Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều

0
11

Bài viết dưới đây trình bày về Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều

1. Các kiến thức Toán lớp 1 học kỳ 1

Nắm chắc tóm tắt kiến thức toán lớp 1 là nền tảng để các bạn học sinh hệ thống được kiến thức và hoc học tốt môn này ở các bậc lớp cao hơn, dưới đây là một số nội dung kiến thức các bạn học sinh lớp 1 cần chú ý:

– Hình học:

+ Kiến  về hình vuông, hình tròn và hình tam giác Trẻ hoàn thành chương trình toán lớp 1 cần nhận biết được các hình vuông, hình tròn và hình tam giác. Trong các bài thi thường đưa ra hình vẽ và yêu cầu con lựa chọn câu trả lời đúng. Để các bạn học sinh có thể gọi tên tốt các hình cơ bản này, nên để các bạn học sinh quan sát thông qua những đồ vật quen thuộc.

+ Kiến thức về đoạn thẳng, đo độ dài đoạn thẳng: Trước tiên các bạn học sinh cần nhận biết và gọi tên được đoạn thẳng qua hình vẽ như: đoạn thẳng AB, đoạn thẳng CD,… Ngoài ra, ôn tập kiến thức lớp 1 Toán cần biết để đo độ dài các đoạn thẳng cần dùng thước có đơn vị đo là xăng – ti – mét, viết tắt là cm.

– Số học:

+ Kiến thức về dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng nhau: Các bạn học sinh cần phân biệt ký hiệu của các dấu lớn hơn, bé hơn và bằng nhau. Việc học kiến thức về dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng nhau nên được thực hành và ghi nhớ nhiều lần để có thể nắm chắc phần kiến thức này.

+ Kiến thức về số bé nhất, lớn nhất: Các bạn học sinh sẽ làm các bài tập tự luyện dạng tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất đơn giản để có thể làm tốt bài thi. Ví dụ như điền số bé/ lớn nhất có 1 chữ số, số bé/ lớn nhất có 2 chữ số,…..

+ Kiến thức về điểm, điểm ở trong và ngoài hình: Các bạn học sinh cần biết và vẽ được điểm, ngoài ra cần phân biệt được điểm nằm bên trong hay bên ngoài hình. Kiến thức này không quá khó nhưng là nội dung cần nắm vững trong chương trình toán lớp 1.

+ Kiến thức về 1 chục và tia số 1 chục tương ứng với 10 đơn vị, có thể sử dụng những ví dụ cho các bạn học sinh dễ hiểu như 20 quả cam = 2 chục quả cam, 30 cái kẹo = 3 chục cái kẹo. Ngoài ra, các bạn học sinh cũng cần nhận biết và biết cách vẽ tia số.

+ Kiến thức về phép cộng thêm hàng đơn vị và phép trừ bớt đi hàng đơn vị: Hãy cho các bạn học sinh làm nhiều bài tập dạng tính toán đơn giản này như: 14 + 3 = 1 chục 4 đơn vị cộng thêm 3 đơn vị = 1 chục 7 đơn vị. Tương tự với phép trừ bớt đi hàng đơn vị.

+ Kiến thức về so sánh số có 2 chữ số: Cho 2 số ab và cd, trong đó a và c là hàng chục, b và d là hàng đơn vị. Cần cho các bạn học sinh so sánh hai số có 2 chữ số cụ thể qua các bài toán bằng cách so sánh hàng chục trước, sau đó so sánh hàng đơn vị.

+ Kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 100: Cho 2 số ab và cd, trong đó a và c là hàng chục, b và d là hàng đơn vị. Khi cộng hai số ab và cd, ta cộng hàng đơn vị trước b + d và hàng chục sau a + c. Hãy cho các bạn học sinh làm các bài tập về phép cộng này để có thể nắm vững và làm tốt khi có bài kiểm tra.

+ Kiến thức về phép trừ không nhớ trong phạm vi 100: Tương tự như phép cộng không nhớ trong phạm vi 100, phép trừ sẽ trừ hàng đơn vị trước b – d, trừ hàng chục sau a – c. Các bạn học sinh cũng cần làm nhiều bài tập dạng này để ghi nhớ.

+ Kiến thức về xem giờ, xem thời gian và các ngày trong tuần: Các bạn học sinh cần nắm vững kiến thức này khi biết đọc giờ trên đồng hồ. Đồng hồ chuẩn có 12 số từ 1 đến 12, có kim ngắn chỉ giờ và kim dài chỉ phút. Về các ngày trong tuần, các bạn học  cần nắm được 1 tuần có 7 ngày, các ngày trong tuần gọi là thứ gồm: Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.

+ Cách giải các bài toán có lời văn: Để giải bài toán có lời văn của Toán lớp 1, các bạn học sinh cần xác định rõ đầu bài cho dữ liệu là thêm vào hay bớt đi, yêu cầu tính tổng hay tính hiệu số để chọn đúng phép tính.

2. Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều và đáp án

Đề 1:

Bài 1: Tính

2 + 1 = …..

3 + 2 =

2 + 2 =

1 + 3 =

3 + 0 =

0 + 4 =

1 + 1 =

5 + 0 =

Bài 2: Tính

1 + 1 =

2 + 2 =

3 + 1 =

Bài 3: Điền dấu thích hợp >, <, = vào chỗ chấm.

0 + 4 ….. 4 + 1

0 + 5 ….. 3 + 1

1 + 2 ….. 2 + 1

3 + 2 ….. 1 + 3

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

1 + 3 = …..

….. + 4 = 5

2 + ….. = 4

3 + ….. = 3

Bài 5: Trong hình bên:

Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều

a) Có ….. hình tam giác?

b) Có ….. hình vuông?

Đáp án đề 1:

Bài 1:

2 + 1 = 3

3 + 2 = 5

2 + 2 = 4

1 + 3 = 4

3 + 0 = 3

0 + 4 = 4

1 + 1 = 2

5 + 0 = 5

Bài 2:

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 1 = 4

Bài 3:

0 + 4 < 4 + 1

0 + 5 > 3 + 1

1 + 2 = 2 + 1

3 + 2 > 1 + 3

Bài 4: 

1 + 3 = 4

1 + 4 = 5

2 + 2 = 4

3 + 0 = 3

Bài 5:

a) Có 2 hình tam giác

b) Có 1 hình vuông

Đề 2:

Câu 1: Tính

a) 2 + 3 = …..

3 + 3 = …..

1 + 4 = …..

2 + 4 = …..

b) 1 + 4 + 3 = …..

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

a) ….. + 4 = 6

….. = 3 + 2

3 + ….. = 7

8 = ….. + 3

b)

Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều

Câu 3: Điền dấu thích hợp > ,< , = vào chỗ chấm

2 + 3 ….. 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4:

a. Khoanh vào số bé nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vào số lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5: Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………..

Câu 6:

a. Các số bé hơn 10 là: ………….

b. Trong các số từ 0 đến 10:

– Số bé nhất là: ……….

-Số lớn nhất là: ………..

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều

Hình bên có:

A. 4 hình tam gíac

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

Đáp án đề 2:

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều

Câu 3: 

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều

Câu 5: Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a) Các số bé hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b) Trong các số từ 0 đến 10:

– Số bé nhất là số 0

– Số lớn nhất là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

3. Phương pháp ôn tập hiệu quả

– Các bạn học sinh hệ thống kiến thức ngắn gọn để thuận tiện trong việc ôn luyện, không nên dài trải, thiếu trọng tâm

– Các bạn học sinh cần làm nhiều dạng bài tập ôn tập để ghi nhớ

Trên đây là một số nội dung được đề cập về ôn tập Toán lớp 1 Cánh Diều. Tham khảo: Top 20 Đề thi Toán lớp 1 có đáp án.Trân trọng!