Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 6Bài tập Hai bài toán về phân số có lời giải dễ...

Bài tập Hai bài toán về phân số có lời giải dễ hiểu nhất

Bài viết dưới đây là bài tập hai bài toán về phân số toán lớp 6 có lời giải chi tiết

1.Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Muốn tìm một số khi biết giá trị frac{m}{n} của nó bằng a, ta tính a:frac{m}{n} (m,n epsilon N^{*})

Ví dụ: Tìm một số biết frac{2}{3} của nó bằng 7,2

Số cần tìm là: 7,2 : frac{2}{3} = 7,2. frac{3}{2} = 10,8

2. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Ví dụ: 

a) frac{2}{3} của 8,7 là: 8,7. frac{2}{3} = (8,7 : 3).2 = 2,9 .2 = 5,8

b) frac{2}{3} của frac{-15}{2}là: frac{-15}{2}.frac{2}{3}= -5

3. Một số bài toán liên quan

Bài toán 1: Báo Cheetah (Tri – tơ, H.6.2) được coi là động vật chạy nhanh nhất trên Trái Đất, tốc độ chạy có thể lên tới 120km/h (Theo vast.gov.vn). Mặc dù được mệnh danh là “chúa tể rừng xanh” nhưng tốc độ chạy tối đa của sư tử chỉ bằng khoảng frac{2}{3} tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Tốc độ chạy tối đa của sư tử là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết: 

Tốc độ chạy tối đa của sư tử bằng khoảng frac{2}{3} tốc độ tối đa của báo Cheetah. Nghĩa là ta phải đi tìm frac{2}{3} của 120

Do đó ta sẽ chia 120 thành 3 phần và lấy 2 phần trong 3 phần đó.

Khi đó ta có: 

frac{120}{3}.2= frac{120.2}{3}=frac{3.40.2}{3}=40.2=80 (km/h)

Vậy tốc độ chạy tối đa của sư tử là 80km/h

Bài toán 2: Trong ngày thứ Sáu siêu khuyến mại hằng năm (Black Friday), số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6000 mặt hàng được giảm giá trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Lời giải thích chi tiết: 

Để tính được số mặt hàng trong siêu thị dựa trên số mặt hàng được giảm giá trong ngày Black Friday, ta cần biết tỷ lệ giảm giá so với tổng số mặt hàng.

Giả sử tỷ lệ giảm giá so với tổng số mặt hàng trong siêu thị là x. Với x là một số từ 0 đến 1

Ta biết rằng số mặt hàng được giảm giá trong ngày Black Friday là 6000

6000 = x. tổng số mặt hàng

Để tìm số mặt hàng trong siêu thị, chúng ta có thể sử dụng phép chia để giải phương trình:

Tổng số mặt hàng = frac{6000}{x} = 6000 : frac{3}{4} = 8000 ( mặt hàng)

Bài toán 3: Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải Quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m.  Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng frac{2}{5} độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Lời giải chi tiết: 

Sau 15 phút, độ sâu mà tàu lặn được là: frac{2}{5}.300m = 120m

Vậy lúc đó tàu cách mực nước biển 120 mét

Bài toán 4: 

a. frac{2}{5} của 30m là bao nhiêu mét?

b. frac{3}{4} ha là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải chi tiết: 

a. frac{2}{5} của 30m là: frac{2}{5}.30 = 12m

b. frac{3}{4}.10000 = 7500m^{2}

Bài toán 5: Tìm một số, biết: 

a. frac{2}{7} của số đó là 145

b. -36 là frac{3}{8} của số đó

Lời giải chi tiết: 

a. Số đó là: 145 : frac{2}{7} = frac{725}{2}

b. Số đó là: -36 : frac{3}{8} = -96

Bài toán 6: Pizza là một loại bánh nổi tiếng của nước Ý và được rất nhiều người yêu thích. Nguyên liệu để làm phần vỏ bánh bao gồm: Bột mì, nước, men, dầu ô liu, … Vỏ bánh muốn đạt yêu cầu thì trong 3010g bột cánh cần dùng lượng dầu ô liu bằng frac{2}{35} số gam bột bánh. Tìm số gam dầu ô liu cần dùng cho 3010g bột bánh.

Lời giải chi tiết: 

Để tìm số gram dầu ô liu cần dùng cho 3010g bột bánh, ta sẽ sử dụng tỷ lệ đã cho là frac{2}{35}

Để tìm số gram dầu ô liu cần dùng cho 3010g bột mì, ta sẽ thực hiện phép tính như sau: 

Số gram dầu ô liu – frac{2}{35} x 3010 = frac{2times 3010}{35}frac{6020}{35}= 172 (gram)

Bài toán 7: Một ô tô đi 110km trong 3 giờ. Trong giờ thứ nhất xe đi được frac{1}{3} quãng đường. Trong giờ thứ hai, xe đi được frac{2}{5} quãng đường còn lại. Hỏi trong giờ thứ ba xe đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải chi tiết: 

Đẻ giải bài toán này, trước tiên ta sẽ tính quãng đường mà xe đã đi trong mỗi giờ

Trong giờ thứ nhất, xe đã đi được frac{1}{3} của quãng đường, tức là frac{1}{3} x 110 km

Trong giờ thứ hai, xe đã đi được frac{2}{5} phần còn lại của quãng đường sau giờ thứ nhất. Vì vậy, quãng đường xe đã đi trong giờ thứ hai là frac{2}{5} x (110 – frac{1}{3}x 110)km

Giờ thứ ba còn lại là 110 – (quãng đường trong giờ thứ nhất + quãng đường trong giờ thứ hai)km

Bây giờ chúng ta tính toán: 

Quãng đường trong giờ thứ nhất: quãng đường – frac{1}{3} x 110 = 36.67km

Quãng đường còn lại sau giờ thứ nhất: 110 – quãng đường trong giờ thứ nhất – 110 – 36.67 = 73.33 km

Quãng đường trong giờ thứ hai: quãng đường – frac{2}{5} x 73.33 = 29.33 km

Quãng đường còn lại trong giờ thứ ba: 110 – ( quãng đường trong giờ thứ nhất + quãng đường trong giờ thứ hai) – 110 – ( 36.67 + 29.33) = 110 – 66 = 44km

Vậy trong giờ thứ ba, xe đã đi được 44 km

Bài toán 8: Một lớp học có 30 học sinh trong đó frac{2}{5} là nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam?

Lời giải chi tiết: 

Để tìm số học sinh nam trong lớp học, trước tiên ta cần tính số lượng học sinh nữ

Với tổng số học sinh là 30 và tỷ lệ học sinh nữ là frac{2}{5} số lượng học sinh nữ sẽ là: 

Số học sinh nữ = frac{2}{5} x 30 = 12

Sau đó, để tính số học sinh nam, ta trừ số học sinh nữ từ tổng số học sinh: 

Số học sinh nam = 30 – 12 = 18

Vậy trong lớp học đó có 18 học sinh nam

Bài toán 9: Biết rằng frac{9}{10} lượng sữa trong hộp là frac{3}{4} kg . Người ta đã dùng frac{3}{5} lượng sữa trong hộp. Tìm lượng sữa còn lại trong hộp đó (tính bằng ki-lô-gam).

Lượng sữa còn lại = Tổng lượng sữa ban đầu – lượng sữa đã sử dụng 

frac{5}{6} - frac{3}{5} kg

frac{25}{30} - frac{18}{30}

frac{7}{30}

Vậy lượng sữa còn lại trong hộp là frac{7}{30}

Bài toán 10: Một ô tô chạy 150 km trong 3 giờ. Giờ đầu xe chạy được frac{1}{3} quãng đường. Giờ thứ hai xe chạy được frac{11}{20} quãng đường còn lại. Tính quãng đường xe chạy trong giờ thứ ba.

Lời giải chi tiết: 

Quãng đường trong giờ đầu tiên: quãng đường = frac{1}{3} times 150 = 50km

Quãng đường còn lại sau giờ đầu tiên: 150 – quãng đường trong giờ đầu tiên = 150 – 50 = 100km

Quãng đường trong giờ thứ hai: quãng đường = frac{11}{20} x 100 = 55km

Vậy trong giờ thứ ba, xe đã chạy được 150 – (quãng đường trong giờ đầu tiên + quãng đường trong giờ thứ hai) = 150 – ( 50 + 55) = 150 -105 = 45 km

Vậy trong giờ thứ ba xe đã chạy được 45 km

Bài toán 11: Một người mang đi bán 60 quả trứng. Người thứ nhất mua frac{4}{15} số trứng. Người thứ hai mua một số trứng bằng frac{5}{4} số trứng người thứ nhất đã mua. Tính số trứng còn lại.

Lời giải chi tiết: 

Số trứng người thứ nhất mua: frac{4}{15} times 60 = 16 quả trứng 

Số trứng người thứ hai mua: Vì người thứ hai mua một số trứng bằng frac{5}{4} số trứng người thứ nhất đã mua, ta có: frac{5}{4}times 16 = 20quả trứng

Số trứng còn lại: Tổng số trứng đã bán đi là: 16 + 20 = 36 quả trứng

Vậy số trứng còn lại là: 60 – 36 = 24 quả trứng

4. Một số bài toán tự luyện

Bài toán 1: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 60 m và bằng frac{5}{4} chiều rộng. Tính diện tích khi đất đó

Bài toán 2: Biết rằng frac{9}{10} lượng sữa trong hộp là frac{3}{4} kg . Người ta đã dùng frac{3}{5} lượng sữa trong hộp. Tìm lượng sữa còn lại trong hộp đó (tính bằng ki-lô-gam).

Bài toán 3: Lượng nước trong một loại nấm tươi là frac{90}{100} , trong nấm phơi khô là frac{40}{100} so với khối lượng của nấm. Nếu một người phơi 30 kg nấm tươi thì thu được bao nhiêu ki-lô-gam nấm khô?

Bài toán 4: Biết frac{3}{5} của một số bằng 45. Hỏi frac{2}{3} của số đó là bao nhiêu?

Bài toán 5: Tính lượng sữa đã dùng ( tính frac{m}{n} của a là a.frac{m}{n}), suy ra lượng sữa còn lại.

Bài toán 6: Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết rằng frac{4}{7} đoạn đường đó dài 40km.

A. 75km

B. 48km

C. 70km

D. 80km

Bài toán 7: Một cửa hàng có hai thùng dầu. Biết frac{2}{3} số dầu ở thùng thứ nhất là 28 lít dầu, frac{4}{5} số dầu ở thùng thứ hai là 48 lít dầu. Hỏi cả hai thùng dầu có tất cả bao nhiêu lít dầu?

A. 124(l)

B. 102(l)

C. 92(l)

D. 100(l)

Bài toán 8: Một cửa hàng có hai thùng dầu. Biết frac{2}{3} số dầu ở thùng thứ nhất là 28 lít dầu, frac{4}{5}số dầu ở thùng thứ hai là 48 lít dầu. Hỏi cả hai thùng dầu có tất cả bao nhiêu lít dầu?

A. 124(l)

B. 102(l)

C. 92(l)

D. 100(l)

Bài toán 9: Một cửa hàng nhập về 42kg bột mì. Cửa hàng đã bán hết frac{5}{7} số bột mì đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?

A. 12kg

B. 18kg

C. 25kg

D. 30kg