Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 3Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh Diều - Tuần 2...

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh Diều – Tuần 2 có đáp án

Bài viết dưới đây Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh Diều – Tuần 2 có đáp án”, hy vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích cho các em.

A. Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1: mm là đơn vị viết tắt của:

A. mét B. đề-xi-mét C. xăng-ti-mét D. mi-li-mét

Câu 2: 82mm đọc là:

A. Tám mươi hai mi-li-mét

C. Tám mươi hai xăng-ti-mét

B. Tám mươi hai đề xi mét

D. Tám mươi hai mét

Câu 3: Một trăm năm mươi sáu mi-li-mét viết là:

A. 165m

B. 156mm

C. 165mm

D. 156m

Câu 4: Kết quả đúng của phép tính 2 × 5 × 5 là:

A. 10

B. 25

C. 50

D. 20

Câu 5: 3mm × 7 = ………

A. 21

B. 21mm

C. 21dm

D. 20mm

Câu 6: 4mm × 3 = ………..

A. 12

B. 20

C. 12cm

D. 12mm

II. Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

3 × 2 = …..

3 × 3 = …..

3 × 5 = …..

3 × 6 = …..

3 × 9 = …..

3 × 10 = …..

21 = 3 × ….

18 = …. × 3

12 = 3 × ….

Bài 2: Đổi đơn vị đo:

2cm = ……… mm

3dm = ……… mm

6m = ……… mm

50cm = …… mm

700dm = …… mm

1000m = …… mm

Bài 3: Tính hợp lí

a. 2 × 3 × 5

= …………………..

= …………………..

b. 15 : 5 × 7

= …………………..

= …………………..

c. 20 : 5 × 3

= …………………..

= …………………..

Bài 4:

a. Có 3 hộp bánh, mỗi hộp có 5 chiếc bánh. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

b. Có 3 thùng, mỗi thùng đựng 8 lít nước. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít nước?

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B. Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 2 – Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

II. Tự luận:

Bài 1:

3 × 2 = 6

3 × 3 = 9

3 × 5 = 15

3 × 6 = 18

3 × 9 = 27

3 × 10 = 30

21 = 3 ×7

18 = 6 × 3

12 = 3 × 4

Bài 2:

2cm = 20 mm

3dm = 300 mm

6m = 6000 mm

50cm = 5 mm

700dm = 7 mm

1000m = 1 mm

Bài 3:

a. 2 × 3 × 5

= 6 x 5

= 30

b. 15 : 5 × 7

= 3 x 7

= 21

c. 20 : 5 × 3

= 4 x 3

= 12

Bài 4:

Bài giải:

a. Có tất cả số chiếc bánh là:

5 x 3 = 15 (chiếc)

b. Có tất cả số lít nước là:

8 x 3 = 24 (lít)

Đáp số: a. 15 chiếc

b. 24 lít.

……………………………