Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

0
9

Môn toán đối với nhiều học sinh là một môn học khó, đặc biệt là với các em học sinh lớ 1. Nhằm để ôn luyện thêm cho các em về môn toán, Lớp học Mật Ngữ sẽ đưa ra bộ đề kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023.

TRƯỜNG TIỂU HỌC A

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN A

LỚP 1B

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN – LỚP 1

(Thời gian: 35 phút)

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo – có đáp án

TRƯỜNG TIỂU HỌC A

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN A

LỚP 1B

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN – LỚP 1

(Thời gian: 35 phút)

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 1: Số lớn nhất có 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 2: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 3: Các số 79, 81, 18 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là

A. 79, 18, 81

B. 18, 79, 81

C. 81, 79, 18

Câu 4: Trong hình bên có bao nhiêu khối lập phương

A. 10

B. 20

C. 30

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Câu 5: Đọc lại tờ lịch bên

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ ba, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Câu 6: Điền vào chỗ trống:

Đồng hồ chỉ 9 giờ 00 phút

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

PHẦN B: TỰ LUẬN

Bài 1: 

a. Đặt tính rồi tính: 35 + 24 = 59; 76 – 46 = 30

b. Tính nhẩm: 30 + 30 = 60; 70 – 40 – 10 = 20

c. Điền >, <, =: 34 43; 40 + 30 60

Bài 2: Viết phép tính rồi nói câu trả lời: 

Bạn Nam hái được 20 bông hoa, bạn Lam hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Phép tính: 20 + 10 = 30

Trả lời: Cả hai bạn hái được 30 bông hoa

Bài 3: Điền số thích hợp vào sơ đồ

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Bài 4: 

a. Hình vẽ bên có:

hình vuông

hình tam giác

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023
b. Băng giấy dài bao nhiêu cm?Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 51 là số liền sau của 50 và liền trước của 52

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO A

TRƯỜNG TIỂU HỌC B

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN 1

(Thời gian làm bài: 35 phút)

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

A. Một tuần lễ em đi học 7 ngày S

B. Một tuần lễ em đi học 5 ngày Đ

Bài 2: 

Hình vẽ bên có:

hình tam giác

hình vuông

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a. Số gồm 8 chục và 5 đơn vị là:

A. 80

B. 50

C. 85

D. 58

b. Số 55 đọc là:

A. Năm năm

B. Năm mươi lăm

C. Lăm mươi năm

D. Lăm mươi lăm

Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Điều số vào ô trống cho phù hợp: 85 – ? = 42

A. 61

B. 34

C. 43

D. 16

b. Phép tính có kết quả bé hơn 35 là:

A. 76 – 35

B. 76 – 53

C. 23 + 32

D. 15 + 20

Bài 5: Đặt tính rồi tính

42 + 16 = 58

 

 

89 – 23 = 67

 

 

76 + 3 = 79

 

 

98 – 7 = 91

 

 

Bài 6: Cô giáo có 68 cái khăn mặt, cô giáo đã tặng cho các bạn học sinh 34 cái khăn mặt. Hỏi cô giao òn lại bao nhiêu cái khăn mặt?

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Trả lời: Cô giáo còn lại 34 cái khăn mặt

Bài 7: Viết vào chỗ chấm

a. Đọc số:

89: Tám mươi chín

56: Năm mươi sáu

b. Viết số:

Bảy mươi tư: 74

Chính mươi chín: 99

Bài 8: Điền <, >, = ?

95 5967 – 12 60 + 5
87 9735 + 34 98 – 45

Bài 9: 

a. Với các số 56, 89, 33 và các dấu +, -, =. Em hãy lập tất cả các phép tính đúng

Các phép tính đúng là: 56 + 33 = 89; 33 + 56 = 89; 89 – 33 = 56; 89 – 56 = 33

b. Cho các chữ số: 1, 5, 3, 7 em hãy viết các cố có hai chữ số bé hơn 52

Các số có hai chữ số bé hơn 52 là: 15, 13, 31, 35, 51, 17, 37

Bài 10: Cho các số: 46, 64, 30, 87, 15:

a. Số lớn nhất là: 87

b. Số bé nhất là: 15

c. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 15, 30, 46, 64, 87

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm: m hãy khoanh trong vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Trong các số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:

A. 48

B. 19

C. 92

D. 59

Câu 2: Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm tuần đó là:

A. Ngày 15

B. Ngày 16

C. Ngày 17

D. Ngày 18

Câu 3: Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 64

B. 46

C. 60

D. 40

Câu 4: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ: 4 giờ

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Câu 5: Độ dài của chiêc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng – ti – mét là: 6 cm

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

II. Phần tự luận 

Câu 6: Sắp xếp các số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Các số theo thứ từ từ bé đến lớn là: 14, 25, 74, 83

Câu 7: Điều số thích hợp vào chỗ chấm

Hình dưới đây có 4 hình tam giác

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Câu 8: Đặt rồi tính

26 + 1 = 2717 – 5 = 12 45 + 12 = 5798 – 57 = 41

Câu 9: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Lan có 27 quả táo. Nam có 25 quả táo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Phép tính: 27 + 25 = 52

Trả lời: hai bạn có tổng cộng 52 quả táo

Câu 10: Nối:

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

75 – Bảy mươi lăm

18 – Mười tám

27 – Hai mươi bảy

53 – Năm mươi ba

12 – Mười hai

84 – Tám mươi tư

92 – Chín mươi hai

46 – Bốn mươi sáu

4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng – có đáp án

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Lớp 1B

Trường Tiểu học M

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN LỚP 1

Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Số 74 gồm 7 chục và 4 đơn vị Đ

Số 47 gồm 70 và 4 S

Số 74 gồm 7 và 4 S

Số 74 gồm 4 chục và 7 đơn vị S

2. Trong các số 16, 68, 90, 07. Số tròn chục là:

A. 16

B. 68

C. 07

D. 90

3. Nối số với cách đọc: 

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Sáu mười bảy – 67

Năm mươi tư – 54

Chín mươi – 90

Tám mươi mốt – 81

4. Số lớn nhất trong dãy số sau: 56, 78, 97, 79 là:

A. 56

B. 78

C. 79

D. 97

5. Nối với dấu thích hợp: 

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

36 < 38 ; 74 > 69 ; 57 < 75 ; 60 = 50 + 10

6. Hình vẽ bên có: 

A. 4 hình tam giác

B. 3 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

7. Đo và ghi số đo thích hợp:

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

8. Đặt rồi tính:

98 – 25 = 73

 

 

3 + 24 = 27

 

 

35 + 43 = 78

 

 

87 – 7 = 80

 

 

9. Nối giờ tương ứng với mỗi chiếc đồng hồ:

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Theo thứ tự từ trái sang phải:

Đồng hồ 1: 1 giờ

Đồng hồ 2: 6 giờ

Đồng hồ 3: 8 giờ

Đồng hồ 4: 11 giờ

10. Mẹ lan mua 3 chục quả trứng gà, mẹ rán hết 10 quả trứng gà. Hỏi mẹ Lan còn lại bao nhiêu quả trứng gà

Phép tính: 30 – 10 = 20

Trả lời: Mẹ Lan còn lại 20 quả trứng gà

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin chi tiết về chủ đề bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023 mà Lớp học Mật Ngữ cung cấp tới quý các em. Ngoài ra quý các em có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 Sách mới có đáp án năm 2022 – 2023 của Lớp học Mật Ngữ hoặc xem thêm: Giáo án môn Tiếng việt lớp 1 Kết nối tri thức/chân trời sáng tạo. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.