Giáo án Đạo đức lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo (cả năm) mới nhất

0
13

Bài viết dưới đây Lớp học Mật Ngữ sẽ gửi tới các em Giáo án Đạo đức lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo mới nhất. Các em hãy theo dõi chi tiết nội dung này nhé.

1. Bài 1: Mái ấm gia đình

– Kiến thức:

   + Nêu được 1 số biểu hiện của tình yêu thương gia đình.

   + Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình.

– Kỹ năng:

   + Rèn luyện kỹ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ.

   + Phát triển khả năng thể hiện tình cảm yêu thương đối với người thân trong gia đình.

A. Khởi động

– Hát bài: “3 ngọn nến lung linh”.

– Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú và kết nối học sinh với nội dung bài học.

– Hình thức tổ chức: Hát cả lớp (5 phút)

B. Khám phá.

Hoạt động 1:

– Quan sát tranh và thảo luận về nội dung tranh.

– Mục tiêu: Nêu được 1 số biểu hiện của tình yêu thương gia đình.

– Phương pháp: Quan sát, thảo luận.

– Hình thức tổ chức: Cả lớp, nhóm nhỏ.

Hoạt động 2:

– Kể chuyện tình yêu thương gia đình.

– Mục tiêu: Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình.

– Phương pháp: kể chuyện, thảo luận.

– Hình thức tổ chức: Cả lớp.

C. Luyện tập

Hoạt động 3:

– Vẽ tranh về mái ấm gia đình

– Mục tiêu: Phát triển khả năng thể hiện tình cảm yêu thương đối với người thân trong gia đình.

– Hình thức tổ chức: Cá nhân.

2. Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ

– Kiến thức:

   + Nêu được 1 số biểu hiện của quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

   + Nhận biết được sự cần thiết của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

– Kỹ năng: Phát triển khả năng thể hiện tình cảm yêu thương đối với ông bà, cha mẹ.

A. Khởi động

– Hát bài: ” Bông hồng cài áo”.

– Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú và kết nối học sinh với nội dung bài học.

Hình thức tổ chức: Hát cả lớp.

B. Khám phá

Hoạt động 1:

– Quan sát tranh và thảo luận về nội dung tranh.

– Mục tiêu: Nêu được 1 số biểu hiện của quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

– Hình thức tổ chức: Quan sát, thảo luận cả lớp hoặc chia nhóm nhỏ.

Hoạt động 2:

– Kể chuyện về lòng hiếu thảo.

– Mục tiêu: Nhận biết được sự cần thiết của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

– Hình thức tổ chức: Kể chuyện, thảo luận cả lớp.

C. Luyện tập

Hoạt động 3

– Chơi trò chơi.

3. Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau

– Kiến thức: 

   + Nêu được 1 số biểu hiện của anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau.

   + Nhận biết được sự cần thiết của việc anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau.

– Kỹ năng: Phát triển khả năng thể hiện tình cảm yêu thương đối với anh chị em.

A. Khởi động

– Xem các đoạn phim hoạt hình ngắn thể hiện tình cảm anh chị em.

B. Khám phá

Hoạt động 1:

– Quan sát tranh và thảo luận về nội dung tranh.

– Mục tiêu: Nêu được 1 số biểu hiện của anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau.

– Hình thức tổ chức: Quan sát, thảo luận theo nhóm nhỏ hoặc cả lớp.

Hoạt động 2:

– Kể chuyện về tình cảm anh chị em.

– Mục tiêu: Nhận biết được sự cần thiết của việc anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau.

– Hình thức tổ chức: Kể chuyện, thảo luận cả lớp.

C. Luyện tập

Hoạt động 3:

– Vẽ tranh về việc làm thể hiện tình cảm anh em.

– Mục tiêu: Phát triển khả năng thể hiện tình cảm yêu thương đối với anh chị em.

– Hình thức tổ chức: Vẽ tranh cá nhân.

4. Bài 4: Tự giác làm việc ở trường

– Kiến thức:

   + Nêu được 1 số biểu hiện của tự giác làm việc ở trường.

   + Nhận biết được sự cần thiết của việc tự giác làm việc ở trường.

– Kỹ năng: Phát triển khả năng thể hiên ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện.

A. Khỏi động

– Hát bài: “Đi học là vui”

– Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú và kết nối với học sinh và nội dung bài học.

– Hình thức tổ chức: Hát cả lớp.

B. Khám phá.

Hoạt đông 1:

– Kể chuyện về học sinh tự giác làm việc ở trường.

– Mục tiêu: Nhận biết được sự cần thiết của viêc tự giác làm việc ở trường.

– Hình thức tổ chức: Kể chuyện, thảo luận cả lớp.

Hoạt động 2:

– Quan sát tranh và thảo luận về nội dung tranh.

– Mục tiêu: Nêu được 1 số biểu hiện của tự giác làm việc ở trường.

– Hình thức tổ chức: Quan sát, thảo luận cả lớp hoặc theo nhóm nhỏ.

C. Luyện tập

Hoạt động 3:

– Trao đổi cảm nhận của bản thân về việc tự giác làm việc ở trường.

– Mục tiêu: Đồng tình với thái độ, hành vi tự giác làm việc ở trường. Không đồng tình với thái độ hành vi không tự giác làm việc ở trường.

– Hình thức tổ chức: Thảo luận cả lớp.

5. Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà

– Kiến thức:

   + Nêu được 1 số biểu hiện của tự giác làm việc ở nhà.

   + Nhận biết được sự cần thiết của việc tự giác làm việc ở nhà.

– Kỹ năng: Phát triển khả năng thể hiện ý thức tự giác trong việc hoàn thiện nhiệm vụ được giao.

A. Khởi động.

– Quan sát tranh và thảo luận về nội dung tranh.

– Mục tiêu: Nêu được 1 số biểu hiện của tự giác làm việc ở nhà.

– Hình thức tổ chức: Quan sát, thảo luận cả lớp hoặc theo nhóm nhỏ.

B. Khám phá

Hoạt động 1:

– Chơi trò chơi.

Hoạt động 2:

– Kể chuyện về học sinh tự giác làm việc ở nhà.

– Mục tiêu: Nhận biết được sự cần thiết của việc tự giác làm việc ở nhà.

– Hình thức tổ chức: Kể chuyện, thảo luận cả lớp.

C. Luyện tập

Hoạt động 3:

– Hát bài “Bông hồng tặng cô”.

– Mục tiêu: Tạo kết nối giữa học sinh và bài học.

– Hình thức tổ chức: Hát cả lớp.

6. Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi

– Kiến thức:

   + Nêu được tác hại của việc nói dối.

   + Nêu được lợi ích của việc biết nhận lỗi.

– Kỹ năng: Phát triển khả năng thể hiện sự trung thực và biết nhận lỗi khi mắc sai lầm.

A. Khởi động

– Kể chuyện “Chú bé chăn cừu”.

– Mục tiêu: Nêu được tác hại của việc nói dối.

– Hình thức tổ chức: Kể chuyện, thảo luận cả lớp.

B. Khám phá

Hoạt động 1:

– Cho học sinh xem tranh và thảo luận về nội dung tranh.

– Mục tiêu: Nêu được lợi ích của việc biết nhận lỗi.

– Hình thức tổ chức: Quan sát, thảo luận cả lớp hoặc theo nhóm nhỏ.

Hoạt động 2:

– Chơi trò chơi nhận biết về các tình huống: khi nào cần biết nhận lỗi.

C. Luyện tập

Hoạt động 3:

 – Viết 1 đoạn văn ngắn về việc em đã từng nói dối và sau đó em đã nhận lỗi, sửa sai như thế nào?

– Mục tiêu: Phát triển khả năng diễn đạt và thể hiện sự trung thực, biết nhận lỗi khi mắc sai lầm.

– Hình thức tổ chức: Viết cá nhân.

7. Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác

– Kiến thức:

   + Nêu được hành vi nào là tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác.

   + Nêu được tác hại của việc tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác.

– Kỹ năng: Phát triển khả năng thể hiện sự tôn trọng đối với đồ dùng của người khác.

A. Khởi động

– Hát

B. Khám phá

Hoạt động 1:

– Kể chuyện “Chú bé và chiếc bút”.

– Mục tiêu: Nêu được hành vi nào là tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác.

– Hình thức tổ chức: Kể chuyện, thảo luận cả lớp.

Hoạt động 2:

– Cho học sinh xem tranh và thảo luận về nội dung tranh.

– Mục tiêu: Nêu được tác hại của việc tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác.

– Hình thức tổ chức: Quan sát, thảo luận cả lớp hoặc theo nhóm nhỏ.

C. Luyện tập.

Hoạt động 3:

– Chơi trò chơi

8. Bài 8: Trả lại của rơi

– Kiến thức:

   + Nêu được hành động trả lại của rơi là gì.

   + Nêu được lợi ích của việc trả lại của rơi.

– Kỹ năng: Phát triển khả năng thể hiện sự trung thực và lòng tốt.

A. Khởi động

– Cho học sinh xem tranh và thảo luận về nội dung tranh.

– Mục tiêu: Nêu được lợi ích của việc trả lại của rơi.

– Hình thức tổ chức: Quan sát, thảo luận cả lớp hoặc theo nhóm nhỏ.

B. Khởi động

Hoạt động 1:

– Kể chuyện “Cậu bé nhặt được của rơi”.

– Mục tiêu: Nêu được hành động trả lại của rơi là gì.

– Hình thức tổ chức: Kể chuyện, thảo luận cả lớp.

Hoạt động 2:

– Chơi trò chơi.

C. Luyện tập

Hoạt động 3: 

– Viết 1 đoạn văn ngắn về việc em đã từng nhặt được của rơi và trả lại người đánh mất.

– Mục tiêu: Phát triển khả năng thể hiện sự trung thực và lòng tốt.

– Hình thức tổ chức: Viết cá nhân.