Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 5Giải Toán lớp 5 VNEN bài 84: Cộng số đo thời gian...

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 84: Cộng số đo thời gian chi tiết

Cộng số đo thời gian chi tiết là một trong những kiến thức quan trọng trong chương trình lớp 5 VNEN bài 84. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây để biết cách làm dạng bài này được điểm cao.

1. Bài 84 Toán VNEN lớp 5 Hoạt động cơ bản

Câu 1: Chơi trò chơi có tên “đố bạn đổi đơn vị đo thời gian”

Hai bạn lần lượt đố nhau đổi đơn vị đo thời gian, chẳng hạn: 2 giờ 10 phút bằng bao nhiêu phút? 3 phút 5 giây bằng bao nhiêu giây?

Ví dụ: 

3 năm = 36 tháng

4 giờ = 240 phút

2,5 năm = 30 tháng

1,4 giờ = 84 phút 

5 năm rưỡi = 66 tháng

2,8 phút = 168 giây

Câu 2: Đọc kỹ, thảo luận cách thực hiện phép cộng số đo thời gian và nghe thầy/cô giáo hướng dẫn (sgk)

Ví dụ 1: Bài toán như sau: một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút, sau đó đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian?

Ta phải thực hiện phép cộng: 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 84: Cộng số đo thời gian chi tiết

Ta lấy phút cộng với phút, giờ cộng với giờ.

Vậy 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút

Ví dụ 2: Tính: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 84: Cộng số đo thời gian chi tiết

Vậy 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 46 phút 23 giây

2. Bài 84 Toán VNEN lớp 5: Hoạt động thực hành

Câu 1: Sách toán VNEN lớp 5 tập 2 trang 70

Tính:

16 giờ 20 phút + 9 giờ 5 phút

34 giờ 28 phút + 25 giờ 45 phút

7 phút 18 giây + 9 phút 27 giây

16 phút 43 giây + 15 phút 47 giây

27 ngày 15 giờ + 12 ngày 6 giờ

51 ngày 17 giờ + 15 ngày 8 giờ

7 năm 6 tháng + 14 năm 3 tháng

6 năm 8 tháng + 11 năm 5 tháng

Đáp án:

16 giờ 20 phút + 9 giờ 5 phút = 26 giờ 25 phút

34 giờ 28 phút + 25 giờ 45 phút = 60 giờ 13 phút

7 phút 18 giây + 9 phút 27 giây = 16 phút 45 giây

16 phút 43 giây + 15 phút 47 giây = 32 phút 30 giây

27 ngày 15 giờ + 12 ngày 6 giờ = 39 giờ 21 giây

51 ngày 17 giờ + 15 ngày 8 giờ = 67 ngày 1 giờ

7 năm 6 tháng + 14 năm 3 tháng = 21 năm 9 tháng

6 năm 8 tháng + 11 năm 5 tháng = 18 năm 1 tháng

Câu 2: Sách toán VNEN lớp 5 tập 2 trang 71

Bài toán như sau: Một người đi xe đạp đi quãng đường thứ nhất hết 20 phút 25 giây, sau đó đi quãng đường thứ hai 23 phút 38 giây. Hỏi người đó đã đi cả hai đường hết bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải:

Tìm thời gian người đố đã đi cả hai quãng đường ta lấy thời gian người đó đi hết quãng đường thứ nhất cộng với thời gian người đó đi quãng đường thứ hai.

Tóm tắt bài toán

Quãng 1: 20 phút 25 giây

Quãng 2: 23 phút 38 giây

Tổng 2 quãng: ? thời gian

Bài giải 

Ta có người đó đi cả hai quãng đường hết tổng số thời gian là:

20 phút 25 giây + 23 phút 38 giây = 44 phút 3 giây

Đáp số: 44 phút 3 giây

3. Bài 84 Toán VNEN lớp 5: Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Sách toán VNEN lớp 5 tập 2 trang 71

Em hãy ước lượng thời gian học ở trường và thời gian học ở nhà trong ngày rồi cộng lại với nhau.

Phương pháp giải:

– Em hãy tự ước lượng thời gian học ở trường và thời gian học ở nhà trong ngày của bản thân

– Tổng thời gian học ở trường và ở nhà trong ngày = thời gian học ở trường + thời gian học ở nhà.

Đáp án: 

Ví dụ mẫu: 

Thời gian em học ở trường: 8 giờ 30 phút

Thời gian em học ở nhà: 2 giờ 15 phút 

Vậy tổng thời gian em học trong một ngày là:

8 giờ 30 phút + 2 giờ 15 phút = 10 giờ 45 phút.

Đáp số: 10 giờ 45 phút

4. Lý thuyết cộng số đo thời gian và một số bài tập áp dụng

4.1. Lý thuyết số đo thời gian

Phương pháp chung giải Toán cộng số đo thời gian Toán 5 là:

– Thứ nhất, ta đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên

– Thứ hai, khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng

– Thứ ba, nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đối sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Ví dụ 1: Đặt tính tồi tính: 5 giờ 15 phút + 4 giờ 24 phút

Phương pháp : 

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng với các số tự nhiên

– Khi tính xong phép tính, ở kết quả hãy ghi đơn vị đo tương ứng

– Trong trường hợp số phút ở kết quả lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn phút là theo giờ

Cách giải:

Đặt tính rồi tính, thực hiện như sau:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 84: Cộng số đo thời gian chi tiết

Vậy 5 giờ 15 phút + 4 giờ 24 phút = 9 giờ 39 phút

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: 6 phút 30 giây + 3 phút 40 giây

Phương pháp:

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện như đối với phép cộng các số tự nhiên

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng vào sau kết quả 

– Theo quy tắc nếu số giây ở kết quả lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn phút là phút

Cách giải:

Đặt tính theo cột dọc:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 84: Cộng số đo thời gian chi tiết

Vậy 6 phút 30 giây + 3 phút 40 giây = 10 phút 10 giây

4.2. Một số bài tập áp dụng

Câu 1: Tính (chỉ cần đổi đến đơn vị lớn nhất trong mỗi phép tính)

a) 1 năm 7 tháng + 2 năm 12 tháng 

5 giờ 20 phút + 6 giờ 50 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 23 phút

7 giờ 80 phút + 20 giờ 20 phút

40 giờ 23 phút + 23 giờ 23 phút

b) 2 năm 3 tháng + 4 tháng

1 năm 4 tháng + 2 năm 12 tháng

23 giờ 60 phút + 24 giờ 50 phút

12 giờ 123 phút + 23 giờ 2 phút

23 giờ 50 phút + 1 giờ 80 phút

c) 34 giờ 20 phút + 23 giờ 

34 giờ 40 phút + 45 giờ 

45 năm 2 tháng + 2 năm 3 tháng

23 tháng 1 ngày + 2 tháng 2 ngày 

Lời giải:

a) 1 năm 7 tháng + 2 năm 12 tháng = 3 năm 19 tháng (mà 19 tháng bằng 1 năm 7 tháng) = 4 năm 7 tháng 

5 giờ 20 phút + 6 giờ 50 phút = 11 giờ 70 phút = 12 giờ 10 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 23 phút = 12 giờ 58 phút 

7 giờ 80 phút + 20 giờ 20 phút = 27 giờ 100 phút = 28 giờ 40 phút 

40 giờ 23 phút + 23 giờ 23 phút = 63 giờ 46 phút 

b) 2 năm 3 tháng + 4 tháng = 2 năm 7 tháng

1 năm 4 tháng + 2 năm 12 tháng = 3 năm 16 tháng = 4 năm 4 tháng

23 giờ 60 phút + 24 giờ 50 phút = 47 giờ 110 phút = 48 giờ 50 phút

12 giờ 123 phút + 23 giờ 2 phút = 35 giờ 125 phút = 37 giờ 5 phút

23 giờ 50 phút + 1 giờ 80 phút = 24 giờ 130 phút = 26 giờ 10 phút 

c) 34 giờ 20 phút + 23 giờ = 57 giờ 20 phút 

34 giờ 40 phút + 45 giờ = 79 giờ 40 phút

45 năm 2 tháng + 2 năm 3 tháng = 47 năm 5 tháng

23 tháng 1 ngày + 2 tháng 2 ngày = 25 tháng 3 ngày

Câu 2: Tính (chỉ cần đổi đến đơn vị lớn nhất trong mỗi phép tính)

a) 45 phút 23 giây + 2 phút 10 giây

34 phút 24 giây + 23 phút 50 giây

23 phút 34 giây + 10 phút 2 giây

23 giờ 5 phút + 23 giờ 10 giây

b) 20 giờ 15 phút + 2 giờ 80 phút

10 giờ 5 phút + 6 giờ 2 phút

30 giờ 2 phút + 3 giờ 10 phút

45 giờ 2 phút + 23 giờ 20 phút 

c) 30 phút 10 giây + 34 phút 5 giây

6 phút 20 giây + 5 phút 6 giây

20 phút 10 giây + 10 phút 50 giây

5 phút 6 giây + 2 phút 20 giây

Lời giải:

a) 45 phút 23 giây + 2 phút 10 giây = 47 phút 33 giây

34 phút 24 giây + 23 phút 50 giây = 57 phút 74 giây = 58 phút 14 giây 

23 phút 34 giây + 10 phút 2 giây = 33 phút 36 giây

23 giờ 5 phút + 23 giờ 10 giây = 46 giờ 5 phút 10 giây

b) 20 giờ 15 phút + 2 giờ 80 phút = 22 giờ 95 phút 

10 giờ 5 phút + 6 giờ 2 phút = 16 giờ 7 phút

30 giờ 2 phút + 3 giờ 10 phút = 33 giờ 12 phút

45 giờ 2 phút + 23 giờ 20 phút = 68 giờ 22 phút 

c) 30 phút 10 giây + 34 phút 5 giây = 64 phút 15 giây 

6 phút 20 giây + 5 phút 6 giây = 11 phút 26 giây

20 phút 10 giây + 10 phút 50 giây = 30 phút 60 giây = 31 phút 

5 phút 6 giây + 2 phút 20 giây = 7 phút 26 giây

Các em có thể tham khảo bài viết : Vở bài tập Toán lớp 5 bài 85 Hình tam giác có đáp án chi tiết