Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ)

0
9

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ) là gì? Hãy cùng Lớp học Mật Ngữ tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ)

Tiết 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ
LÀM QUEN VỚI HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ

1. Mục tiêu:

2. Gợi ý cách tiến hành: 

3. Năng lực chung: 

4. Năng lực riêng: năng lực thích ứng với cuộc sống; năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực định hướng nghề nghiệp.

5. Tổ chức thực hiện:

TRƯỜNG TIỂU HỌC

1. Mục tiêu: Sau hoạt động, Học sinh có khả năng: 

2. Chuẩn bị: 

3. Các hoạt động cụ thể:

Hoạt động 1: Tham quan trường học

Hoạt động 2: Chia sẻ cảm xúc:

Hoạt động 3: Trò chơi “ cùng về đích”:

SINH HOẠT LỚP CÁC BẠN CỦA EM

1. Mục tiêu: Học sinh bước đầu giới thiệu bản thân và làm quen với một số bạn mới trong lớp

2. Gợi ý cách tiến hành: