Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 5Giải Toán lớp 5 trang 167 Luyện tập chi tiết nhất

Giải Toán lớp 5 trang 167 Luyện tập chi tiết nhất

Giải bài tập trang 167 SGK Toán 5: Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập rèn luyện cách giải các dạng bài liên quan đến tính chu vi, diện tích các hình trong phạm vi chương trình học Tiểu học.

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 167 Câu 1

Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi:

a) Chu vi sân bóng bằng bao nhiêu mét?

b) Diện tích sân bóng bằng bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn giải

– Chiều dài thực tế = chiều dài trên bản đồ nhân với 1000.

– Chiều rộng thực tế = chiều rộng trên bản đồ nhân với 1000.

– Đổi chiều dài và chiều rộng thực tế sang đơn vị đo là mét.

– Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

– Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Đáp án

Chiều dài sân bóng đá là: 11 x 1000 = 11000 (cm)

11000 cm = 110 m

Chiều rộng sân bóng đá là: 9 x 1000 = 9000 (cm)

9000 cm = 90 m

a) Chu vi sân bóng đá là: (110 + 90) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích sân bóng đá là: 110 x 90 = 9900 (m2)

Đáp số: a) 400m;

b) 9900 m2

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 167 Câu 2

Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

Hướng dẫn giải

– Tính độ dài cạnh = chu vi : 4

– Tính diện tích = cạnh × cạnh.

Đáp án

Cạnh sân gạch hình vuông là:

48 : 4 = 12 (m)

Diện tích sân gạch hình vuông là

12 x 12 = 144 ( m2)

Đáp số: 144 m2.

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 167 Câu 3

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?

Hướng dẫn giải

– Tính chiều rộng  chiều dài × frac{3}{5}.

– Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

– Tìm tỉ số của diện tích và 100m2.

– Tính số thóc thu được = 55 kg ×  tỉ số diện tích và 100 m2.

Đáp án

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

100timesfrac{3}{5}=60left(mright)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

100 x 60 = 6000 (m²)

6000 m² gấp 100 m² số lần là: 6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kg thóc.

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 167 Câu 4

Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

Hướng dẫn giải:

Từ công thức:

S = frac{left(a+bright)}{2}times h

ta tính được chiều cao h của hình thang bằng cách lấy diện tích chia cho trung bình cộng của hai đáy:

h = Sdivfrac{left(a+bright)}{2}

Bài giải:

Diện tích hình vuông là: 10 x 10 = 100 (cm2)

Trung bình cộng của hai đáy là:frac{left(a+bright)}{2}=frac{left(12+8right)}{2}=10left(cmright)

Chiều cao hình thang là: 100 : 10 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm.

Bài tập vận dụng liên quan

Bài 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng frac{2}{3} chiều dài. Nếu mỗi 120m² ruộng cho thu hoạch được 50kg thóc, hỏi diện tích ruộng đó và số kilogram thóc thu hoạch được là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để giải bài toán này, ta sẽ tính diện tích của thửa ruộng và sau đó sử dụng tỷ lệ thu hoạch để tính số kilogram thóc.

Tóm tắt:

Chiều dài của ruộng là 80m.

Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng = frac{2}{3} x 80 m = frac{160}{3} m ≈ 53.33m

Diện tích thửa ruộng = Chiều dài × Chiều rộng = 80 m × 53.33 m ≈ 4266.4 m²

Tiếp theo, biết rằng mỗi 120 m² ruộng cho thu hoạch được 50kg thóc, ta sẽ tính số kilogram thóc thu hoạch được trên diện tích ruộng đã tính.

Số lượng thửa ruộng 120 m² = Diện tích ruộng : 120m² = 4266.4m² : 120m² ≈ 35.55 thửa ruộng

Số kilogram thóc thu hoạch được = Số lượng thửa ruộng × Số kg thóc cho mỗi 120m²

Số kilogram thóc thu hoạch được ≈ 35.55 thửa ruộng × 50kg = 1777.5kg

Vậy diện tích ruộng là khoảng 4266.4m² và số kilogram thóc thu hoạch được là khoảng 1777.5kg.

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 120m, chiều rộng bằng frac{3}{4}chiều dài. Nếu mỗi 150m² ruộng cho thu hoạch được 60kg gạo, hỏi diện tích ruộng và số kilogram gạo thu hoạch được là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết: 

Để giải bài toán này, chúng ta sẽ tính diện tích của thửa ruộng và sau đó sử dụng tỷ lệ thu hoạch để tính số kilogram gạo.

Thông tin đã cho:

Chiều dài của ruộng là 120m.

Chiều rộng bằng  frac{3}{4} chiều dài.

Chiều rộng = frac{3}{4} x 120 m = 90 m

Diện tích thửa ruộng = Chiều dài × Chiều rộng = 120 m × 90 m = 10800 m²

Tiếp theo, biết rằng mỗi 150m² ruộng cho thu hoạch được 60kg gạo, ta sẽ tính số kilogram gạo thu hoạch được trên diện tích ruộng đã tính.

Số lượng thửa ruộng 150m² = Diện tích ruộng : 150 m² = 10800 m² : 150 m² = 72 thửa ruộng

Số kilogram gạo thu hoạch được = Số lượng thửa ruộng × Số kg gạo cho mỗi 150 m²

Số kilogram gạo thu hoạch được = 72 thửa ruộng × 60 kg = 4320 kg

Vậy diện tích ruộng là 10800m² và số kilogram gạo thu hoạch được là 4320kg.

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 90m, chiều rộng bằng frac{5}{6} chiều dài. Nếu mỗi 200m² ruộng cho thu hoạch được 40kg ngô, hỏi diện tích ruộng và số kilogram ngô thu hoạch được là bao nhiêu? 

Lời giải chi tiết:

Để giải bài toán này, chúng ta sẽ tính diện tích của thửa ruộng và sau đó sử dụng tỷ lệ thu hoạch để tính số kilogram ngô.

Chiều dài của ruộng là 90m.

Chiều rộng bằng  frac{5}{6} chiều dài.

Chiều rộng = frac{5}{6} x  90m = 75m

Diện tích thửa ruộng = Chiều dài × Chiều rộng = 90 m × 75 m = 6750 m²

Tiếp theo, biết rằng mỗi 200 m² ruộng cho thu hoạch được 40kg ngô, ta sẽ tính số kilogram ngô thu hoạch được trên diện tích ruộng đã tính.

Số lượng thửa ruộng 200 m² = Diện tích ruộng : 200 m² = 6750 m² : 200 m² = 33.75 thửa ruộng (có thể thu hoạch từ 33 đến 34 thửa ruộng)

Số kilogram ngô thu hoạch được = Số lượng thửa ruộng × Số kg ngô cho mỗi 200 m²

Số kilogram ngô thu hoạch được = 33.75 thửa ruộng × 40 kg = 1350 kg (ước lượng)

Vậy diện tích ruộng là 6750 m² và số kilogram ngô thu hoạch được khoảng 1350 kg. Do số lượng thửa ruộng không phải là số nguyên, ta có thể xấp xỉ số kilogram thu hoạch được.

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 150m, chiều rộng bằng frac{2}{5} chiều dài. Nếu mỗi 180m² ruộng cho thu hoạch được 55kg lúa mì, hỏi diện tích ruộng và số kilogram lúa mì thu hoạch được là bao nhiêu?          

Lời giải chi tiết:

Để giải bài toán này, ta sẽ tính diện tích của thửa ruộng và sau đó sử dụng tỷ lệ thu hoạch để tính số kilogram lúa mì.

Thông tin đã cho:

Chiều dài của ruộng là 150m.

Chiều rộng bằng frac{2}{5}chiều dài.

Chiều rộng = frac{2}{5} x 150 m = 60 m

Diện tích thửa ruộng = Chiều dài × Chiều rộng = 150 m × 60 m = 9000 m²

Tiếp theo, biết rằng mỗi 180 m² ruộng cho thu hoạch được 55kg lúa mì, ta sẽ tính số kilogram lúa mì thu hoạch được trên diện tích ruộng đã tính.

Số lượng thửa ruộng 180m² = Diện tích ruộng :180 m² = 9000 m² : 180 m² = 50 thửa ruộng

Số kilogram lúa mì thu hoạch được = Số lượng thửa ruộng × Số kg lúa mì cho mỗi 180 m²

Số kilogram lúa mì thu hoạch được = 50 thửa ruộng × 55 kg = 2750 kg      

Vậy diện tích ruộng là 9000m² và số kilogram lúa mì thu hoạch được là 2750 kg.

Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 80m, chiều rộng bằng frac{3}{5} chiều dài. Nếu mỗi 120m² ruộng cho thu hoạch được 50kg lúa gạo, hỏi diện tích ruộng và số kilogram lúa gạo thu hoạch được là bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 110m, chiều rộng bằng frac{4}{7} chiều dài. Nếu mỗi 150m² ruộng cho thu hoạch được 40kg khoai tây, hỏi diện tích ruộng và số kilogram khoai tây thu hoạch được là bao nhiêu?

Bài 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 130m, chiều rộng bằng frac{3}{8} chiều dài. Nếu mỗi 200m² ruộng cho thu hoạch được 60kg cà phê, hỏi diện tích ruộng và số kilogram cà phê thu hoạch được là bao nhiêu?

Hy vọng bài viết trên đã mang đến thông tin hữu ích cho các em, giúp các em giải quyết tốt các bài tập. Lớp học Mật Ngữ xin trân trọng cảm ơn bạn.