Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 2Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán theo Thông tư...

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán theo Thông tư 27 có đáp án

Toán học như một môn học đặt tiền đề cho các lớp học cao hơn. Vậy ngay sau đây, Lớp học Mật Ngữ sẽ cung cấp mẫu đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán theo Thông tư 27 có đáp án năm 2023

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 sách Cánh diều

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là:

A. 9

B.10

C. 11

Câu 2: Cho dãy số: 2; 7; 12; 17; 22;……. Hai số tiếp theo trong dãy là:

A. 27; 32

B. 18; 20

C. 17; 20

D. 17; 21

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống.

1. 9 – 12 – 15 – square

2. 42 – 40 – square – 36

Đáp án lần lượt của câu 1 và 2 là:

A. 18; 38

B. 20; 38

C. 38; 18

Câu 4: Cô giáo chuẩn bị 7 chục món quà cho học sinh. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phát quà cho cả lớp, mỗi bạn một món quà. Biết sĩ số lớp học là 45 bạn. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu món quà?

A. 70 món quà

B. 45 món quà

C. 25 món quà

D. 35 món quà

Câu 5: Dãy số được viết theo thứ tự tăng dần là:

A. 91; 57; 58; 73; 24

B. 57; 58; 91; 73; 24

C. 57; 58; 24; 73; 91

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

1. Bạn Long 30 kg, bạn Mai nặng 25 kg. Vậy bạn Long nhẹ hơn bạn Mai square

2. Một người gánh hai xô nước, xô thứ nhất nặng 10 kg, xô thứ hai nặng 11 kg. Vậy tổng hai xô nước là 14 lít square

3. Trên bàn có hai chiếc bút chì, chiếc màu xanh dài 13 cm, chiếc màu đỏ dài 5 cm. Vậy bút màu đỏ dài hơn bút màu xanh square

Câu 7: Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Liên hái được số bông hoa là:

A. 8 bông hoa

B. 39 bông hoa

C. 40 bông hoa

D. 18 bông hoa

Câu 8: Điền kết quả đúng: 64 + 9 = ? (1 điểm)

A. 63

B. 73

C. 83

D. 93

 Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 sách Chân trời sáng tạo

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 7 chục và 8 đơn vị là:

A. 87

B. 78

C. 88

D. 80

Câu 2: Cho dãy số: 2; 12; 22, …,…; 52; 62. Hai số điền vào chỗ trống trong dãy là:

A. 32:33

B. 32; 42

C. 42; 52

D. 22; 32

Câu 3: Ngày 4 tháng 10 là ngày chủ nhật. Sinh nhật Heo Xinh vào ngày 6 tháng 10. Hỏi sinh nhật Heo xinh vào ngày thứ mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 4: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 5: 5dm = …cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 5

B. 50

C. 15

D. 10

Câu 6: Mai và Hằng gấp sao để trang trí bảng tin của lớp. Bạn Mai gấp được 18 ngôi sao. Bạn Hằng gấp được 19 ngôi sao. Cả hai bạn gấp được:

A. 17 ngôi sao

B. 27 ngôi sao

C. 37 ngôi sao

D. 47 ngôi sao

Câu 7: Ghi dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng:

a) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

b) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua một điểm.

c) Vẽ được một đường thẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

d) Ba điểm thẳng hàng thì cùng nằm trên một đường thẳng.

Câu 8: Điền kết quả đúng: 48 – 19 + 15 = ? (1 điểm)

A. 51

B. 54

C. 34

D. 44

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a. 52 + 29

b. 29 + 25

c. 89 – 34

d. 90 – 36

Câu 2: quan sát các dãy số sau:

– 0 – 1 – square – square – 4 – 5 – square – 7 – square – square – 10

– 40 – square – square – 43 – 44 – square – 46 – square – square – 49

– 0 – 10 – square – 30 – square – square – 60 – square – 80 – square – square

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm ở các dãy số trên.

b) Khoanh vào số liền trước của các số 3, 5, 8.

c) Khoanh vào số liền sau của các số 49, 43, 40.

Câu 3: Sắp xếp các số 58; 99; 40; 19; 84 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 4: Tháng 9, bạn Nhi giành được 56 cái sticker thi đua. Tháng 10, bạn Nhi giành được ít hơn tháng 9 là 8 cái sticker. Hỏi tháng 10 bạn Nhi giành được bao nhiều cái sticker?

Câu 5: Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế? (1 điểm)

Câu 6: Cô giáo chuẩn bị 7 chục món quà cho học sinh. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phát quà cho cả lớp, mỗi bạn một món quà. Biết sĩ số lớp học là 45 bạn. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu món quà?

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số lớn nhất trong dãy số: 66; 67; 68; 69 là số.

A. 68

B. 67

C. 69

D. 66.

Câu 2:  (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tổng của 35 và 55 là:

A. 59

B. 90

C. 11

D.100.

Câu 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.