Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 4Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức -...

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức – Tuần 5 có đáp án

Bài viết sau đây Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức – Tuần 5 có đáp án”, hy vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích cho các em.

A. Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Lớp đơn vị gồm những hàng nào?

A. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn

B. Hàng đơn vị, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn

C. Hàng nghìn, hàng trăm, hàng đơn vị

D. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm

Câu 2: Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn thuộc lớp nào?

A. Lớp đơn vị

B. Lớp nghìn

C. Lớp trăm

D. Lớp chục nghìn

Câu 3: Số 103 756 có các chữ số thuộc lớp đơn vị là:

A. 7; 5; 6

B. 6; 7; 5

C. 0; 3; 7

D. 1; 0; 3

Câu 4: Trong số 59 437 có những số nào thuộc lớp nghìn?

A. 5; 4 B. 9; 4 C. 5; 9 D. 4; 3

Câu 5: Cho số 873 120. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Chữ số 3 thuộc lớp đơn vị

C. Các số 8; 7; 3 thuộc lớp nghìn B. Chữ số 0 thuộc lớp đơn vị

D. Lớp đơn vị gồm số 1; 2; 0

Câu 6: Trong số 503 127, chữ số 0 thuộc hàng nào, lớp nào?

A. Hàng chục, lớp nghìn

C. Hàng trăm, lớp nghìn B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

D. Hàng nghìn, lớp nghìn

Bài 1. Điền bảng sau:

Số Lớp nghìn     Lớp đơn vị     Đọc số
  Hàng trăm nghìn Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm hàng chục Hàng đơn vị  
20 115             Năm mươi mốt nghìn tám trăm ba mươi ba
               
370420              
              Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm sáu mươi bảy

Bài 2: Tìm giá trị của mỗi số được gạch chân sau:

Số  10 307 25 648 130 180 784 920 123 650
Giá trị          

Bài 3: Cho các số: 151 730; 492 862; 347 128; 559 043

– Số có chữ số 0 thuộc lớp đơn vị là: ………………………………………………………………

– Số có chữ số 3 không thuộc lớp đơn vị là: ……………………………………………….………

– Số có chữ số 1 không thuộc lớp nghìn là: ……………………………………………….……….

– Số có chữ số 5 thuộc lớp nghìn là: ……………………………………………………….………

Bài 4: Viết các số sau:

Hai triệu: ……………………

Ba mươi triệu: ……………………

Năm mươi tư triệu: …………………… Mười tám triệu: ……………………

Một trăm triệu: ……………………

Bảy trăm triệu: ……………………