Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 3Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức -...

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức – Tuần 20 có đáp án

Bài viết sau Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức – Tuần 20 có đáp án”, hy vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích cho các em

Mục lục bài viết

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số La Mã XV được đọc là:

A. Mười

B. Mười năm

C. Mười lăm

D. Mười sáu

Câu 2. Số gồm 5 nghìn, 8 trăm và 7 đơn vị viết là:

A. 587

B. 5 087

C. 5 807

D. 5 870

Câu 3. Số 4 237 có chữ số hàng chục là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 7

Câu 4. Làm tròn số 7 841 đến hàng trăm ta được:

A. 7 850

B. 7 900

C. 7 860

D. 7 800

Câu 5. Tối nay, khi ngồi vào bàn học, Phong thấy đồng hồ chỉ như bức tranh. Phong bắt đầu học bài lúc:

A. 7 giờ 15 phút

B. 19 giờ 15 phút

C. 8 giờ 15 phút

D. 20 giờ 15 phút

Câu 6. Các số VI, XI, IV, XV sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. IV, VI, XI, XV.

B. XV, XI, VI, IV

C. VI, IV, XI, XV

D. IV, VI, XV, XI

Câu 7. Trong các số 8 745, 6 057, 7 219, 6 103, số lớn nhất là:

A. 8 745

B. 6 057

C. 7 219

D. 6 103

Câu 8. Trường Tiểu học Kim Đồng có 1 998 học sinh. Nếu làm tròn số học sinh đến hàng trăm, ta có thể nói trường Tiểu học Kim Đồng có khoảng:

A. 1 900 học sinh

B. 2 000 học sinh

C. 1 990 học sinh

D. 1 980 học sinh

Câu 9: Chữ số La Mã XIX đọc là:

A. Hai mươi mốt

B. Mười tám

C. Mười chín

Câu 10. 1 223 làm tròn đến hàng chục được số nào?

A.1 230

B. 1 220

C. 1 020

Câu 11. 3 246 làm tròn đến hàng chục được số nào?

A. 3 230

B. 3 220

C. 3 250

Câu12: Số 3 478 có chữ số hàng chục là:

A. 8

B. 3

C. 4

D. 7

Câu 13. Số 2 868 làm tròn đến hàng chục đuọc số nào?

A. 2 230

B. 2 870

C. 2 860

Câu 14:

a. Số lớn nhất trong các số: 1 345, 1 234, 1 254, 1 423, 1 354 là?

A. 1 345

B. 1 234

C. 1 423

D. 1 354

b. Số bé nhất trong các số: 1 345, 1 234, 1 254, 1 423, 1 354 là?

A. 1 345

B. 1 234

C. 1 254

D. 1 354

Câu 15: Số 16 được viết thành số La Mã là:

A. VIII

B. XVI

C. VXI

D. VVV

Câu 16: Số 23 được viết thành số La Mã là:

A. XIX

B. XXIII

C. XVII

D. XXV

ĐÁP ÁN CHI TIẾT:

Câu 1: C. Số La Mã XV được đọc là: Mười lăm.

Câu 2: Đáp án đúng là: C

Số gồm 5 nghìn, 8 trăm và 7 đơn vị viết là: 5 807.

Câu 3: Đáp án đúng là: C

Số 4 237 gồm 4 nghìn, 2 trăm, 3 chục, 7 đơn vị.

Vậy số 4 237 có chữ số hàng chục là: 3

Câu 4: Đáp án đúng là: D

Số 7 841 có chữ số hàng chục là 4, mà 4 < 5 nên ta làm tròn xuống thành: 7 800.

Câu 5: Đáp án đúng là: B

Đồng hồ trên có kim ngắn màu đỏ và kim dài màu xanh. Mà Phong học bài buổi tối.

Quan sát đồng hồ ta thấy Phong bắt đầu học bài lúc: 20 giờ 15 phút.

Câu 6: Đáp án đúng là: A

VI đọc là sáu

XI đọc là mười một

IV đọc là bốn

XV đọc là mười lăm

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: IV, VI, XI, XV.

Câu 7: Đáp án đúng là: A

So sánh các số: 6 057 < 6 103 < 7 219 < 8 745

Vậy số lớn nhất là 8 745.

Câu 8: Đáp án đúng là: B

Số 1 998 làm tròn đến hàng trăm ta được số 2 000.

Câu 9: Chữ số La Mã XIX đọc là:

C. Mười chín

Câu 10. 1 223 làm tròn đến hàng chục được số nào?

B. 1 220

Câu 11. 3 246 làm tròn đến hàng chục được số nào?

C. 3 250

Câu 12: Số 3 478 có chữ số hàng chục là:

D. 7

Câu 13. Số 2 868 làm tròn đến hàng chục đuọc số nào?

B. 2 870

Câu 14:

a. Số lớn nhất trong các số: 1 345, 1 234, 1 254, 1 423, 1 354 là?

C. 1 423

b. Số bé nhất trong các số: 1 345, 1 234, 1 254, 1 423, 1 354 là?

A. 1 345

B. 1 234

C. 1 254

D. 1 354

Câu 15: Số 16 được viết thành số La Mã là:

B. XVI

Câu 16: Số 23 được viết thành số La Mã là:

B. XXIII

II. Tự luận

Bài 1. Hãy sắp xếp các số La Mã sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

XXI, V, XXIV, II, VIII, IV , XIX, XII.

Đáp án:

II, IV, V, VIII, VIII,  XIX, XXIV, XXI

Bài 2. Viết các số lẻ nhỏ hơn 20 bằng số La Mã.

Đáp án:

III; V; VII; IX; XIII; XV; XVII; XIX

Bài 3: Thực hiện các phép tính sau:

X – IV = ……..

XX – IX = ………..

XIX – IX = ……….

Đáp án:

X – IV = VI

XX – IX = XI

XIX – IX = X

Bài 3. Các bạn Việt, Nam, Mai, Rô bốt chơi Ai nhanh Ai đúng được số điểm lần lượt như sau: 2 350, 1 990, 2 250, 1 930.

a. Bạn được cao điểm nhất là: …………………………………………………………………………….

b. Bạn được hơn 2 000 điểm là: …………………………………………………………………………

c. Bạn nhận được ít hơn 2 000 điểm là: ………………………………………………………………

Đáp án:

a. Bạn được cao điểm nhất là: Việt

b. Bạn được hơn 2 000 điểm là: Việt, Mai

c. Bạn nhận được ít hơn 2 000 điểm là: Nam, Rô bốt

Bài 4: Trường Hoà Bình có số học sinh là số lớn nhất có 3 chữ số. Trường Sơn La có số học sinh nhiều hơn trường Hoà Bình là 126 em. Hỏi cả hai trường có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999 nên số học sinh trường Hòa Bình là 999 học sinh.

Trường Sơn La có số học sinh là: 999 + 126 = 1125(học sinh)

Cả hai trường có số học sinh là: 999 + 1125 = 2124 (học sinh)

Đáp số: 2124 học sinh

Bài 5: Số?

– Số bé nhất có bốn chữ số là:…….

– Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là:…….

–  Số lớn nhất có bốn chữ số là………

– Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:……..

Đáp án:

– Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

–  Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1023

– Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999

– Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876

Bài 6: Đội Một trồng được 968 cây, đội Một trồng được hơn đội Hai 45 cây nhưng lại kém đội Ba 59 cây. Hỏi cả ba đội trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

Đội Hai trồng được số cây là: 968 – 45 = 923 (cây)

Đội Ba trồng được số cây là: 968 + 59 = 1027 (cây)

Cả ba đội trồng được số cây là: 968 + 923 + 1027 = 2918 ( cây)

Đáp số: 2918 cây

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)     Tìm số lớn nhất có bốn chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 32.

b)    Với 4 chữ số 0, 3, 4, 5. Hãy lập các số có 4 chữ số sao cho mỗi số có các chữ số khác nhau. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

a)     9995

b)    5430; 5403; 5340; 5304; 5043; 5034; 4530; 4503; 4350; 4305; 4053; 4035; 3540; 3504; 3450; 3405; 3054; 3045 (18 số)

Bài 8: Đặt tính rồi tính:

2821 + 2741

3356 + 2794

4782 + 2628

1832 + 7477

Đáp án:

2821 + 2741 = 5562

3356 + 2794 = 6150

4782 + 2628 = 7410

1832 + 7477 = 9309

Bài 9: Sắp xếp các số:

a) 2731, 5914, 9522, 3585 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) 1849, 9298, 7273, 4492 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Đáp án:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2731, 3585, 5914, 9522

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9298, 7273, 4492, 1849

Bài 10: Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 1284kg gạo. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 821kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

1284 + 821 = 2105 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

1284 + 2105 = 3389 (kg)

Đáp số: 3389 kg gạo.

Trên đây là bài viết của Lớp học Mật Ngữ, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho các em.