11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học

0
11

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong chương trình tập huấn GDPT. 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học sẽ có trong bài viết của Lớp học Mật Ngữ dưới đây.

1. Các câu hỏi trong kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất Tiểu học

– Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

– Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

– Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

 – Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

 – Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

– Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

– Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

 – Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

– Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

– Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

– Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

2. Nội dung 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học

 Câu 1: Sau khi học xong bài học, học sinh có thể “làm gì” để tiếp thu (vận dụng) kiến ​​thức, kỹ năng liên quan đến chủ đề?

Sau khi học xong bài học, học sinh phải thực hiện những hoạt động sau để tiếp thu và vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng liên quan đến môn học:

– Tích cực tham gia luyện tập.

– Theo dõi, nghe cô giáo hướng dẫn làm bài tập.

– Có thể sưu tầm tranh ảnh cho môn học.

– Có thể chia nhóm làm trò chơi.

– Học sinh vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trước khi tập.

– Tập theo tranh và động tác của giáo viên.

Câu 2. Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

Học sinh sẽ được thực hiện các hoạt động học:

– Những kỹ năng sơ giản về vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện; về vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện; về những yếu tố môi trường tự nhiên có lợi, có hại trong tập luyện;

– Về vệ sinh trong mỗi giờ học cần phải: khởi động, tập luyện, hồi phục, nghỉ ngơi sau tập luyện; về chế độ ăn uống cần đảm bảo dinh dưỡng trong tập luyện

– Vận động cơ bản gồm: Đội hình đội ngũ, các tư thế hoạt động vận động cơ bản của đầu, cổ, tay, chân; các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể, các bài tập phối hợp di chuyển các hướng…

– Các động tác thể dục phù hợp với đặc điểm lứa tuổi

– Trò chơi bổ trợ khéo léo, mềm dẻo, phối hợp vận động.

Câu 3. Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học có thể hình thành, phát triển những năng lực phẩm chất sau:

– Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, cụ thể đã khơi dậy ở HS:

+ Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

+ Tích cực tham gia các trò chơi vận động bổ trợ khéo léo,…

– Về năng lực: Bài học góp phần hình thành, phát triển các năng lực sau đây:

+  Năng lực chung

Năng lực tự chủ và tự học: biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học

Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các trò chơi.

+ Năng lực đặc thù

Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trước tập luyện.

Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.

Thực hiện được nội dung bài tập thể dục: Động tác vươn thở

Câu 4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu sau: tranh ảnh, mô hình,… minh họa bài dạy, một số dụng cụ phục vụ phù hợp với hoạt động tập luyện của giờ học; các clip hướng dẫn tập động tác (nếu có)

Câu 5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

– Học sinh về nhà tự tìm tòi tranh ảnh các clip liên quan tới kiến thức mới trên mạng internet, sách giáo khoa, phương tiện truyền thông …. theo sự hướng dẫn của giáo viên từ tiết trước.

– Học sinh báo cáo kết quả tìm được theo nhóm. thảo luận rút ra kết quả

– Lắng nghe giáo viên nhận xét.

– Quan sát Tranh ảnh, video mà giáo viên đưa ra

– Theo dõi giáo viên thị phạm và phân tích động tác

– Tiến hành tập luyện cả lớp theo hướng dẫn của giáo viên

Câu 6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là:

– Biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học

– Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các trò chơi.

– Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trước tập luyện.

– Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.

– Thực hiện được nội dung bài tập thể dục: Động tác vươn thở.

Câu 7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Để nhận xét, đánh giá thực hiện kết quả hình thành kiến thức mới của học sinh:

– Đánh giá, nhận xét thường xuyên và kịp thời

– Phải căn cứ vào mục tiêu và các yêu cầu cần đạt đối với từng lớp học, cấp học trong chương trình môn Giáo dục thể chất, theo các tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chú trọng kỹ năng vận động và hoạt động thể dục thể thao của học sinh

– Đánh giá phải bảo đảm toàn diện, khách quan, có phân hoá; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kỳ; kết hợp giữa đánh giá của giáo viên, tự đánh giá và đánh giá của các bạn, đánh giá của cha mẹ học sinh.

Câu 8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu: tranh ảnh, sách giáo khoa, tài liệu trên mạng internet, các phương tiện truyền thông, các vật dụng, thiết bị mà giáo viên đưa ra

Câu 9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

– Học sinh dựa vào vốn kiến thức mình tìm được và nội dung giáo viên hướng dẫn hình thành nên khái niệm ban đầu.

– Tiến hành tập luyện dưới các hình thức: cá nhân, nhóm đôi, tổ, tập chung cả lớp

– Có thể luyện tập, vận dụng kiến thức mới trong các hình thức thi đấu, biểu diễn

– Áp dụng kiến thức thường xuyên trong cuộc sống: tập luyện để nâng cao sức khỏe, tập luyện sau các tiết học căng thẳng để tinh thần thoải mái tránh mệt mỏi

Câu 10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là:

– Giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể như: tham gia chơi tích cực các trò chơi vận động rèn luyện tư thế, tác phong, phản xạ và bổ trợ môn thể thao ưa thích; nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể; bước đầu hình thành thói quen tập thể dục; thể hiện sự yêu thích tập luyện thể dục thể thao; có trách nhiệm với tập thể và ý thức giúp đỡ bạn trong tập luyện; tự giác, dũng cảm, thường xuyên tập luyện TDTT.

– Giúp học sinh bước đầu hình thành, phát triển năng lực thể chất như: năng lực chăm sóc sức khoẻ; năng lực vận động cơ bản; năng lực hoạt động thể dục thể thao.

Câu 11. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

Về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh giáo viên cần nhận xét, đánh giá:

– Giáo viên phải luôn thể hiện sự quan tâm, động viên của mình đối với học sinh, để các em không e ngại khi chưa làm đúng động tác, giúp các em mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi với giáo viên và với bạn cùng tập luyện với mình để cùng nhau tìm cách khắc phục những động tác sai thường mắc.

– Đặc biệt chú ý đặc trưng của môn học Giáo dục thể chất là sự coi trọng nguyên tắc đối xử cá biệt trong quá trình giảng dạy và tập luyện. Luôn nhắc và yêu cầu học sinh tập trung quan sát, lắng nghe giáo viên chỉ dẫn để vận dụng vào tập luyện.

– Để học sinh có thể hoàn thành lượng vận động của bài tập mà học sinh không bị ức chế, nhàm chán dẫn đến không tập trung và không thích luyện tập, người giáo viên phải vận dụng linh hoạt, phong phú các hình thức tổ chức luyện như:

+ Luyện tập đồng loạt;

+ Chia tổ luyện tập cố định và chia tổ luyện luân phiên.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Lớp học Mật Ngữ xin trân trọng cảm ơn!