Mẫu đơn yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết

0
10

Trong các giao dịch hiện nay hầu hết đều yêu cầu chữ ký của các bên ký vào giấy tờ, hợp đồng có liên quan và hay giao dịch khác cần đến chữ ký của các bên. Theo đó khi có dấu hiệu giả mạo chữ ký, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bản thân, người bị hại có quyền làm đơn yêu cầu giám định chữ ký để làm rõ tính xác thực của chữ ký. Vậy mẫu đơn yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết là gì ? Hướng dẫn soạn thạo mẫu đơn ?

1. Đơn yêu cầu giám định chữ ký là gì ?

Đơn yêu cầu giấm định chữ ký là văn bản yêu cầu đương sự hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan lập ra để yêu cầu về việc xác nhận lại chữ ký của một người nhằm chứng minh có phải do chính người đó ký vào văn bản có tính pháp lý hay không. 

Chữ ký là những căn cứ quan trọng để có thể kết luận sự việc đang được xác minh, điều tra là đúng hay giả tạo. Tuy nhiên thì việc giám định, kết luận phải được dựa trên những kiến thức chuyên môn và sự can thiệp của các công cụ, công nghệ hỗ trợ chuyên dụng. Vì thế việc giám định chữ viết trong điều tra hình sự được thực hiện bởi các chuyên gia giám định nhằm xem xét các đặc trưng của chữ viết và phục vụ yêu cầu điều tra. 

Ngày nay việc thực hiện các giao dịch đa phần đều cần chữ ký của các bên, chính vì vậy cũng có nhiều trường hợp kẻ gian đã lợi dụng giả tạo chữ ký của các bên nhằm chiếm đoạt tài sản và lừa gạt. Vì thế khi có dấu hiệu giả mạo chữ ký, người bị hại có quyền làm đơn yêu cầu giám định chữ ký để làm rõ tính xác thực của chữ ký để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Hồ sơ trưng cầu giám định và thẩm quyền giám định ?

Khi cần trưng cầu giám định về chữ ký, chữ viết thì nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể làm đơn để yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện giám định đối với chữ viết trên một văn bản có thực sự là của một người nào đó hay không. 

Hồ sơ yêu cầu giám định bao gồm:

– Văn bản yêu cầu giám định;

– Đối tượng giám định, đồ vật liên quan (nếu có);

– CCCD/CMND của người yêu cầu giám định;

– Tài liệu để đối chiếu;

– Văn bản, chứng cứ có liên quan đến chữ ký, chữ viết cần giám định.

Thẩm quyền giám định:

Thẩm quyền quyết định việc trưng cầu giám định là Hội đồng xét xử thuộc Tòa án nhân dân đang trực tiếp thụ lý, giải quyết vụ việc, vụ án dân sự, hình sự.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Giám định tư pháp năm 2012 (Luật giám định tư pháp sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định người giám định tư pháp bao gồm:

– Cá nhân là: Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc

– Tổ chức:

3. Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu giám đinh tư pháp ?

Quyền và nghĩa của người yêu cầu giám định tư pháp được quy định tại Điều 22 Luật giám định tư pháp 2012 như sau:

Quyền của người yêu cầu giám định tư pháp:

Nghĩa vụ của người yêu cầu giám định tư pháp:

Lưu ý: 

– Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu giám định thì trong 07 ngày phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản. Hết thời hạn 07 ngày hoặc từ thời gian nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.

– Người yêu cầu giám định chỉ được thực hiện quyền tự yêu cầu giám định trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. 

4. Mẫu đơn yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

…….. ngày ….. tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

( Trưng cầu giám định chữ viết)

Căn cứ: Luật giám định tư pháp năm 2013

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………..

Tôi tên :………………………………………………………….. 

CMND/CCCD số :……………… Nơi cấp: ………………. 

Địa chỉ :………………………………………………………….. 

Điện thoại :………………………………………..

I) NỘI DUNG VỤ VIỆC

Tôi hiện nay là …………………………… (tham gia vụ kiện dân sự, hình sự….) và tôi đang gặp vấn đề về việc xác nhận chữ viết trong ……………………………… (ở đâu là của ai)

Dựa trên yêu cầu thực tế và cấp thiết của việc giám định chữ viết để phục vụ cho việc giải quyết …………….. (vụ án hình sự, dân sự,….)

II) NỘI DUNG YÊU CẦU

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Quý tòa ra Quyết định trưng cầu giám định đối với ………….. 

Cụ thể như sau :…………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên đây hoàn toàn đúng với sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình.

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết. Xin chân thành cảm ơn./.

Đính kèm:

1 …………. 

2 …………… 

  Người làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên)