Mẫu nhận xét môn Công nghệ lớp 3 theo Thông tư 27 chuẩn nhất

0
10

Dưới đây là Mẫu nhận xét môn Công nghệ lớp 3 theo Thông tư 27 chuẩn nhất do Lớp học Mật Ngữ biên soạn. Kính mời quý các em tham khảo.

STT

XẾP LOẠI

NHẬN XÉT

1

T

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ

2

T

Tiếp thu bài tốt; hăng hái phát biểu

3

T

Nắm vững nội dung, kiến thức môn học, xử lý tốt các tình huống

4

T

Có kĩ năng lắng nghe và làm việc nhóm tốt; thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học.

5

T

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; kĩ năng lắng nghe tốt.

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống

6

T

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; kĩ năng làm việc nhóm tốt.

7

H

Có ý thức tự hoàn thành kiến thức các môn học; cần rèn thêm kĩ năng làm việc nhóm.

8

H

Thực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần rèn thêm kĩ năng lắng nghe, kĩ năng tổng hợp

9

H

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần tự tin hơn khi trình bày ý kiến của bản thân.

10

H

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần sôi nổi, tích cực hơn trong giờ học

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần tích cực, chủ động hơn trong học tập

11

H

Thực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần tích cực tham gia thảo luận nhóm trong quá trình học tập.

Mẫu Nhận xét môn Công Nghệ lớp 3 theo Thông tư 27 – Mẫu số 1

STT

XẾP LOẠI

NHẬN XÉT

1

T

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ

2

T

Tiếp thu bài tốt; hăng hái phát biểu

3

T

Nắm vững nội dung, kiến thức môn học, xử lý tốt các tình huống

4

T

Có kĩ năng lắng nghe và làm việc nhóm tốt; thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học.

5

T

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; kĩ năng lắng nghe tốt.

 

 

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống

6

T

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; kĩ năng làm việc nhóm tốt.

7

H

Có ý thức tự hoàn thành kiến thức các môn học; cần rèn thêm kĩ năng làm việc nhóm.

8

H

Thực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần rèn thêm kĩ năng lắng nghe, kĩ năng tổng hợp

9

H

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần tự tin hơn khi trình bày ý kiến của bản thân.

10

H

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần sôi nổi, tích cực hơn trong giờ học

 

 

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần tích cực, chủ động hơn trong học tập

11

H

Thực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần tích cực tham gia thảo luận nhóm trong quá trình học tập.

Mẫu Nhận xét môn Công Nghệ lớp 3 theo Thông tư 27 – Mẫu số 2

STT

XẾP LOẠI

NHẬN XÉT

1TThực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; giữ gìn sản phẩm công nghệ và có ý thức về nó.
2TTiếp thu bài tốt; hăng hái phát biểu trong lớp.
3TNắm vững kiến thức và nội dung môn học, xử lý tốt các tình huống.
4TCó kỹ năng lắng nghe và làm việc nhóm tốt; thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học.
5TThực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; có kỹ năng lắng nghe tốt; biết áp dụng kiến thức vào cuộc sống.
6TThực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; có kỹ năng làm việc nhóm tốt.
7HCó ý thức tự hoàn thành kiến thức các môn học; cần rèn thêm kỹ năng làm việc nhóm.
8HThực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần rèn thêm kỹ năng lắng nghe và tổng hợp thông tin.
9HNắm được nội dung và kiến thức môn học; cần tự tin hơn khi trình bày ý kiến của bản thân.
10HNắm được nội dung và kiến thức môn học; cần thể hiện tính sôi nổi và tích cực hơn trong giờ học.
11HThực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần tích cực tham gia thảo luận nhóm trong quá trình học tập.

Mẫu Nhận xét môn Công Nghệ lớp 3 theo Thông tư 27 – Mẫu số 3

STT

XẾP LOẠI

NHẬN XÉT

1TThực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học và ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ.
2TTiếp thu bài tốt và hăng hái phát biểu.
3TNắm vững nội dung và kiến thức môn học, xử lý tốt các tình huống.
4TCó kỹ năng lắng nghe và làm việc nhóm tốt, thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học.
5TThực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học và có kỹ năng lắng nghe tốt.
  Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học và biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
6TThực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học và có kỹ năng làm việc nhóm tốt.
7HCó ý thức tự hoàn thành kiến thức các môn học, cần rèn thêm kỹ năng làm việc nhóm.
8HThực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học, cần rèn thêm kỹ năng lắng nghe và tổng hợp.
9HNắm được nội dung và kiến thức môn học, cần tự tin hơn khi trình bày ý kiến của bản thân.
10HNắm được nội dung và kiến thức môn học, cần sôi nổi và tích cực hơn trong giờ học.
  Nắm được nội dung và kiến thức môn học, cần tích cực và chủ động hơn trong học tập.
11HThực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học, cần tích cực tham gia thảo luận nhóm trong quá trình học tập.

Nhận xét Năng lực đặc thù môn Công nghệ lớp 3 – Mẫu số 1

Môn học

Năng lực đặc thù

Phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ.

Nhận ra được sự khác biệt của môi trường tự nhiên và môi trường sống do con người tạo ra.

Nêu được tác dụng của một số sản phẩm công nghệ trong gia đình.

Nêu được vai trò của các sản phẩm công nghệ trong đời sống gia đình, nhà trường.

Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình.

Kể được về một số nhà sáng chế tiêu biểu cùng các sản phẩm sáng chế nổi tiếng có tác động lớn tới cuộc sống của con người.

Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của đèn học.

Nhận biết được sở thích, khả năng của bản thân đối với các hoạt động kĩ thuật, công nghệ đơn giản.

Nhận biết được một số loại đèn học thông dụng.

Nhận biết được sở thích, khả năng của bản thân đối với các hoạt động kĩ thuật, công nghệ đơn giản.

Xác định vị trí đặt đèn; bật, tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn học.

Trình bày được quy trình làm một số sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản.

Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học.

Nói, vẽ hay viết để mô tả những thiết bị, sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình.

Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện.

Phác thảo bằng hình vẽ cho người khác hiểu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.

Nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng.

Thực hiện được một số thao tác kĩ thuật đơn giản với các dụng cụ kĩ thuật.

Nhận xét Năng lực đặc thù môn Công nghệ lớp 3 – Mẫu số 2

Môn học

Năng lực đặc thù

Phân biệt đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệXác định sự khác biệt giữa đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ
Nhận thức về khác biệt giữa môi trường tự nhiên và môi trường sống do con người tạo raNhận ra sự đối lập giữa môi trường tự nhiên và môi trường sống do con người tạo ra
Hiểu về tác dụng của sản phẩm công nghệ trong gia đìnhNhận thức về vai trò của một số sản phẩm công nghệ trong gia đình
Nhận biết vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống gia đình và nhà trườngHiểu được sự đóng góp của các sản phẩm công nghệ trong đời sống gia đình và nhà trường
Ý thức bảo quản sản phẩm công nghệ trong gia đìnhPhát triển ý thức bảo quản sản phẩm công nghệ trong gia đình
Trình bày về các nhà sáng chế tiêu biểu và sản phẩm công nghệ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống con ngườiGiới thiệu về những nhà sáng chế tiêu biểu và các sản phẩm công nghệ có tác động đáng kể đến cuộc sống con người
Hiểu và mô tả tác dụng cùng các thành phần chính của đèn họcThành thạo trong việc mô tả tác dụng và các thành phần chính của đèn học
Nhận biết sở thích và khả năng cá nhân đối với các hoạt động kĩ thuật và công nghệ đơn giảnXác định sở thích và khả năng cá nhân trong các hoạt động kĩ thuật và công nghệ đơn giản
Nhận biết các loại đèn học thông dụngHiểu rõ về các loại đèn học phổ biến
Xác định vị trí đặt đèn, điều chỉnh độ sáng và bật/tắt đèn họcThực hiện việc xác định vị trí lắp đặt, điều chỉnh độ sáng và hoạt động bật/tắt đèn học
Nhận biết và tránh các tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn họcPhòng tránh được các tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học
Sử dụng ngôn ngữ nói, vẽ hoặc viết để mô tả các thiết bị và sản phẩm công nghệ thông dụng trong gia đìnhDiễn đạt bằng ngôn ngữ nói, vẽ hoặc viết để mô tả các thiết bị và sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình
Hiểu và mô tả tác dụng cùng các thành phần chính của quạt điệnThành thạo trong việc mô tả tác dụng và các thành phần chính của quạt điện

Nhận xét Năng lực đặc thù môn Công nghệ lớp 3 – Mẫu số 3

Môn học

Năng lực đặc thù

Phân biệt giữa đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệNhận biết sự khác biệt giữa đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ
Nhận ra sự khác biệt của môi trường tự nhiên và môi trường sống do con người tạo raNhận thức được sự khác biệt giữa môi trường tự nhiên và môi trường sống do con người tạo ra
Đề cập đến tác dụng của một số sản phẩm công nghệ trong gia đìnhHiểu được tác dụng của một số sản phẩm công nghệ trong gia đình
Nêu rõ vai trò của các sản phẩm công nghệ trong đời sống gia đình và nhà trườngHiểu rõ vai trò của các sản phẩm công nghệ trong đời sống gia đình và nhà trường
Phát triển ý thức bảo quản sản phẩm công nghệ trong gia đìnhÝ thức giữ gìn và bảo quản sản phẩm công nghệ trong gia đình
Kể về những nhà sáng chế tiêu biểu và những sản phẩm sáng chế nổi tiếng ảnh hưởng đến cuộc sống con ngườiHiểu về những nhà sáng chế tiêu biểu và những sản phẩm sáng chế nổi tiếng có tác động lớn đến cuộc sống con người
Nêu tác dụng và mô tả các bộ phận chính của đèn họcHiểu và mô tả tác dụng cũng như các bộ phận chính của đèn học
Nhận biết sở thích và khả năng cá nhân trong các hoạt động kĩ thuật và công nghệ đơn giảnNhận biết sở thích và khả năng cá nhân đối với các hoạt động kĩ thuật và công nghệ đơn giản
Nhận biết một số loại đèn học thông dụngHiểu về một số loại đèn học phổ biến
Xác định vị trí, bật, tắt và điều chỉnh độ sáng của đèn họcThực hiện xác định vị trí, bật, tắt và điều chỉnh độ sáng của đèn học
Hiểu và trình bày quy trình làm một số sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giảnHiểu và có khả năng trình bày quy trình làm một số sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản
Nhận biết và phòng tránh các tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn họcNhận biết và áp dụng biện pháp phòng ngừa các tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học
Mô tả và sử dụng ngôn ngữ nói, viết hoặc vẽ để miêu tả các thiết bị và sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đìnhSử dụng ngôn ngữ nói, viết và vẽ để mô tả các thiết bị và sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình
Nêu tác dụng và mô tả các bộ phận chính của quạt điệnHiểu và mô tả tác dụng cũng như các bộ phận chính của quạt điện
Phác thảo và diễn đạt ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản thông qua hình vẽPhác thảo và diễn đạt ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản một cách rõ ràng qua hình vẽ
Nhận biết một số loại quạt điện thông dụngHiểu về một số loại quạt điện phổ biến