Bài tập toán “Xem ngày, giờ, tháng, xem lịch” – Toán lớp 2

0
10

Bài viết dưới đây Lớp học Mật Ngữ sẽ gửi tới các em chi tiết về vấn đề: Bài tập toán “Xem ngày, giờ, tháng, xem lịch” – Toán lớp 2. Các em hãy theo dõi chi tiết nội dung này nhé.

1. Lý thuyết cần nhớ

Phần 1. Ngày giờ

Muốn xem giờ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3 hoặc số 6 để có thể nắm được mối quan hệ giữa giờ, phút

Bài tập toán "Xem ngày, giờ, tháng, xem lịch" - Toán lớp 2

– Một ngày có 24 giờ

– 24 giờ một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau

– Sáng: 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.

– Trưa: 11 giờ trưa, 12 giờ trưa

– Chiều: 1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều ( 16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).

– Tối: 7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).

– Đêm: 10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ)

Phẩn 2. Ngày, tháng

– Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày

– Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày

– Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

a) Các dạng toán giờ – phút – thực hành xem đồng hồ

Dạng 1: xem đồng hồ cho trước rồi đọc giờ

– xác định kim chỉ giờ và chỉ phút

– khi kim phút chỉ vào số 12 thì em độc giờ nguyên

– khi kim phút chỉ vào số 3 thì em đọc số giờ và 15 phút

– khi kim phút chỉ vào số 6 thì em đọc số giờ và 30 phút hoặc ruỡi

Dạng 2: cộng trừ đơn vị thời gian

Phép tính cộng hoặc trừ hai số có cùng đơn vị đo thì cộng (trừ) các số và giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả

Dạng 3: tính khoảng  thời gian trôi qua: 

Muốn tìm khoảng thời gian giữa hai đại lượng cùng đơn vị đo thời gian thì em lấy số lớn trừ đi số bé và giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.

b) Các dạng toán ngày, tháng

Dạng 1: xác định tháng cho trước có bao nhiêu ngày?

Bạn quan sát tờ lịch tháng đã cho và kiểm tra ngày cuối cùng trong tháng, đó chính là số ngày của tháng đó.

Ví dụ: trong tờ lịch tháng 4 dưới đây thì tháng đó có 30 ngày, ngày cuối cùng đó là thứ tư.

Bài tập toán "Xem ngày, giờ, tháng, xem lịch" - Toán lớp 2

Dạng 2: Xác định ngày, tháng cho trước là thứ mấy trong tờ lịch tháng

– Bước 1: mở tờ lịch đúng theo tháng, năm đã cho

– Bước 2: tìm đến ngày cho trước và dóng thẳng lên cột thứ

Từ đó bạn tìm được thứ tương ứng với ngày, tháng cho trước.

Ví dụ: Trong tờ lịch tháng 4 dưới đây thì ngày 13 tháng 4 là thứ mấy trong tuần?

Bài tập toán "Xem ngày, giờ, tháng, xem lịch" - Toán lớp 2

– em xác định ngày 13 tháng 4 trên tờ lịch

– dóng thẳng cột thứ và xác định được thứ cần tìm

Vậy ngày 13 tháng 4 là chủ nhật

Dạng 3: từ thứ, ngày, tháng  cho trước để tìm ngày, tháng, cùng thứ đó nhưng của tuần sau hoặc tuần trước thì em tăng hoặc giảm 7 ngày.

Ví dụ: 

Bài tập toán "Xem ngày, giờ, tháng, xem lịch" - Toán lớp 2

Ngày 13 tháng 4 của tờ lịch trên là chủ nhật tuần này. Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày bao nhiêu?

Cách giải chi tiết:

– Cách 1: tìm đến ngày 13 tháng 4 trên tờ lịch

Dóng thằng đến tuần sau để xác định ngày

Vạy chủ nhật này là ngày 13 tháng 4 thì chủ nhật sau là ngày 20 tháng 4

Cách 2: Chủ nhật này là ngày 13 thì chủ nhật sau sẽ tăng thêm 7 ngày và đến ngày là 13 + 7 = 20 

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày 20 tháng 4

2. Bài tập toán xem ngày, giờ, tháng xem lịch

Câu 1:

a. nếu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 dưới đây:

b. xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi

– Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

– ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ mấy

– ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy

Hướng dẫn giải:

a. Các ngày còn thiếu là: ngày 10, ngày 14, ngày 16, ngày 20, ngày 22, ngày 26, ngày 28

b. – Tháng 12 có 31 ngày

– ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ 4

– ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ 6

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a. thời gian em thức dậy vào buổi sáng. Đó là lúc …. giờ … phút

b. thời gian lớp học của em bắt đầu. Đó là lúc … giờ … phút

c. thời gian lớp em tan học . Đó là lúc …. giờ … phút

Hướng dẫn giải chi tiết:

Em thực hiện quan sát đồng hồ để có thể biết được thời gian thực hiện mỗi công việc:

a. thời gian em thức dậy buổi sáng. Đó là lúc 6 giờ 30 phút

b. thời gian lớp học của em bắt đầu. Đó là lúc 8 giờ

c. thời gian lớp em tan học. Đó là lúc 16 giờ 30 phút.

Câu 3. Xem thời khóa biểu của lớp em rồi viết câu trả lời vào chỗ chấm

a. lúc 10 giờ 30 phút thứ Năm em học môn gì?

….

b. em học môn gì vào lúc 15 giờ 15 phút thứ sáu?

Hướng dẫn giải chi tiết

Em thực hiện quan sát thời khóa biểu để biết được lúc 10 giờ 30 phút thứ Năm, em học môn gì và em học môn gì vào lúc 15 giờ 15 phút thứ Sáu?

Em có thể điền như sau:

a. Môn toán

b. Môn tiếng việt

Câu 4: xem tờ lịch này rồi biết câu trả lời 

a. trong tháng này em có tiết học hoạt động trải nghiệm vào những ngày nào?

….

b. trong tháng này em có bao nhiêu ngày chủ nhật? đó là những ngày nào?

….

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bạn thực hiện xem tờ lịch và viết câu trả lời:

gợi ý:

a. ngày 9 ,ngày 23

b. có 4 ngày: ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27

Câu 5: xem tờ lịch tháng 5 sau đây rồi viết câu trả lời vào chỗ chấm

Bài tập toán "Xem ngày, giờ, tháng, xem lịch" - Toán lớp 2

a. ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế Lao động. Đó là thứ mấy?

b. nếu hôm nay là ngày 15 tháng 5 và trường của Rô bốt sẽ tổ chức buổi tổng kết năm học bào thứ Tư tuần sau. Hỏi ngày đó là ngày nào?

….

Hướng dẫn giải chi tiết:

+ em quan sát lịch và thấy rằng: ngày 1 tháng 5 là chủ nhật. Vật em trả lời câu a như sau:

a. chủ nhật:

em quan sát lịch  thấy rằng: ngày 15 tháng 5 là chủ nhật; vậy thì thứ tư tuần sau là ngày 18 tháng 5. Vậy em trả lời câu b như sau:

b. ngày 18 tháng 5

ngày 19 tháng 5

3. Bài tập vận dụng tự luyện tập

Câu 1:

a. mẹ đi làm về đến nhà vào lúc 18 giờ. hỏi mẹ đi làm về lúc đó là buổi nào?

b. bố đi ngủ lúc 22 giờ. Hỏi lúc bố đi ngủ là tối hay đêm

Câu 2:

a. ngày 14 tháng 4 là thứ tư. Hỏi ngày 22 tháng 4 của cùng năm đó là thứ mấy?

b. ngày 17 tháng 5 là thứ hai. Hỏi ngày 20 tháng 5 của cùng năm đó là thứ mấy?

c. ngày 16 tháng 1 là thứ 6. Hỏi ngày 13 tháng 1 của cùng năm đó là thứ mấy?

d. ngày 20 tháng 11 là thứ 6. Hỏi ngày 12 tháng 11 của cùng năm đó là thứ mấy

Câu 3: 

a. nếu tuần này thứ ba là ngày 16 tháng 12 thì thứ ba tuần sau là ngày nào, tháng nào?

b. nếu tuần này chủ nhật là ngày 20 tháng 11 thì chủ nhật tuần trước là ngày nào, tháng nào?

Câu 4: nếu thứ ba tuần này là ngày chẵn thì thứ ba tuần sau cũng là ngày chẵn đúng không?

Câu 5: từ thứ ba đến thứ 7 trong cùng một tuần lễ. Cách nhau mấy ngày? Hôm nay là ngày thứ 3, 5 ngày nữa Lan sẽ đón bố đi công tác về. Hỏi bố Lam đi công tác về vào thứ mấy?

Câu 6: Lan nói: ” tháng 2 năm thường ( năm không nhuận) có 5 ngày chủ nhật. Thảo nói ” không đúng!” tháng 2 năm thường ( năm không nhuận ) chỉ có 4 ngày chủ nhật. Hỏi Lan và Thảo ai nói đúng ai nói sai?

Câu 7: Đây là tờ lịch tháng 4

Bài tập toán "Xem ngày, giờ, tháng, xem lịch" - Toán lớp 2

Táng 4 có 30 ngày:

xem tờ lịch rồi cho biết:

– các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?

– thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4, vậy thứ ba tuần trước là ngày nào? thứ ba tuần sau là ngày nào?

– ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

Các em có thể tham khảo bài viết sau: Bài tập ôn hè toán, tiếng việt lớp 2 lên lớp 3. Bài viết trên Lớp học Mật Ngữ đã gửi tới các em chi tiết về vấn đề: Bài tập về ngày, tháng, lịch xem. Cảm ơn các em đã theo dõi chi tiết bài viết.