Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 6Bài tập Phép nhân, phép chia các số tự nhiên có lời...

Bài tập Phép nhân, phép chia các số tự nhiên có lời giải

Bài viết dưới đây là bài tập phép nhân, phép chia các số tự nhiên cùng với lời giải chi tiết nhất.

Bài tập Phép nhân, phép chia các số tự nhiên có lời giải

Câu 1: Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước. Bã sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol để bù nước. Biết mỗi gói Oresol pha với 200ml nước. Bệnh nhân đó cần dùng bao nhiêu gói Oresol?

Lời giải chi tiết: 

Đổi 2 lít = 2000ml ( đã được học quy tắc đổi ở Tiểu học)

Vì mỗi gói Oresol pha với 200ml nước bệnh nhân đó cần dùng số gói Oresol là: 2000 : 200 = 10 (gói)

Vậy bệnh nhân cần dùng 10 gói Oresol

Câu 2: Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1mm2 lá có khoảng 500000 lục lạp. Tính số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210cm2

Lời giải chi tiết: 

Đổi: 210cm2 = 21000 mm2

Cứ 1mm2 lá thầu dầu  có khoảng 500 lục lạp 

Do đó 210 cm2 hay 21000 mm2 lá thầu dầu có số lục lạp là: 500 000.21 000 = 10 500 000 000 ( lục lạp)

vậy số lục lạp trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210cm2 là 10 500 000 000 lục lạp

Câu 3: Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu xe nếu mỗi xe chở được 45 người? 

Lời giải chi tiết: 

Đội tình nguyện có 130 người, mỗi xe thì chở được 45 người

Ta thấy 130 : 45 = 2 (dư 40)

Nên ta cần thêm 1 xe nữa để chở 40 người dư

Do đo số xe ít nhất mà đội tình nguyện cần thuê để chở hết 130 người là: 2 + 1 = 3 (xe)

Vậy đội tình nguyện cần thuê ít nhất 3 xe để di chuyển 

Câu 4: Ở bắc bộ, quy ước: 1 thước = 24m2, 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông, để mạ đạt tiêu chuẩn thì 1 sào ruộng cần gieo khoảng 2kg thóc giống

a) Để gieo trên 1 mẫu ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-dam thóc giống?

b) Để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

Lời giải chi tiết: 

a) 1 mẫu = 10 sào

1 sào ruộng cần gieo khoảng 2kg thóc giống

Nên 1 mẫu ruộng (hay 10 sào ruộng) cần gieo số kg thóc giống là: 10.2 = 20 (kg thóc giống)

Vậy để gieo trên 1 mẫu ruộng cần khoảng 20kg thóc giống

b) Đổi 9 ha = 90000 m2

Ta có: 1 thước = 24m2

Do đó 9 ha ruộng thì bằng: 90000 : 24 = 3750 ( thước)

Lại có: 1 sào = 15 thước 

Nên 9 ha ruộng ( hay 3750 thuộc) thì nằng: 3750 : 15 = 250 ( sào)

1 sào ruộng cần gieo khoảng 2kg thóc giống 

Nên 9 ha ruộng (hay 250 sào ruộng) cần gieo số kg thóc giống là: 250.2 = 500 (kg thóc giống)

Vậy để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng 500 kg thóc giống

Câu 5: Tính bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ ( theo mẫu):

Mẫu: 106.21 = ( 100+6).21

= 100.21 + 6.21

= 2100 + 6(20 + 1)

= 2100 + 6.20 + 6.1

= 2100 + 120 + 6

= 2226

a) 35.29

b) 403.54

c) 9998.12

Lời giải chi tiết: 

a) 35.29 = (30 + 5).29

= 30.29 + 5.29 = 870 + 5.(20 + 9)

= 870 + 5.20 = 5.9

= 870 + 100 + 45 = 1015

b) 403.54 = (400 +3).54

= 400.54 + 3.54

= 21 600 + 3.(50+4) = 21 600 + 3.50 + 3.4 

= 21200 + 150 + 12 = 21762

c) 9998. 12

= (10000 -2).12

= 10000.12 – 2.12

= 120000 – 24 = 119 976

Câu 6: So sánh tích 2020.2 và tích 2019.2021 mà không tính cụ thể giá trị của chúng

Lời giải chi tiết: 

Ta có 2019.2021 = 2019.(2020 +1)

= 2019 x 2020 + 2019 x 1

Ta lại có: 2020 x 2020 = 2020 ( 2019 + 1) = 2020 x 2019 + 2021 x 1

Vì 2019 < 2020 nên 2019 x 2020 + 2019 x 1 < 2020 x 2019 + 2020 x 1

Vậy 2019 x 2020 < 2020 x 2020

Câu 7: Nhờ tổ chức cuộc họp trực tuyến , công ty A đã giảm nhiều chi phí. Dưới đây là bảng các chi phí mà công ty A đã cắt giảm

Chi phí Số lượng  Đơn giá
Vé máy bay chặng Hà Nội – Hồ Chí Minh  9 1.209.000 đồng/vé
Vé máy bay chặng Hà Nội – Đà Nẵng 5 538.000 đồng/vé
Hội trường 2

1500000 đồng/

hội trường

In ấn tài liệu  60  18.000 đồng/ tài liệu 

Lời giải chi tiết: 

Tổng chi phí công ty A đã cắt giảm là: 

1.209.000 x 9 + 538.000 x 5 + 1 500 000 x 2 + 18 000 x 60 = 17 651 000 ( đồng)

Vậy tổng chi phí công ty A là 17 651 000 đồng

Câu 8: Một thư viện cần xếp 5628 quyển sách vào các giá sách. Mỗi giá sách có 11 ngăn, mỗi ngăn xếp 32 quyển sách. Cần ít nhất bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách trên?

Lời giải chi tiết: 

Để tính số lượng giá sách cần thiết để xếp hết 5628 quyển sách, ta sẽ thực hiện các bước sau:

– Số quyển sách mỗi giá sách có thể chưa: 11 ngăn/giá x 32 quyến/ngăn = 352 quyển sách/giá

– Số giá sách cần thiết: 5628 quyển sách : 352 quyển sách/giá = 16 giá sách

Vậy cần ít nhất 16 giá sách để xếp hết 5628 quyển sách

Câu 9: Có 1000 cán bộ công nhân viên trên địa bàn thành ohoos Hà Nội đã tham gia ngày ” Toàn dân hiến máu tình nguyện frac{7}{4}“. Mỗi người hiến tặng 450 ml máu của mình. Với số máu được hiến tặng trên sẽ cấp cứu được bao nhiêu bệnh nhân, biết rằng trung bình mỗi bệnh nhân cần 1500ml máu?

Lời giải chi tiết: 

Để tính được số bệnh nhân có thể được cấp máu từ số máu được hiến tặng, ta sẽ tính tổng số máu hiến tặng và sau đó chia lượng máu mỗi bệnh nhân cần.

Số máu được hiến tặng = Số người tham gia hiến máu x Lượng máu mỗi người hiến tặng = 1000 người x 450ml/người = 450000 ml

Giờ ta chia số máu này cho lượng máu mỗi bệnh nhân cần: số bệnh nhân có thể được cấp máu = số máu được hiến tặng : lượng máu mỗi bệnh nhân cần = 450,000 ml : 1500ml/bệnh nhân = 300 bệnh nhân

Vậy số bệnh nhân có thể được cấp máu từ ngày hiến máu tình nguyện là 300

Câu 10: Bạn Tú cần mua hia đôi giày thể thao có giá niêm yết là 810000 đồng và 1290000 đồng. Cửa hàng A giảm nửa giá các loại giày trên. Cửa hàng B khuyến mãi các giày đó nếu mua một đôi giày thì tặng một đôi giày tùy chọn ( giá không hơn đôi đã mua). Bạn Tú nên mua giày ở cửa hàng nào thì giá rẻ hơn?

Lời giải chi tiết: 

Để xác định xem nên mua giày ở cửa hàng nào là giá rẻ hơn, ta cần tính toán giá sau khi áp dụng các ưu đãi của mỗi cửa hàng 

Cửa hàng A: 

– Giá giày đôi thứ nhất:: 810,000 đồng 

– Giá giày đôi thứ hai ( giảm nửa giá): 810,000 đồng: 2 = 405,000 đồng 

– Tổng giá: 810,000 đồng + 405,000 đồng = 1,215,000 đồng

Cửa hàng:  B: 

– Mua một đôi giày giá 1,290,000 đồng được tặng một đôi giày tùy chọn 

– Tổng giá của một đôi giày: 1,290,000 đồng

– Do đó, giá trung bình cho mỗi đôi giày là: 1,290,000 đồng : 2 = 645,000 đồng

So sánh giá ở cả hai của hàng ta thấy: 

– Ở cửa hàng A: Tổng giá cho cả hai đôi giày là 1,215,000 đồng

– Ở cửa hàng B; Tổng giá cho cả hai đôi giày là 1,290,000 đồng 

Vậy cửa hàng A có giá rẻ hơn so với cửa hàng B. Do đó, bạn Tú nên mua giày ở cửa hàng A

Câu 11: Bạn Hoa đã thực hiện chia hai số tự nhiên có số chia bằng 27 và được kết quả có số dư lớn hơn 24 và tổng của số bị chia và thương bằng 361. Tìm số bị chia và thương của phép chia mà bạn Hoa đã thực hiện 

Lời giải chi tiết: 

Gọi số bị chia là a, thương là q và số dư là r

Ta có: a = q.27 + r( 24 < r < 27)

Vì tổng của số bị chia và thương bằng 361 nên ta có: a + q = 361 (*)

Thay a = q.27 + r vào biểu thức (*), ta được:

q. 27 + r + q = 361 

28q + r = 361

r = 361 – 28q

Mà 24 < r < 27 nên 24 < 361 – 28q < 27 hay 334 < 28q < 337

Suy ra: 

Trường hợp 1: 28q = 335

q = 335 : 28

q = 11 (dư 27)

Trường hợp 2: 28q = 336

q = 336: 28

q = 12

Khi đó a = 349

Vậy số bị chia là 349 và thương là 12

Câu 12: Bạn Chi đố bạn Đức xòe bàn tay ra và đếm các ngón tay như sau: Bắt đầu đếm từ ngón cái đến ngón út cái với các số 1; 2; 3; 4; 5; quay lại từ ngón áp út đến ngón cái với các số 6; 7; 8; 9; quay lại từ ngón áp út đến ngón cái với các số 6; 7; 8; 9; đếm tiếp từ ngón trỏ đến ngón áp út với các số 10; 11; 12; 13 ( hình 3). Nếu bạn Đức cứ đếm như vậy thì số 85 sẽ rơi vào ngón tay nào?

Lời giải chi tiết: 

Ta nhận thấy có ngón cái, ngón giữa và ngón út là các ngón bao gồm các dãy số lẻ 

Ngón trỏ và ngón áp út là các ngón gồm các dãy số chẵn 

Ngón cái bao gồm các số 1; 9; 17; 25;…

Các số này chia cho 8 dư 1 mà số 81 chia 8 cũng dư 1 nên số 81 sẽ rơi vào ngón cái

Như vậy ngón trỏ là số 82, ngón giữa là 83, ngón áp út là 84 và ngón út là 85

Vậy số 85 sẽ rơi vào ngón út