Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 2Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời...

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án

Dưới đây là một số Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án do lớp học Mật Ngữ biên tập. Kính mời quý các em tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo – Đề số 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Trường Tiểu học …..

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 2

Thời gian làm bài: …. phút

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án

II. Match

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án

III. Reorder these words to have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

5. The cake is on the table.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo – Đề số 2

I. Match

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

I. Match

II. Look at the pictures and complete the words

III. Read and circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo – Đề số 3

I. Write the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án

II. Look at the picture and circle the correct words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án

1. The clock is on/ in the wall.

2. The blanket is on/ under the bed

3. The ball is next to/ in front of the cupboard

4. Two books are behind/ on the rug.

III. Match

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. she/ the/ room/ Is/ in/ dining?

___________________________________________

2. is/ slide/ The/ the/ on/ ball/ ./

___________________________________________

3. like/ I/ yougurt/ eating/ ./

___________________________________________

I. Write the words

1. My mother is in the kitchen

2. He goes to work by truck

3. She is wearing a yellow dress

4. Look at the colorful umbrella

II. Look at the picture and circle the correct words

1. The clock is on the wall.

2. The blanket is on the bed

3. The ball is next to the cupboard

4. Two books are on the rug

III. Match

1. B
2. D
3. A
4. E
5. C

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. Is she in the dining room?

2. The ball is on the slide.

3. I like eating yougurt.

Một số kiến thức ôn môn tiếng Anh lớp 2 cuối kì 2

Nắm vững việc sử dụng từ điển cơ bản, tìm và hiểu nghĩa của các từ vựng mới.

Học và sử dụng các từ vựng mới liên quan đến các chủ đề giao tiếp hàng ngày, chẳng hạn như nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách, các bộ phận của cơ thể, thực phẩm, thời tiết, đồ dùng học tập, và động vật.

Đây là một số kiến thức ôn tập môn Tiếng Anh lớp 2 cho cuối kì 2. Có thể sẽ có thêm các kiến thức khác dựa trên chương trình học cụ thể của trường bạn. Để đạt kết quả tốt, hãy luyện tập thường xuyên và liên hệ với giáo viên hướng dẫn để được hỗ trợ thêm. Chúc bạn học tốt!

Một số từ vựng tiếng Anh lớp 2 kèm câu ví dụ minh họa

Hy vọng những từ vựng này cùng với câu ví dụ minh họa sẽ giúp bạn nâng cao khả năng từ vựng và giao tiếp tiếng Anh của mình trong lớp 2. Hãy thực hành sử dụng chúng trong các hoạt động thực tế để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Chúc bạn thành công!