Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

0
17

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Lớp học Mật Ngữ nhé

Mời quý thầy cô cùng tham khảo Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều.

1. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài em là học sinh

 Bài 1:(4 tiết) Em là học sinh

1. Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng:

– Làm quen với thầy cô, bạn bè, làm quen với những hoạt động học tập của học sinh lớp 1 đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn

– Có tư thế ngồi đọc ngồi viết đúng, có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài học, phát biểu ý kiến

– Biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản

– Có ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

2. Năng lực phát triển

Năng lực tiếng Việt, có khả năng cộng tác chia sẻ với bạn phẩm chất học sinh yêu thích học

Chuẩn bị bộ đồ dùng: tranh trong

3. Hoạt động của học sinh và giáo viên

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

2. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài a, c, ca

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

2. Năng lực phát triển năng lực tiếng Việt, phẩm chất, học sinh yêu thích học, chuẩn bị slide, tranh chữ mẫu

3. Các hoạt động của giáo viên và học sinh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

3. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách cánh diều bài a và c

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt: có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn phẩm chất, học sinh yêu thích học tiếng Việt, chuẩn bị bộ đồ dùng, tranh trong sách giáo khoa.

3. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

4. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách cánh diều bài cà, cá

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, có khả năng cộng tác chia sẻ với bạn, phẩm chất học sinh yêu thích học tiếng Việt, chuẩn bị bộ đồ dùng tranh trong sách giáo khoa.

3. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

5. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài hai con dê

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

Nhận biết được các nhân vật trong truyện, kể lại theo tranh các phân đoạn của câu chuyện một cách ngắn gọn  và múa theo bài Chúng em la học sinh lớp 1.

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, đặc biệt là khả năng sử dụng ngôn ngữ, có khả năng cộng tác chia sẻ với bạn. Phẩm chất học sinh yêu thích học, chuẩn bị tranh trong.

3. Hoạt động của học sinh và giáo viên

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

6. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài o, ô

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, có khả năng cộng tác chia sẻ với bạn, phẩm chất học sinh yêu thích học chuẩn bị bộ đồ dùng, tranh trong

3. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

7. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài cỏ, cọ

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

2. Phát triển năng lực tiếng Việt, có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. Phẩm chất học sinh yêu thích học chuẩn bị bộ đồ dùng, tranh trong

3. Hoạt động của học sinh và giáo viên

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

8. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài an, at

1. Mục tiêu bài học

2. Phương pháp và phương tiện dạy học

Phương pháp dạy: học sinh đọc thầm, đọc cá nhân, đọc nhóm, đọc tổ, đọc cả lớp. Thi đua tổ chức hát thư giãn, phương tiện thể học máy tính có kết nối internet, máy chiếu, bộ loa.

3. Chuẩn bị

Giáo viên và học sinh một giáo viên tranh video được quay sẵn về giàn mướp, tranh ảnh về nhà hát thợ hàn, màn ,con ngan, cái bát, hạt đỗ, quả nhãn

Học sinh: bộ đồ dùng, vở bài tập tiếng Việt tập 1

Các hoạt động dạy học: tiết 1 hoạt động tổ chức hướng dẫn của giáo viên hoạt động học tập của học sinh hoạt động 1 Khởi động 5 phút. Mục tiêu nhận biết phần an, at. Đánh vần, đọc đúng tiếng có vần an, at. Nói rõ ràng ý kiến bản thân về sự khác nhau của vần an và vần at.  Phương pháp kỹ thuật hình thức tổ chức đọc và nhân tố cả lớp giáo viên chỉ từng chữ A và N. Học sinh đọc giáo viên cùng học sinh nhận xét chỉnh sửa bài.

Hoạt động 2 khám phá mục tiêu nhìn chữ Đọc đúng tiếng từ mới có vần An vần at, phương pháp kĩ thuật hình thức tổ chức đọc cá nhân đọc nhóm cả lớp học đồ dùng.

9. Giáo án lớp 1 sách Cánh diều Bài cỏ, cỏ

1. Mục tiêu

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất, khơi gợi tình yêu thiên nhiên, cây cối khơi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học và thực tế. Chuẩn bị máy chiếu để minh họa từ khóa trong bài tập hoặc tranh ảnh mẫu vật.

10. Giáo án lớp 1 sách Cánh diều Bài ơ, d

1. Mục tiêu:

2. Phát triển năng lực nhận thức, học sinh yêu thích học

11. Bài ôn tập

1. Mục tiêu

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất: Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi, kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ. Trình bày đẹp ,bài tập khơi gợi tình yêu thiên nhiên, khơi gợi óc tìm tòi vận dụng những điều đã học và thực tế. Học sinh yêu thích môn học, hăng hái phát biểu.

Trên đây là giáo án môn tiếng Việt lớp 1 lớp học Mật Ngữ xin gửi tới các em. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.