Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 12Di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết xảy ra...

Di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết xảy ra khi? Bài tập về di truyền liên kết

Di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết xảy ra khi nào? Để được giải đáp thắc mắc trên hãy theo dõi bài viết bên dưới.

1. Di truyền liên kết là gì?

Di truyền liên kết là là các gen có khả năng được di truyền cùng nhau vì chúng gần gũi về khoảng cách với nhau trên cùng một nhiễm sắc thể. Trong quá trình phân bào, nhiễm sắc thể được tái tổ hợp, dẫn đến sự hoán đổi gen giữa các nhiễm sắc thể tương đồng. Nếu các gen ở gần nhau, cơ hội được tái tổ hợp cao hơn so với khi chúng ở cách xa nhau. Các gen liên kết không thể có trên các nhiễm thể khác nhau.

2. Thí nghiệm của Moocgan

Thomas Hunt Morgen ( 1866 – 1945 )

 * Đối tượng nghiên cứu trong thí nghiệm của Moocgan là ruồi giấm.

Moocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu vì ruồi giấm mang nhiều đặc điểm thuận lợi chocacs nghiên cứu di truyền:

– Dễ nuôi trong ống nghiệm

– Đẻ nhiều

– Vòng đời ngắn

– Có nhiều biến dị dễ quan sát

– Số lượng NST ít 2n = 8

* Thí nghiệm của Moocgan

– Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng: thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt.

– F1 được 100 % thân xám, cánh dài.

– Lai phân tích: đực F1 lai với cánh đen, cánh cụt

→ Thu được các thế hệ sau tỷ lệ là một thân xám, cánh dài và một thân đen, cánh cut.

Di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết xảy ra khi? Bài tập về di truyền liên kết

3. Ý nghĩa của di truyền liên kết

Trong tế bào của mỗi NST mang nhiều gen tạo thành nhóm gen liên kết.

Bổ sung cho quy luật phân ly độc lập của Menden → hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững cho từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST.

Trong quá trình chọn giống, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.

4. Quá trình tái kết hợp đồng nhất

Nhiễm sắc thể được tái tổ hợp trong quá trính phân bào. Trong quá trình tái tổ hợp tương đồng, các NST có thể được cắt ra tại các điểm ngẫu nhiên sau đó chúng được kết hợp với một bản sao khác của NST tương đồng đã bị cắt tại cùng một điểm. Bằng cách này, DNA từ một NST kết thúc trong một NST tương đồng khác. 

NST là các chuỗi DNA chứa hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn gen. Hầu hết các sinh vật sinh sản hữu tính có hai bản sao của mỗi NST. Trong khi cả hai bản sao của mỗi NST đều có thể chưa một alen khác nhau. Hai NST có thể cùng gen, ngay cả khi chúng có các alen khác nhau, được gọi là NST tương đồng.

Tuy nhiên có một loại tế bào chỉ có một bản sao của mỗi NST thay vì hai loại : Giao tử ( trứng và tinh trùng trong trường hợp của con người ) . Để hình thành giao tử các tế bào trải qua quá trình phân bào, bao gồm sự phân chia tế bào, theo đó các tế bào con có được một bản sao của mỗi NST thay vì hai. Đó là trong quá trình giảm phân tái tổ hợp tương đồng xảy ra.

5. Sự tái hợp của các gen liên kết

Điều cần thiết là phải hiểu tái tổ hợp tương đồng để hiểu các loại di truyền liên kết. Bây giờ chúng ta biết rằng các NST được cắt ở những nơi ngẫu nhiên trong quá trình tái tổ hợp tương đồng. Chúng ta có thể thấy các gen liên kết được di truyền với nhau như thế nào. Hãy lấy một ví dụ thực tế để hiểu rõ hơn về nó: tàn nhang và tóc đỏ.

Nó rất phổ biến để tìm những người có tàn nhang và tóc đỏ. Trong thực tế, điều này xảy ra các thường xuyên hơn, nếu không nhiều người tóc vàng hoặc tóc nâu sẽ có tàn nhang . Điều này xảy ra bởi vì các gen mã hóa tàn nhang và các gen mã hóa cho tóc đỏ nằm sát nhau trên cùng một NST. Khi tái tổ hợp tương đồng xảy ra nhiều lần, hai tính năng này được di truyền cùng nhau hầu hết thời gian vì khả năng mã hóa DNA của hai gen này bị tách ra rất thấp do đó dẫn đến việc các gen được di truyền cùng nhau hầu hết thời gian.

6. Bản đồ gen liên kết

Các nhà khoa học đã phát triển các cách để tìm ra vị trí của các gen dựa trên tần số tái hợp. Điều này được thực hiện bằng cách phân tích con của một sinh vật như ruồi giấm.

Nếu hai gen khác nhau nằm trên hai NST riêng biệt thì con cái sẽ thừa hưởng bốn alen ( hai alen cho mỗi gen ) với tỷ lệ bằng nhau:

25 % sẽ thừa hưởng alen A của NST 1 và alen A của NST 2.

25 % sẽ thừa hưởng alen B của NST 1 và alen A của NST 2.

25 % sẽ thừa hưởng alen A của NST 1 và alen B của NST 2.

25 % sẽ thừa hưởng alen B của NST 1 và alen b của NST 2.

Cách tính thường được tính là về các alen được chia sẽ bởi các sinh vật mẹ. Trong trường hợp này, 50 % sẽ thừa hưởng gen của bố mẹ và 50% còn lại thừa hưởng sự kết hợp của bố mẹ.

Mặt khác nếu hai gen khác nhau nằm trên cùng một NST thì con cái sẽ thừa hưởng bốn alen tỷ lệ khác nhau. Tỷ lệ con cái được thừa hưởng gen của bố mẹ sẽ lớn hơn 50 % trong khi đó tỷ lệ con đục thừa hưởng sự kết hợp gen bố mẹ sẽ thấp hơn 50 %. Nếu tỷ lệ phần trăm thấp hơn nhưng vẫn gần  50 % gen bố mẹ kết hợp thì các gen nằm trên cùng một NST nhưng cách xa nhau có là một ở mỗi bên của NST nên rất có khả năng DNA ở giữa chúng sẽ bị cắt trong quá trình tái hợp. Nếu tỷ lệ con cái cón gen bố mẹ kết hợp thay vì bố mẹ là rất thấp, ví dụ 4% thì các gen nằm rất gần nhau trên NST.

7. Bài tập di truyền liên kết

Câu 1:  Vì sao hiện tượng di truyền liên kết lại hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp

Câu 2: Hiện tượng di truyền liên kết đã bổ sung cho quy luật phân ly độc lập của Men den?

Câu 3: Nhóm gen liên kết là gì? Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết.

Câu 4: Khi cho giao phối ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh ngắn ở F1 thu được ruồi có kiểu hình:

A. Đều có thân xám, cánh dài

B. Đều có thân đen, cánh ngắn

C. Thân xám, cánh dài và thân đen, cánh ngắn

D. Thân xám, cánh ngắn và thân đen, cánh dài.

Câu 5: Hiện tượng di truyền liên kết là do:

A. Các cặp gen quy định các căpk tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau

B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên cùng một cặp NST

C. Các gen phân ly độc lập tronh giảm phân

D. Các gen tự do tổ hợp trong thụ tinh.

Câu 6: Khi cho các con ruồi giấm F1 có thân xám, cánh dài giao phối với nhau, Moocgan thu được tỷ lệ kiểu hình F2 là:

A. 3 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh ngắn 

B. 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh ngắn

C.3 thân xám, cánh ngắn  : 1 thân đen, cánh dài

D. 1 thân xám, cánh ngắn : 1 thân đen, cánh dài

Câu 7 : Phép lai nào sau đây được xem là phép lai phân tích ở ruồi giấm ?

A. Thân xám, cánh dài lai với thân xám, cánh 

B. Thân xám, cánh ngắn lau với thân đen, cánh ngắn 

C. Thân xám, cánh ngắn lai với thân đen, cánh dài

D. Thân xám, cánh dài lai với thân đen, cánh ngắn

Câu 8: Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố trên chiều dài của NST hình thành lên

A. Nhiều gen liên kết

B. Cặp NST tương đồng

C. Các cặp gen tương phản

D. Nhóm gen độc lập

Câu 9: Kết quả về mặt di truyền của liên kết là:

A. Làm tăng tăng biến dị tổ hợp

B. Làm phong phú, đa dạng ở sinh vật

C. Làm hạn chế xuất hiện biến tổ hợp

D. Làm tăng xuất hiện kiểu gen hạn chế kiểu hình 

Câu 10: Bằng chứng của sự liên kết gen là:

A. Hai gen không alen cùng tồn tại trong một giao tử

B. Hai gen trong đó mỗi gen liên quan đến một kiểu hình đặc trưng

C. Hai gen không alen trên một NST phân ly cùng nhau trong giảm phân.

D. Hai cặp gen không alen cùng ảnh hưởng đến một tính trạng.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?

A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau

B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú 

C. Luôn tạo ra các nhóm liên kết quý mới

D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp

Câu 12:Một giống cà chua có alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỷ lệ 1 : 2 : 1

A. Ab / aB x Ab / aB

B. Ab / aB x Ab / ab

C.AB / ab x AB / ab

D. AB / ab x Ab / ab

Trên đây là nội dung về di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết xảy ra khi nào mà Lớp học Mật Ngữ đã tổng hợp. Hy vọng bài viết hữu ích đối với các em. Trân trọng cảm ơn!