Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều có đáp án mới nhất

0
14

Bài viết sau đây xin gửi đến các em nội dung “Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều có đáp án mới nhất”, hy vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích cho các em.

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

1.1. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1 (0,5 điểm) Số?

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều có đáp án mới nhất

Bài 2 (2 điểm) Tính:

2 + 3 = …. 1 + 2 = … 4 + 1 = ….

3 + 0 = … 1 + 3 = …. 1 + 1 = ….

Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1 + 2 …. 2 + 1 5 …. 1 + 3 4 … 1 + 1

2 + 2 …. 5 3 …. 1 + 2 2 + 0 … 2 + 1

Bài 4 (1 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều có đáp án mới nhất

Bài 6 (0,5 điểm) .                                                  

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều có đáp án mới nhất

Bài 7 (2 điểm): Tính

2 + 4 + 3 = ……

……

5 + 1 + 2 = ……

……

3 + 2 + 4 = ……

1 + 4 + 2 = ……

……

Bài 8 (1 điểm): Nối phép tính có kết quả giống nhau​

2 + 4 4 + 1
1 + 7 1 + 8
3 + 2 3 + 3
7 + 2 6 + 2

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1:

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều có đáp án mới nhất

Bài 2:

2 + 3 = 5

1 + 2 = 3

4 + 1 = 5

3 + 0 = 3

1 + 3 = 4

1 + 1 = 2

Bài 3:

1 + 2 = 2 + 1

5 > 1 + 3 4 > 1 + 1

2 + 2 < 5 3 = 1 + 2

2 + 0 < 2 + 1

Bài 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 3, 5, 8

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2, 1

Bài 5:

+4=5

​Bài 6: Hình vẽ dưới đây có 6 hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có 8 hình tròn.

Bài 7:

2 + 4 + 3 = 9

5 + 1 + 2 = 8

3 + 2 + 4 = 9

1 + 4 + 2 = 7​

1.2. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

1.1. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1: Tính

2 + 1 = …..

3 + 2 =

2 + 2 =

1 + 3 =

3 + 0 =

0 + 4 =

1 + 1 =

5 + 0 =

Bài 2: Tính

1 + 1 =

2 + 2 =

3 + 1 =

Bài 3: Điền dấu thích hợp >, <, = vào chỗ chấm.

0 + 4 ….. 4 + 1

0 + 5 ….. 3 + 1

1 + 2 ….. 2 + 1

3 + 2 ….. 1 + 3

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

1 + 3 = …..

….. + 4 = 5

2 + ….. = 4

3 + ….. = 3

Bài 5: Trong hình bên:

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều có đáp án mới nhất

a) Có ….. hình tam giác?

b) Có ….. hình vuông?

Đáp án đề 2

Bài 1:

2 + 1 = 3

3 + 2 = 5

2 + 2 = 4

1 + 3 = 4

3 + 0 = 3

0 + 4 = 4

1 + 1 = 2

5 + 0 = 5

Bài 2:

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 1 = 4

Bài 3:

0 + 4 < 4 + 1

0 + 5 > 3 + 1

1 + 2 = 2 + 1

3 + 2 > 1 + 3

Bài 4: 

1 + 3 = 4

1 + 4 = 5

2 + 2 = 4

3 + 0 = 3

Bài 5:

a) Có 2 hình tam giác

b) Có 1 hình vuông