Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 3Bài tập Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần...

Bài tập Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé có đáp án

Bài viết dưới đây lớp học Mật Ngữ sẽ gửi tới các em chi tiết về vấn đề: Bài tập Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé có đáp án. Các em hãy theo dõi chi tiết về vấn đề này nhé.

1. Lý thuyết cần nhớ

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé: 

– Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé thì ta lấy số lớn chia số bé

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn: Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta thực hiện theo 2 bước:

– Bước 1: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

– Bước 2: Kết luận: Số bé bằng một phần mấy số lớn ( tương ứng với số lần mà số lớn gấp số bé)

Ví dụ:

Ví dụ 1: Cho số lớn là 20, số bé là 4. Số lớn gấp mấy lần số bé?

Hướng dẫn giải:

Số lớn gấp: 20 : 4 = 5 lần số bé

Ví dụ 2: Cho số bé là 3, số lớn là 24. Số bé bằng một phần mấy số lớn? 

Hướng dẫn giải:

Số lớn gấp số bé số lần là: 

24 : 2 = 12 lần

Vậy số bằng 1/12 số lớn

Ví dụ 3: Có 7m dây điện, đã cắt ra 7 dm. Hỏi đoạn dây điện còn lại dài gấp mấy lần đoạn dây điện đã cắt ra?

Hướng dẫn giải:

Đổi: 7 m = 7 dm

Độ dài đoạn dây điện còn lại là:

70 – 7 = 63 dm

Đoạn dây điện còn lại gấp đoạn dây điện đã cắt ra số lần là:

63 : 7 = 9 lần

Đáp số: 9 lần

Ví dụ 4: Thùng nhỏ có 8 lít dầu, thùng to nhiều hơn thùng nhỏ 16 lít dầu. Hỏi số dầu của thùng lớn gấp mấy lần dầu thùng bé?

Hướng dẫn giải:

Số dầu của thùng to là:

8 + 16 = 24 lít dầu

Số dầu của thùng to gấp số dầu của thùng nhỏ số lần là:

24 : 8 = 3 lần

Vậy số dầu của thùng lớn gấp 3 lần số dầu thùng bé

Đáp số: 3 lần

2. Bài tập toán lớp 3 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Câu 1: Số 20 gấp số 5  bao nhiêu lần?

A. 5 lần

B. 4 lần

C. 3 lần

D. 2 lần

Câu 2: Độ dài đoạn thẳng AB là 10 cm, độ dài đoạn thẳng CD là 2 cm. Đoạn thẳng AB gấp đoạn thẳng CD

A. 5 lần

B. 6 lần

C. 7 lần

D. 8 lần

Câu 3: Con bê cân nặng 24 kg, con vịt cân nặng 3 kg. Con bê có số cân nặng gấp số cân nặng của con vịt

A. 7 lần

B. 8 lần

C. 9 lần

D. 10 lần

Câu 4: Hoa có 5 cái kẹo. Số kẹo Lan có gấp 2 lần số kẹo Hoa có. Vậy số kẹo Lan có là bao nhiêu?

A. 16 cái kẹo

B. 14 cái kẹo

C. 10 cái kẹo

D. 12 cái kẹo

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 14 gấp 7 … lần là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6: 

a. Số 60 gấp mấy lần số 6?

b. 27 kg gấp 9 kg bao nhiêu lần?

c. 28 cm gấp 2 cm bao nhiêu lần?

d. 16 lít gấp 4 lít bao nhiêu lần?

Câu 7: Nhà Lan nuôi một con lợn nặng 80 kg và nuôi một con ngỗng nặng 5 kg. Hỏi con lợn gấp con ngỗng bao nhiêu lần?

Câu 8: Một cửa hàng bán vải, ngày thứ nhất bán được 120m vải, số vải ngày thứ bai bán được gấp 3 lần số vải bán được ngày thứ nhất. Hỏi sau hai ngày thì cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 9: Một hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 1 cm, 1 cm, 3 cm. Một hình tứ giác có độ dài lần lượt là 3 cm, 4 cm, 7 cm và 11 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật có bao nhiêu lần chu vi hình tam giác? 

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Số lớn 6 10 20
Số bé 2 5 4
Số lớn gấp mấy lần số bé 3 ….

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống

Số lớn 8 12 15 24 30
Số bé 2 4 5 6 3
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị 6
Số lớn gấp mấy lần số bé 4

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Số lớn 8 8 20 70
Số bé 4 4 5 7
Số lớn gấp mấy lần số bé 2 ….

Câu 13: điền số thích hợp vào chỗ chấm

Số lớn 10 18 35 48
Số bé 2 6 7 8
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị 8 …. ….
Số lớn gấp mấy lần số bé 5 ….

Câu 14: Con chó cân nặng 18 kg. Con gà cân nặng 2 kg. Con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi

a. Con chó cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?

b. Con ngỗng nặng gấp mấy lần con gà?

c. Con chó nặng gấp mấy lần con gà?

Câu 15: Giải bài toán sau:

Mẹ năm nay 36 tuổi, con năm nay 9 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?

3. Đáp án chi tiết bài tập toán lớp 3 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Câu 1: b

Câu 2: a

câu 3: b

Câu 4: c

Câu 5: a

Câu 6: 

a. Số 60 gấp số 6 số lần là:

60 : 6 = 10 lần

Đáp số: 10 lần

b. 27 kg gấp 9 kg số lần là:

27 : 9 = 3 lần

Đáp số: 3 lần

c. 28 cm gấp 2 cm số lần là:

28 : 2 = 14 lần

Đáp số: 14 lần

d, 16 lít gấp 4 lít số lần là:

16 : 4 = 4 lần

Đáp số: 4 lần

Câu 7: 

Con lợn gấp con ngỗng số lần là:

80 : 5 = 16 lần

Đáp số: 16 lần

Câu 8: 

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là:

120 x 3 = 360 m

Sau hai ngày thì cửa hàng bán được số mét vải là:

120 + 360  = 480 m 

Đáp số: 480 mét vải

Câu 9: 

Chu vi của hình tam giác là: 

1 + 1 + 3 = 5 cm

Chu vi của hình tứ giác là:

3 + 4 + 7 + 11 = 25 cm

Chu vi hình tứ giác gấp hình tam giác số lần là:

25 : 5 = 5 lần

Đáp số: 5 lần

Câu 10: Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé thì ta lấy số lớn chia cho số bé

Em điền vào chỗ đáp án như sau:

Số lớn 6 10 20
Số bé 2 5 4
Số lớn gấp mấy lần số bé 3 4 5

Câu 11: Muốn biết số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị thì ta lấy số lớn trừ đi số bé

Muốn  biết số lớn gấp mấy lần số bé thì ta lấy số lớn chia cho số bé

Em điền được vào chỗ chấm đáp án như sau:

Số lớn 8 12 15 24 30
Số bé 2 4 5 6 3
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị 6 8 10 18 27
Số lớn gấp mấy lần số bé 4 3 3 4 10

Câu 12: Muốn tính số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé

8 : 4 = 2

20 : 5 = 4

70 : 7 = 10

Ta điền được vào bảng như sau:

Số lớn 8 8 20 70
Số bé 4 4 5 7
Số lớn gấp mấy lần số bé 2 2 4 10

Câu 13: Muốn tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị thì ta lấy số lớn trừ số bé

18 – 6 = 12

35 – 7 = 28

48 – 8 = 40

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé

28 : 6 = 3

35 : 7 = 5

48 : 8 = 6

Ta điền được bảng như sau:

Số lớn 10 18 35 48
Số bé 2 6 7 8
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị 8 12 28 40
Số lớn gấp mấy lần số bé 5 3 5 6

Câu 14: 

a. Con chó nặng gấp con ngỗng số lần là:

18 : 8 = 3 lần

Đáp số: 3 lần

b. Con ngỗng nặng gấp con gà số lần là:

6 : 2 = 3 lần

c. COn chó nặng gấp con gà số lần là: 

18 : 2 = 9 lần

Đáp số: 9 lần

Câu 15: Muốn tìm tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con thì ta lấy tuổi mẹ chia cho tuổi con

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:

36 : 9 = 4 lần

Đáp số: 4 lần

Các em có thể tham khảo bài viết sau: Bài tập toán lớp 3. Bài toán giải bằng hai cách tính

Bài viết trên luật MInh Khuê đã gửi tới các em chi tiết về vấn đề: bài tập toán lớp 3 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Cảm ơn các em đã theo dõi chi tiết nội dung bài viết.