặc biệt. 

– Các thông số khác: Một số bài toán có thể yêu cầu các thông tin khác như vận tốc bạn đầu, gia tốc hoặc các thông số khác để tính toán chính xác kết quả. Đảm bảo rằng bạn đã biết đủ thông tin để sửu dụng các công thức phù hợp.

– Xác định mục tiêu: Rõ ràng xác định các mục tiêu của bài toán là gì – tìm vận tốc, quãng dường hoặc thời gian. Điều này sẽ giúp bạn chọn công thức phù hợp và tính toán đúng kết quả cần thiết.

– Kiểm tra các kết quả: Sau khi tính toán, hãy luôn kiểm tra kết quả để đảm bảo tính logic và hợp lý. Kiểm tra lại các bước tính toán và đảm bảo rằng các giá trị đầu vào và đơn vị đo đã được sử dụng chính xác.