Bài tập Toán lớp 2: Bảng chia 5 có đáp án chi tiết

0
13

Bài viết dưới đây Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Bài tập Toán lớp 2: Bảng chia 5 có đáp án chi tiết”.

1. Bảng chia 5

5 : 5 = 130 : 5 = 6
10 : 5 = 235 : 5 = 7
15 : 5 = 340 : 5 = 8
20 : 5 = 445 : 5 = 9
25 : 5 = 550 : 5 = 10

2. Bài tập Toán lớp 2: Bảng chia 5 có đáp án chi tiết

Bài 1: Tính

a) 10 : 2 = …                         

    15 : 5 = …                               

      … : 5 = 8

    30: … = 5

    … : 2 = 5

b) 35 : … = 7

     45 : 5 = …

     … : 5 = 1

    15 : … = 5

Đáp án: 

a) 10 : 2 = 5

    15 : 5 = 3

   40 : 5 = 8

   30: 5 = 6

   30 : 6 = 5

   10 : 2 = 5

b) 35 : 5 = 7

    45 : 5 = 9

    50 : 5 = 10

    5 : 5 = 1

    15 : 3 = 5

Bài 2: Thực hiện các phép chia theo từng cột trong bảng sau

Số bị chia1535101045502040
Số chia55255545
Thương        

Đáp án:

Số bị chia1535101045502040
Số chia55255545
Thương375291058

Bài 3: Tính nhẩm 

15 kg : 5 = … kg                                                    35 kg : 5 = … kg

20 cm : 5 = … cm                                                   50 dm : 5 = … dm

10 m : 5 = … m                                                      30 cm : 5 = … cm

Đáp án:

15 kg : 5 = 3 kg                                                      35 kg : 5 = 7 kg      

20 cm : 5 = 4 cm                                                    50 dm : 5 = 10 dm

10 m : 5 = 2 m                                                        30 cm : 5 = 6 cm

Bài 4: Điền vào ô trống

5=   5
15:=5
:5=7
30:5=
105

Đáp án:

25:  5=  5   
15:3=5
35:5=7
30:5=6
50:10=5

Bài 5: Chọn đáp án đúng

1) 5  là thương của hai số nào?

A. 9 và 10

B. 10 và 12

C. 10 và 15

D. 10 và 18

2) Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả nhỏ nhất?

A. 50 : 5

B. 10 : 5

C. 20 : 5

D. 5 : 5

3) Kết quả của phép chia 45 : 5 là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

4) Kết quả của phép chia 30 : 5 là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

5) Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả lớn nhất ?

A. 25 : 5

B. 35: 5

C. 40 :5

D. 15 : 5

Đáp án:

12345
CDDAC

Bài 6: Điền dấu > ; < ; =

5: 5  …  10 : 5                                     5 x 2 …  35 : 5                                                        

20: 5  …  15 : 5                                   40 : 5  …  5 x 3

30 : 5  …  5 x 4                                   5 x 1  …  25 : 5

Đáp án:

5 : 5 < 10 : 5                                       5 x 2 < 35 : 5

20 : 5 > 15 : 5                                     40 : 5 > 5 x 3

30 : 5 < 5 x 4                                      5 x 1 = 25 : 5

Bài 7: Điền vào ô trống

Số bị chia2535  1015 
Số chia 55  5 
Thương5 5 38

Đáp án:

Số bị chia253525101540
Số chia555555
Thương575238

Bài 8: Cô giáo có 45 cái bút thưởng đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ được thưởng bao nhiêu cái bút?

Bài giải

Mỗi tổ được thưởng số bút là:

45 : 5 = 9 (cái)

Đáp số: 9 cái bút

Bài 9: Một chiếc thuyền chở được 5 người. Hỏi cần bao nhiêu chiếc thuyền để chở 30 người?

Bài giải

Để chở 30 người cần số thuyền là:

30 : 5 = 6 (chiếc)

Đáp số: 6 chiếc thuyền

Bài 10: Mẹ làm được 35 chiếc bánh. Hà giúp mẹ xếp bánh đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa Hà xếp được bao nhiêu chiếc bánh?

Bài giải

Mỗi đĩa Hà xếp được số bánh là:

35 : 5 = 7 (chiếc)

Đáp số: 7 chiếc bánh

Bài 11: Một đội công nhân phải làm xong quãng đường dài 25 m. Mỗi ngày đội công nhân làm được 5 m. Hỏi đội công nhân làm xong quãng đường trong bao nhiêu ngày?

Bài giải

Đội công nhân làm xong quãng đường trong số ngày là:

25 : 5 = 5 (ngày)

Đáp số: 5 ngày

Bài 12: Trong tiệc sinh nhật, Bình có mua 50 quả táo chia đều cho 5 bàn. Hỏi tiệc sinh nhật của Bình có bao nhiêu chiếc bàn?

Bài giải

Tiệc sinh nhật của Bình có số bàn là:

50 : 5 = 10 (chiếc)

Đáp số: 10 chiếc bàn

Bài 13: Cửa hàng Long Điền buổi chiều bán được 15 chiếc xe đạp và lớn hơn 3 lần số xe đạp bán được trong buổi sáng. Hỏi cửa hàng Long Điền bán được bao nhiêu chiếc xe đạp vào buổi sáng?

Bài giải

Số xe đạp cửa hàng Long Điền bán được vào buổi sáng là: 

15 : 3 = 5 (chiếc)

Đáp số: 5 chiếc xe đạp

Bài 14: Một đàn bò tại nông trại có 2 loại là bò vàng và bò sữa. Số lượng bò vàng là 20 con, số lượng bò sữa ít hơn bò vàng 5 lần. Hỏi số lượng bò sữa tại nông trại là bao nhiêu con?

Bài giải

Số lượng bà sữa tại nông trại là:

20 : 5 = 4 (con)

Đáp số: 4 con bò sữa

Bài 15: Điền vào ô trồng

Số bị chiaSố chiaThương
45 5
 45
15 3
30 5
 52

Đáp án:

Số bị chiaSố chiaThương
4595
2045
1553
3065
1052

Bài 16: Trong buổi tổng kết năm học, cô giáo nhờ lớp trưởng mua 40 chai nước chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 5 chai nước. Hỏi trong buổi tổng kết có bao nhiêu cái bàn?

Bài giải

Trong buổi tổng kết có số bàn là:

40 : 5 = 8 (cái)

Đáp số: 8 cái bàn

Bài 17: Trong đội văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường tiểu học Yên Hòa có 50 bạn nữ. Số bạn nữ gấp 5 lần số bạn nam. Hỏi đội văn nghệ của trường tiểu học Yên Hòa có bao nhiêu bạn nam?

Bài giải

Đội văn nghệ của trường tiểu học Yên Hòa có số bạn nam là:

50 : 5 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn nam

Bài 18: Có 20 bông hoa hồng cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa hồng?

Bài giải

Số bông hoa hồng của mỗi bình là:

20 : 5 = 4 (bông)

Đáp số: 4 bông hoa hồng

Bài 19: Điền vào ô trống

Số bị chia 1530  105
Số chia7    59 1  
Thương556105  2  

Đáp án:

Số bị chia3515305045105
Số chia7355951
Thương55610525  

Bài 20: Bác Mai có 45 chiếc cúc áo, mỗi chiếc áo bác khâu vào 5 cúc. Hỏi bác Mai khâu được bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải

Số chiếc áo bác Mai khâu được là:

45 : 5 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc áo

3. Một số bí quyết học bảng chia 5 hiệu quả

– Học thuộc bảng chia 5 thông qua trò chơi dân gian

Đối với bảng chia 5, các bạn học sinh có thể học thuộc thông qua các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, trốn tìm,… Các trò chơi đếm số năm, mười, mười lăm, hai mươi,… Sẽ giúp các bạn có thể học thuộc dễ dàng và nhớ lâu hơn.

– Học thuộc bảng chia 5 cùng với một số nguyên tắc 

Các bạn học sinh nên học theo một số nguyên tắc cơ bản mà không phai ghi nhớ quá nhiều. Ví dụ như quy tắc về tính giao hoán: 4 x 5 = 5 x 4 thì 20 : 4 = 20 : 5,… Nguyên tắc này sẽ giúp bé học các bảng nhân chia nhanh và hiệu quả hơn.

– Sử dụng bảng chia 5 có thiết kế dễ thương

Đề giúp đem lại sự hứng thú cho việc ghi nhớ bảng chia 5, các bạn học sinh có thể thiết kế bảng cửu chương kèm hình ảnh các nhân vật hoạt hình, màu sắc yêu thích,… Điều này sẽ giúp cho việc học và làm bài tập trở nên thú vị hơn.

– Ôn tập thường xuyên

Việc ôn tập thường xuyên sẽ giúp cho các bạn không bị quên kiến thức và nắm vững được cách giải các bài toán có liên quan đến bảng chia 5. Ngoài ra hoạt động này sẽ tạo cho các bạn thói quen tốt về đức tính cẩn thận và siêng năng.