Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 5Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề...

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 – Đề 1 có đáp án

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các bạn học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về biểu đồ hình quạt, diện tích. Diện tích hình tròn. Hình hộp chữ nhật. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Phiếu bài tập Toán Tuần 21 lớp 5 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Tính diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật hình có chiều dài a, chiều rộng b , chiều cao h (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

A. S = a + b x 2

B. (a + b) x 2

C. S = a x b

D. a : b

Câu 2: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là diện tích của:

A. 2 mặt đáy

B. 4 mặt xung quanh

C. 2 mặt xung quanh

D. 6 mặt

Câu 3: Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5dm, chiều rộng 1,2dm chiều cao 1dm là:

A. 5,4dm

B. 2,5dm

C. 2,7dm

D. 5 dm

II. Phần Tự luận

Bài 1:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả ở một trang trại:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 1 có đáp án

Hãy cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng mỗi loại cây ăn quả của trang trại được thể hiện trên biểu đồ.

Bài 2:

Biểu đồ hình quạt bên cho biết kết quả học tập của 800 học sinh ở một trường tiểu học. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực: giỏi, khá, trung bình?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 1 có đáp án

Bài 3:

Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 1 có đáp án

Bài 4:

Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 1 có đáp án

Bài 5: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm và chiều cao bằng frac{3}{4 chiều dài.

Bài 6: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.

2. Đáp án Phiếu bài tập Toán Tuần 21 lớp 5 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1. C. S = a x b

Câu 2. B. 4 mặt xung quanh

Câu 3. A. 5,4 dm

II. Phần Tự luận

Bài 1:

Theo biểu đồ ta có:

– Diện tích trồng xoài là 17,5% diện tích trang trại.

– Diện tích trồng nhãn là 20% diện tích trang trại.

– Diện tích trồng vải thiều là 27,5% diện tích trang trại.

– Diện tích trồng các loại cây ăn quả khác chiếm là:

100% – (27,5% + 17,5% + 20%) = 35%.

Bài 2:

Số học sinh xếp loại học lực giỏi là: 800 : 100 x 42,5 = 340 (học sinh)

Số học sinh xếp loại học lực khá là: 800 : 100 x 46,5 = 372 (học sinh)

Số học sinh xếp loại học lực trung bình là: 800 : 100 x 11 = 88 (học sinh)

(Hoặc 800 – 340 – 372 = 88 (học sinh)).

Bài 3:

Nối D với N ta được hai hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 31 x 21,5 = 666,5 (m2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: 38 x 15,5 = 589 (m2)

Diện tích mảnh đất là: 666,5 + 589 = 1255,5 (m2).

Bài 4:

Chia mảnh đất, ta được một hình thang và một hình chữ nhật. Ta có:

HG = 16,5m,

HD = 75m,

AH = 52m – 16,5m = 35,5m,

HC = 75m – 34m = 41 m.

Diện tích hình thang ABCH là: (25 + 41) x 35,5 : 2 = 1171, 5 (m2)

Diện tích hình chữ nhật HDEG là: 75 x 16,5 = 1237,5 (m2)

Diện tích mảnh đất là: 1171, 5 + 1237,5 = 2409 (m2).

Bài 5

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là: 12timesfrac{3}{4} =9 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là (12 + 8) x 2 x 9 = 360(cm2)

Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 12 x 8 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:360 + 96 x 2 = 552 (cm2)

Đáp số: Sxq: 360 cm2; Stq: 552 cm2.

Bài 6:

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: ( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 (cm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 54 + ( 5 x 4 ) x 2 = 94 (cm2)

Đáp số: Sxq: 54 cm2 ; Stp: 94 cm2

3. Bài tập luyện tập thêm

Bài 1: Hình hộp chữ nhật có kích thước: chiều dài = 10 cm, chiều rộng = 6 cm và chiều cao = 4 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật này.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài (l) = 10 cm

Chiều rộng (w) = 6 cm

Chiều cao (h) = 4 cm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

 2 (10 × 6 + 10 × 4 + 6 × 4)

= 2 (60 + 40 + 24) = 2 × 124 = 248 cm 

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:

2 (10 × 6) + 2 (10 × 4) + 2 (6 × 4)

= 2 x 60 + 2 x 40 + 2 x 24 = 120 + 80 + 48 = 248 cm2

Đáp số: 248 cm2

Bài 2: Nếu hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 9 cm và chiều cao 5 cm, hỏi diện tích xung quanh và diện tích toàn phần là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

Chiều dài (l) = 15 cm

Chiều rộng (w) = 9 cm

Chiều cao (h) = 5 cm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

2 x (15 × 9 + 15 × 5 + 9 × 5)

= 2 x (135 + 75 + 45) = 2 × 255 = 510 cm 

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:

2 x (15 × 9) + 2 x (15 × 5) + 2 x (9 × 5)

= 2 x 135 + 2 x 75 + 2 x 45 

= 270 + 150 + 90 = 510 cm2

Vậy, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 510cm2

Bài 3: hộp chữ nhật có chiều dài 16 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao bằng frac{2}{3} chiều rộng. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp này.

Đáp án: Diện tích xung quanh hình hợp chữ nhật là 438cm2; Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 588cm2

Bài 4: Hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 8 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài (l) = 12 cm

Chiều rộng (w) = 5 cm

Chiều cao (h) = 8 cm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

2 x (12 × 5 + 12 × 8 + 5 × 8)

= 2 x (60 + 96 + 40) = 2 × 196 = 392 cm2

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:

= 2 x (12 × 5) + 2 x (12 × 8) + 2 x (5 × 8)

= 2 x 60 + 2 x 96 + 2 x 40 = 120 + 192 + 80 = 392 cm2

Vậy, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 392cm2

Bài 5: Nếu hình hộp chữ nhật có kích thước là 9 cm, 9 cm và 12 cm (chiều dài, chiều rộng, chiều cao), thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần sẽ bằng bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

Chiều dài (l) = 9 cm

Chiều rộng (w) = 9 cm

Chiều cao (h) = 12 cm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

2 x (9 × 9 + 9 × 12 + 9 × 12)

= 2 x (81 + 108 + 108) = 2 × 297 = 594 cm2 

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:

2 x (9 × 9) + 2 x (9 × 12) + 2(9 × 12)

= 2 x 81 + 2 x 108 + 2 x 108 = 162 + 216 + 216 = 594 cm2

Vậy, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 594 cm2 và diện tích toàn phần cũng là 594 cm2

Bài 6: Hình hộp chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 6 cm và chiều cao bằng frac{4}{5} chiều dài. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

Bài 7: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 10 cm và chiều cao 7 cm. Hãy tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

Bài 8: Hình hộp chữ nhật có kích thước là 14 cm, 8 cm và 6 cm (chiều dài, chiều rộng, chiều cao). Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

Bài 9: Nếu hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10 cm, thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần là bao nhiêu?

Bài 10: Hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 12 cm và chiều cao bằng frac{3}{4} chiều rộng. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp này.

Trên đây là bài viết của Lớp học Mật Ngữ về nội dung Giải Phiếu bài tập Toán Tuần 21 lớp 5 Đề 1. Hy vọng bài viết trên đã mang đến thông tin hữu ích cho các em, giúp bạn giải đáp các thắc mắc và áp dụng tốt vào bài tập. Xin trân trọng cảm ơn!