Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 3Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp...

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Bài viết dưới đây là bài tập toán lớp 3 về góc vuông và góc không vuông cùng với đáp án chi tiết

1. Bài tập về góc vuông và góc không vuông

Câu 1: Viết vào chỗ chấm

+ Góc vuông

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc đỉnh O; Cạnh OA, OB

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc đỉnh M; Cạnh MP, MQ

+ Góc không vuông

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc đỉnh ….

Cạnh … , …

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc đỉnh …

Cạnh …, …

Chú ý: Các em sử dụng dụng cụ kiểm tra góc vuông, vẽ góc vuông bằng ê-ke

Lời giải chi tiết: Điền vào chỗ chấm như sau: 

+ Góc không vuông

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc đỉnh D; Cạnh DC, DE

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc đỉnh K; Cạnh KH, KL

Câu 2: Dùng êke kiểm tra góc vuông rồi viết vào chỗ chấm:

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

+ Các góc đỉnh …. là các góc vuông

+ Các góc đỉnh …. là các góc không vuông

Lời giải chi tiết: 

Đặt êke sao cho đỉnh góc vuông của êke trùng với đỉnh của góc. Nếu hai cạnh của góc vuông trùng với hai cạnh của góc cần kiểm tra thì góc đó là góc vuông.

Ta kiểm tra như sau: 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp ánNhư vậy, ta có các góc vuông: 

+ Các góc đỉnh A, B, E là các góc vuông

+ Các góc đỉnh C, D là các góc không vuông

Câu 3: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng

Số góc vuông trong hình bên dưới là: 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án chi tiết: 

Các em dùng êke để kiểm tra từng góc và kết luận số góc vuông có trong hình là bao nhiêu

Ta có thể tiến hành kiểm tra như sau: 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Bằng cách kiểm tra, ta thấy hình trên có 2 góc vuông.

Câu 4: Hình nào dưới đây biểu diễn một góc?

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Đáp án đúng là B

Câu 5: Trong tam giác MNP, góc đỉnh N có các cạnh là: 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

A. MP và PM

B. MN và MP

C. NM và NP

D. PM và PN

Đáp án đúng là C. NM và NP

Câu 6: Góc trong hình dưới đây là: 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

A. Góc vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC

B. Góc không vuông đỉnh A, cạnh AB và cạnh AC

C. Góc vuông đỉnh C, cạnh CA và cạnh CB

D. Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC

Đáp án đúng là D. Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC

Câu 7: Khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành:

A. Góc không vuông

B. Góc không vuông

C. Một đường thẳng

D. Không tạo thành hình

Đáp án đúng là B. Góc không vuông

Câu 8: Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông?

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

A. 1 góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 3 góc vuông

D. 4 góc vuông

Đáp án đúng là D. 4 góc vuông

Câu 9: Trong cac hình dưới đây, hãy xác định

a) Góc vuông, nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông đó

b) Góc không vuông, nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông đó

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Lời giải chi tiết: 

a, Các hình là góc vuông là:

Hình 3: góc vuông đỉnh O, cạnh OA và cạnh OB

Hình 4: góc vuông đỉnh X, cạnh XY, cạnh XZ

Hình 5: góc vuông đỉnh F, cạnh FD, cạnh FE

Hình Góc vuông, nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông đó

b, Các hình không phải góc vuông là:

Hình 1: góc không vuông đỉnh B, cạnh BA, cạnh BC

Hình 2: góc không vuông đỉnh N, cạnh NM, cạnh NP

Hình 6: góc không vuông đỉnh K, cạnh KH, cạnh KI

Câu 10: Trong hình tứ giác ABCD dưới đây, có bao nhiêu góc vuông? Bao nhiêu góc không vuông? Kể tên các góc không vuông và góc vuông đó?

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Lời giải chi tiết: 

Trong hình tứ giác ABCD có 1 góc vuông và 3 góc không vuông. Đó là:

Góc vuông đỉnh B, cạnh BA, cạnh BC

Góc không vuông đỉnh A, cạnh AB, cạnh AD

Góc không vuông đỉnh D, cạnh DA, cạnh DC

Góc không vuông đỉnh C, cạnh CB, cạnh CD

Câu 11: Kể thêm 1 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được một hình gồm 5 góc vuông

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Đáp án chi tiết: 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Câu 12: Dùng êke hãy tìm góc vuông, góc không vuông trong các hình thức dưới đây?

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Phương pháp giải: Đặt đỉnh góc vuông của ê-ke vào các đỉnh của góc trong hình đã cho, nếu hai cạnh của góc vuông của thước trùng với hai cạnh của góc đang đo thì đó là góc vuông.

Đáp án chi tiết:

Dùng êke để kiểm tra, ta có:

– Các góc vuông là:

+ Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC.

+ Góc vuông đỉnh G, cạnh GK, GH.

– Các góc không vuông là:

+ Góc không vuông đỉnh M, cạnh MN, MP.

+ Góc không vuông đỉnh P, cạnh PQ, PR

+ Góc không vuông đỉnh I, cạnh IT, IL

+ Góc không vuông đỉnh E, cạnh EX, EY

Câu 13: Góc nào có độ lớn là 90 độ?

A. Góc vuông

B. Góc nhọn

C. Góc tù

D. Góc thẳng

Đáp án đúng là A. góc vuông

Giải thích: góc vuông là góc có độ lớn là 90 độ, là góc mà hai cạnh của nó tạo thành một đường thẳng vuông

Câu 14: Góc nào có độ lớn lớn hơn 90 độ?

A. Góc vuông

B. Góc nhọn

C. Góc tù

D. Góc thẳng

Đáp án đúng là C. góc tù

Câu 15: Nêu một góc có độ lớn là 40 độ, thì đó là góc gì?

A. Góc vuông

B. Góc nhọn

C. Góc tù

D. Góc thẳng

Đáp án đúng là B. góc nhọn

Giải thích: Góc nhọn là góc có độ lớn nhỏ hơn 90 độ và lớn hơn 0 độ

Câu 16: Góc nào có độ lớn nhỏ hơn 90 độ?

A. Góc vuông

B. Góc nhọn

C. Góc tù

D. Góc thẳng

Đáp án đúng là B. góc nhọn

Giải thích: góc nhọn có độ lớn nhỏ hơn 90 độ

Câu 17: Nêu một góc có độ lớn là 180 độ, thì đó là góc gì?

A. Góc vuông

B. Góc nhọn

C. Góc tù

D. Góc thẳng

Đáp án đúng là D. góc thẳng

Giải thích: góc thẳng là góc có độ lớn bằng 180 độ, là góc mà hai cạnh của nó tạo thành một đường thẳng

Câu 18: Góc nào có độ lớn là 180 độ?

A. Góc vuông

B. Góc nhọn

C. Góc tù

D. Góc thẳng

Đáp án đúng là D. góc thẳng

Giải thích: Góc thẳng có độ lớn là 180 độ

Câu 19: Một góc có thể làm thành bao nhiêu phần bằng nhau nếu chia thành 2 góc nhọn?

A. 1 phần

B. 2 phần

C. 3 phần

D. 4 phần

Đáp án đúng là B. 2 phần

Giải thích: Khi chia một góc thành 2 góc nhọn, ta thu được 2 phần bằng nhau 

Câu 20: Góc vuông bao nhiêu độ?

A. 45 độ

B. 90 độ

C. 180 độ

D. 360 độ 

Đáp án đúng là B. 90 độ

Giải thích: góc vuông có độ lớn là 90 độ

Câu 21: Một góc có thể lớn hơn 180 độ không?

A. Có

B. Không

Đáp án đúng là A. có

Giải thích: Một góc có thể lớn hơn 180 độ. Trường hợp này được gọi là “góc lặp”, trong đó một góc lặp có độ lớn là 360 độ.

Câu 22: Khi hai đường thẳng cắt nhau, hình thành ra mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng là B. 2

Giải thích: Khi hai đường thẳng cắt nhau, chúng tạo ra 4 góc vuông. Mỗi điểm giao nhau của hai đường thẳng tạo ra một góc vuông. Do đó, khi hai đường thẳng cắt nhau, hình thành ra 2 góc vuông.

II. Lý thuyết về góc vuông và góc không vuông

1. Làm quen với góc

+ Góc là hình được tạo bởi hai cạnh có chung đỉnh

+ Hai kim đồng hồ tạo thành một góc:

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

2. Góc vuông, góc không vuông

+ Góc vuông, góc không vuông: 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc vuông đỉnh O, cạnh OA và cạnh OB

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc không vuông đỉnh N, cạnh NM và cạnh NP

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Góc không vuông đỉnh D, cạnh DE, DC

– Nhận biết góc vuông, góc không vuông bằng êke:

+ Êke là dụng cụ dùng để kiểm tra góc vuông, góc không vuông.

– Nhận biết góc vuông, góc không vuông bằng êke:

+ eke là loại thước được sử dụng để đo số góc trong hình học, gồm có 3 góc: Góc vuông, góc nhọn và góc tù. Vì vậy, học sinh có thể dùng êke để kiểm tra góc vuông và góc không vuông một cách dễ dàng nhất

+ Để kiểm tra một góc là góc vuông, Ta có thể dựng thẳng đứng êke (theo hình minh họa) để kiểm tra xem góc vuông và góc không vuông bằng cách đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với một cạnh của góc đã cho:

Nếu hai cạnh của góc trùng với hai cạnh của ê-ke thì góc đó được gọi là góc vuông và nếu một trong hai cạnh của góc (hoặc cả hai cạnh của góc đó) không trùng với hai cạnh của êke thì góc đó không phải là góc vuông.

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

Trên đây là các bài tập toán lớp 3 về góc vuông và góc không vuông cùng với lời giải và đáp án chi tiết. Ngoài ra, củng cố và cung cấp cho các em thêm thông tin về lý thuyết góc vuông và góc không vuông để các em làm bài tập tốt hơn.