Giáo án Tiếng việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực đầy đủ

0
13

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” là một bộ giáo trình mới dành cho học sinh lớp 1, với mục tiêu xây dựng và phát triển các năng lực cơ bản thông qua việc tích hợp các chủ đề và bài học. Sau đây, Lớp học Mật Ngữ xin chia sẻ giáo án Tiếng việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực đầy đủ, mời quý các em cùng tham khảo.

1. Bộ sách lớp 1 “Cùng học để phát triển năng lực” có điểm gì nổi bật?

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” là một bộ giáo trình mới dành cho học sinh lớp 1, với mục tiêu xây dựng và phát triển các năng lực cơ bản thông qua việc tích hợp các chủ đề và bài học. Mỗi chủ đề trong sách được thiết kế để kết hợp kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần thiết, nhằm giúp học sinh phát triển những năng lực quan trọng như tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp.

Nội dung kiến thức trong sách được xây dựng theo quy trình 4 bước, phù hợp với quá trình tiếp thu thông tin của học sinh. Để xây dựng cấu trúc cho các bài học, nhóm tác giả đã xác định các loại hoạt động học tập phù hợp, tùy thuộc vào đặc điểm của môn học và lứa tuổi của học sinh.

Bộ sách được thiết kế với một cấu trúc tổng thể mỹ thuật để đảm bảo tính nhất quán và giúp học sinh sử dụng sách dễ dàng. Nhóm tác giả cũng chú trọng đến tương tác giữa học sinh, sách, giáo viên và các hoạt động học tập, nhằm tạo ra môi trường tương tác và hợp tác cho học sinh.

Hệ thống sách điện tử là một điểm nổi bật của bộ sách này, giúp tạo điều kiện tích cực và hiệu quả cho quá trình học tập của học sinh.

2. Giáo án Tiếng việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực đầy đủ

TUẦN 1

Bài 1A: a- b (Tiết 1+2)

I. MỤC TIÊU:

– Đọc đúng âm a, b đọc trơn các tiếng, từ ngữ của bài học. Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh

– Viết đúng a, b, bà

– Nói được các tiếng từ các vật chứa a, b

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Giáo viên: Tranh phóng to HĐ 1, HĐ 4

– Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập một

– Vở tập viết 1, tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HĐ của giáo viênHĐ của học sinh

1. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Nghe – Nói

Trong phần này, học sinh sẽ quan sát tranh và tìm hiểu về các con vật được vẽ trong tranh. GV đặt câu hỏi sau:

– Trong tranh, hình vẽ những con vật gì?

– Các em thấy chúng sống ở đâu?

Sau đó, học sinh sẽ được khích lệ để nêu ý kiến và tương tác với nhau.

2. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Hoạt động 2: Đọc

a/ Học sinh sẽ tiến hành đọc tiếng và từ. GV sẽ làm mẫu bằng cách viết từ “bà” lên bảng và đọc trơn tiếng “bà”. Sau đó, GV giới thiệu chữ “a” và “b” in thường và in hoa trong sách giáo trình.

b/ Học sinh sẽ được hướng dẫn tạo tiếng mới bằng cách đưa tiếng “ba” vào mô hình vần:

 

Âm đầuVầnThanhTiếng
ba ba
ba? 

 

Cả lớp sẽ tham gia và nghe GV yêu cầu để đính thẻ chữ “ba,” “bà,” “bã,” “bá” lên bảng phụ để tạo tiếng.

c/ Sau đó, học sinh sẽ đọc hiểu bằng cách nhìn tranh và đọc từ ngữ phù hợp với từng hình vẽ. GV đặt câu hỏi:

– Hình 1 vẽ con gì?

– Hình 2 có gì?

Cả lớp sẽ cùng luyện đọc.

3. Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Hoạt động 3: Viết

GV sẽ hướng dẫn cách viết chữ “a” và “b,” cách nối chữ “ba,” và cách đặt dấu huyền trên âm “a.” GV cũng sẽ hướng dẫn cách viết số 0. Sau đó, học sinh sẽ được khuyến khích thực hành viết chữ và số.

4. Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Nghe – Nói

Học sinh sẽ tham gia hoạt động hỏi – đáp với mục tiêu sử dụng các tiếng chứa “a” và “b.” Học sinh sẽ làm việc theo nhóm đôi để trả lời câu hỏi và tương tác với nhau.

5. Tổng kết

– GV sẽ tổng kết bài học và đưa ra nhận xét.

– GV sẽ thông báo cho học sinh chuẩn bị cho bài học tiếp theo, bài 1B: Bài c, o.

– GV sẽ khuyến khích học sinh đọc lại bài cho ba và mẹ nghe ở nhà.

Hoạt động làm việc nhóm đôi:

– Bạn A: Bạn thấy có những con vật gì trong tranh?

– Bạn B: Có cá và ba ba (những con vật dưới nước).

– Bạn A: Còn có gà, bò và bê (những con vật trên bờ).

– Sau đó, hai học sinh sẽ kể trước lớp.

– Cả lớp lắng nghe.

– Học sinh cá nhân và theo cặp sẽ đánh vần và đọc trơn tiếng “bà.”

– Học sinh cá nhân sẽ ghép tiếng theo thứ tự các dòng và đọc trơn tiếng ghép như “ba,” “bà,” “bã,” “bá.”

– Học sinh trong nhóm sẽ cùng đọc trơn các tiếng ghép này 2-3 lần.

– Sau đó, 4 học sinh sẽ nhận thẻ và đính chúng lên bảng với các từ:

+ “Con ba ba”

+ “Ba bà”

– Học sinh luyện đọc nhóm đôi tiếng “ba ba” và sửa lỗi nếu có.

– Học sinh đính đúng từ ngữ dưới tranh.

– Học sinh viết vào vở ô li.

– Học sinh sẽ chia sẻ và sửa lỗi nếu có với các câu sau:

+ “Đây là cái lá.”

+ “Đây là quả cà.”

+ “Đây là quả bí.”

Bổ sung và rút kinh nghiệm:

TUẦN 1

Bài 1B: C – O (Tiết 1+2)

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP:

– Đọc chính xác âm “c” và “o” và đọc mượt các tiếng và từ trong bài học. Hiểu nghĩa của từng từ thông qua tranh minh họa.

– Viết chính xác chữ “c,” “o,” và từ “cò.”

– Có khả năng phát âm các tiếng có chứa âm “c” và “o.”

II. TÀI LIỆU DẠY HỌC:

– Giáo viên: Tranh phóng to cho Hoạt động 1 và Hoạt động 4.

– Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt, tập 1.

– Vở tập viết 1, tập 1.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HĐ của giáo viênHĐ của học sinh

1. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Nghe – Nói

Học sinh sẽ quan sát tranh trong Hoạt động 1 và tham gia vào cuộc hỏi – đáp về tên các con vật và hoạt động của chúng được vẽ trong tranh. Sau đó, giáo viên sẽ thực hiện phần nhận xét và tuyên dương. GV viết tên bài lên bảng.

2. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Hoạt động 2: Đọc

a/ Đọc, tiếng, từ

– GV sẽ làm mẫu bằng cách viết chữ “cá” lên bảng và thực hiện đánh vần- đọc trơn tiếng “cá.”

– Giới thiệu chữ “c” và “o” in thường và in hoa trong sách.

b/ Tạo tiếng mới:

– GV sẽ làm mẫu bằng cách đưa tiếng “cà” vào mô hình:

 

Âm đầuVầnThanhTiếng
ca
ca  

 

– Thi đính nhanh các thẻ chữ trên bảng phụ ca, cà, cá, cả, cã, cạ

– Tiếng bo tương tự

Nhận xét – tuyên dương

c. Đọc hiểu

– Con thấy gì ở hình 1?

– Trao đổi nhóm:

3. Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Hoạt động 3: Viết

Trong phần này, giáo viên sẽ hướng dẫn cách viết chữ “c” và “o,” cách nối chữ “co,” và cách đặt dấu huyền trên âm “a.” GV cũng sẽ hướng dẫn cách viết số 1. Sau đó, GV sẽ thực hiện phần nhận xét và tuyên dương bằng cách đánh giá bài viết của học sinh, khen ngợi những bài viết tốt và chỉ ra những điểm cần cải thiện.

4. Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Đọc

Học sinh sẽ tham gia hoạt động đoán xem trong tranh người bà đang đi đâu và về đâu. Sau đó, họ sẽ trả lời câu hỏi và giải thích lý do của họ. GV sẽ đọc mẫu hai câu và nghỉ một chút sau mỗi câu để học sinh có thời gian suy nghĩ và trả lời. Hoạt động này sẽ được thực hiện cả trong nhóm nhỏ và cả lớp. Sau đó, GV sẽ thực hiện phần nhận xét và tuyên dương.

5. Tổng kết

– Giáo viên sẽ tổng kết bài học và đưa ra nhận xét về tiết học.

– GV sẽ thông báo cho học sinh chuẩn bị cho bài học tiếp theo, bài 1C: Bài ô – ơ.

– GV sẽ khuyến khích học sinh đọc lại bài cho ba và mẹ nghe ở nhà.

+ Làm việc nhóm đôi: Hỏi – đáp

– Bạn A: Con vật nào đang bay trên bờ ruộng?

– Bạn B: Con cò

– Bạn A: Mỏ cò cặp con gì?

– Bạn B: Mỏ cò cặp con cá.

– 2HS kể trước lớp

– Đọc tên bài nối tiếp

– HS lắng nghe

– Cá nhân, cặp đánh vần và đọc trơn tiếng cá

– Nhóm: Tìm tiếng theo thứ tự các dòng, đọc trơn tiếng tìm được.

– Nhóm 1: Đính ca, cà, cá..

– Nhóm 2: Đính bò, bó, bỏ..

– Đại diện các nhóm luyện đọc các tiếng 2-3 lần.

– Đọc từ dưới hình 1: (cỏ)

– HS thảo luận và nhận xét biết hình 2 vẽ cây cọ, hình 3 vẽ con bò đọc từ dưới các hình (cọ, bò)

– Viết vở ô li

– C, o, co

– Chia sẻ và sửa lỗi sai

– Đi chợ về

– Nhìn thấy các thứ bà cầm ở tay

– Đọc trơn 2 câu theo gv (2-3 lần)

– Thi đọc truyền điện từng câu

– Nhóm cùng luyện đọc trơn 2 – 3 lần

– Cá nhân đọc và sửa lỗi

– Cả lớp từng nhóm đọc 2 câu

Rút kinh nghiệm:

………………………………………………..

3. Giáo án Tiếng việt lớp 1 có vai trò như thế nào?

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập ở cấp học này. Dưới đây là một số vai trò chính của giáo án Tiếng Việt lớp 1:

– Hướng dẫn giảng viên: Giáo án cung cấp hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp dạy học, và các hoạt động giảng dạy cần thực hiện. Điều này giúp giáo viên lớp 1 hiểu rõ cách tiếp cận và truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả cho học sinh.

– Lập kế hoạch giảng dạy: Giáo án giúp giáo viên xác định các chủ đề và bài học cần dạy trong suốt năm học. Nó giúp tạo ra một kế hoạch hợp lý để đảm bảo mọi kiến thức quan trọng được truyền đạt đúng thời gian và theo trình tự logic.

– Đảm bảo chất lượng giảng dạy: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cung cấp các mục tiêu học tập cụ thể và đánh giá cách tiếp cận giảng dạy của giáo viên. Điều này giúp đảm bảo rằng giảng viên đang cung cấp kiến thức đúng cách và theo tiêu chuẩn.

– Hỗ trợ học sinh: Giáo án không chỉ dành cho giáo viên mà còn là nguồn tài liệu học tập quan trọng cho học sinh lớp 1. Học sinh và phụ huynh có thể sử dụng giáo án để theo dõi nội dung học, ôn tập, và tăng cường kiến thức.

Tóm lại, giáo án Tiếng Việt lớp 1 đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình học tập và giảng dạy. Nó giúp đảm bảo tính cơ động, liên tục và chất lượng của quá trình giảng dạy và học tập.

Bài viết liên quan: Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học đẹp

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Lớp học Mật Ngữ liên quan giáo án Tiếng việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực đầy đủ. Xin cảm ơn quý các em đã quan tâm theo dõi!