05 đề thi Toán lớp 2 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo 2023 – 2024

0
13

Bài viết dưới đây lớp học Mật Ngữ sẽ gửi tới các em chi tiết về vấn đề: 05 đề thi Toán lớp 2 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo 2023 – 2024. Các em hãy theo dõi chi tiết vấn đề này nhé.

1. Đề thi toán lớp 2 học kì 2 – Chân trời sáng tạo – đề số 01

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 214, 178, 187, 241. Số bé nhất là:

a. 214

b. 178

c. 187

d. 241

Câu 2: 1m 3dm = … cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

a. 13

b. 103

c. 130

d. 31

Câu 3: Mẹ cắm hoa vào 6 lọ, mỗi lọ 5 bông hoa thì vừa đủ. Mẹ có số bông hoa là:

a. 32 bông

b. 30 bông

c. 56 bông

d. 65 bông

Câu 4: Hình sau có số hình tam giác là:

05 đề thi Toán lớp 2 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo 2023 - 2024

a. 10 hình

b. 12 hình

c. 13 hình

d. 11 hình

Câu 5: 4 giờ 15 phút còn được gọi là:

a. 15 giờ 15 phút

b. 16 giờ 15 phút

c. 17 giờ 15 phút

d. 15 giờ 5 phút

Câu 6: Quả bóng có dạng khối gì?

a. khối trụ

b. khối hộp chữ nhật

c. khối cầu

d. khối lập phương

II. Phần tự luận

Câu 1: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1 km … 1000 m

b. 1 m …. 9 dm

c. 2 m …. 200 cm

d. 560 m + 40 m … 1 km

e. 37 cm + 62 cm … 1 m

f. 100 m + 800 m … 1 km

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Khi mua một món đồ có giá 400 đồng em đưa cho người bán hàng một tờ 1000 đồng. Người bán có thể trả lại tiền thừa cho em một trong các cánh sau:

Cách 1: … tờ 500 đồng và … tờ 100 đồng

Cách 2: …. tờ 200 đồng

Cách 3: … tờ 100 đồng

Câu 3: Cuộn dây điện màu xanh dài 45 m, cuộn dây điện màu vàng dài hơn cuộn dây điện màu xanh 17 m. Hỏi cuộn dây điện màu vàng dài bao nhiêu mét?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. b

Câu 2. c

Câu 3. b

Câu 4. b

Câu 5. b

Câu 6. c

II. Phần tự luận

Câu 7:

a. 1 km = 1000 m

b. 1 m > 9dm

c. 2m = 200 cm

d. 560m + 40 m < 1 

e. 37 cm + 62 cm < 1m

f. 100cm + 800cm < 10m

Câu 2: Người bán hàng phải trả lại cho em số tiền là: 1000 – 400 = 600 đồng

Cách 1: 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng

Cách 2: 3 tờ 200 đồng

Cách 3: 6 tờ 100 đồng

Câu 3: Bài giải

Cuộn dây điện màu vàng dài số mét là:

45 + 17 = 62 (m)

Đáp số: 62m

2. Đề thi học kì 2 toán lớp 2 – Chân trời sáng tạo – Đề thi số 02

Phần 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

Câu 1: Đáp án nào dưới đây là đúng?

a. 17 giờ tức là 7 giờ chiều

b. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

c. 19 giờ tức là 9 giờ tối

d. 20 giờ tức là 8 giờ tối

Câu 2: Tích của phép nhân có hai thừa số là 2 và 5 là:

a. 7

b. 10

c. 3

d. 12

Câu 3: Quả bóng đá có dạng khối nào?

a. Khối lập phương

b. Khối hộp chữ nhật

c. Khối cầu

d. Khối trụ

Câu 4: Số 507 được đọc là:

a. Năm trăm linh bảy

b. Năm không bảy

c. Năm mươi bảy

d. Năm trăm không bảy

Câu 5: 1 km = … m. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

a. 1000

b. 100

c. 10

d. 1

Câu 6: Ba bạn Linh, Nga, Loan đến lớp học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giwof 30 phút. Hôm đó Linh đến lúc 7 giờ 15 phút, Nga đến lúc 8 giờ và Loan đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?

a. bạn Linh

b. bạn Nga

c. bạn Loan

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Có 16 học sinh xếp hàng 2 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Câu 2: Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2D gấp hạc giấy để trang trí lớp. Tìm số hạc giấy của mỗi lớp biết rằng:

– Số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số

– Số hạc giấy của lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con

– Số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 100

– Số hạc giấy của lớp 2D nhiều hơn số hạc giấy của lớp 2C là 3 con

3. Đề thi học kì 2 toán lớp 2 – Chân trời sáng tạo – đề số 03

Phần 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

Câu 1: Lúc 8 giờ có:

a. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

b. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

c. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

d. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: Thương của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 4 là:

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Câu 3: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 555 … 567

a. <

b. >

c. =

Câu 4: Phép nhân 2 x 2 = 4 có các thừa số là:

a. 2 và 2

b. 2 và 4

c. 2

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Nhà bác Lan thu hoạch được 300 kg mận. Nhà bác Long thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Lan 23 kg. Hỏi nhà bác Long thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam mận?

Câu 2: Mỗi hộp bánh có 3 chiếc bánh. Hỏi 6 hộp bánh như thế có bao nhiêu chiếc bánh

Câu 3: Hai lớp 2A và 2B quyên góp được tất cả bao nhiêu quyển sách, biết rằng: số sách của lớp 2A là số tròn chục có ba chữ số, có số trăm và số chục đều là 1. Số sách của lớp 2B nhiều hơn số sách của lớp 2A là 10 quyển.

4. Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 – Chân trời sáng tạo – đề số 04

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Số gồm 5 trăm 5 đơn vị

a. 55

b. 505

c. 605

d. 550

Câu 2: Tổng của số 459 và số tròn trăm nhỏ nhất có ba chữ số là:

a. 559

b. 558

c. 550

d. 560

Câu 3: Con chó nặng 20 kg. Cân nặng của mỗi con thỏ như nhau. Mỗi con thỏ cân nặng là: (có 5 con thỏ)

a. 4

b. 3

c. 2

d. 1

Câu 4: Khi trả tiền mua rau thì Minh đưa cho người bán rau là 1000 đồng, người bán rau trả lại cho Minh 400 đồng. Hỏi Minh mua rau hết bao nhiêu tiền?

a. 500 đồng

b. 600 đồng

c. 700 đồng

d. 800 đồng

Câu 5: Trong túi có 3 quả táo và 4 quả cam. Mi không nhìn vào túi lấy ra 2 quả. Vậy chắc chắc  lấy được ít nhất mấy quả cam

a. 3

b. 2

c. 1

d. không xác định được

Phần 2: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a. 213 – 111

b. 123 + 200

c. 700 – 48

d. 137 + 80

Câu 2: Vụ mùa thì nhà My thu hoạch được 500 kg khoai tây, nhiều hơn vụ trước 90 kg. Hỏi vụ trước nhà My thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam khoai tây?

Câu 3: Viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của nó bằng 6

5. Đề thi học kì 2 toán lớp 2 – Chân trời sáng tạo – đề số 05

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Số chẵn liền sau của 660 là số:

a. 661

b. 662

c. 663

d. 664

Câu 2: Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau ghép được từ các số 7, 3, 2, 9 là:

a. 999

b. 739

c. 973

d. 237

Câu 3: Mẹ Mai đóng 4 bao gạo có cân nặng lần lượt là: 51kg, 45kg, 52kg, 60kg. Bố Mai dùng xe máy chở  các bao thóc đi bán. Vì xe chỉ chở nhiều nhất 150kg nên bố đã để lại một bao thóc. Bao thóc để lại cân nặng là:

a. 51kg

b. 45kg

c. 52kg

d. 60kg

Câu 4: Trong các phép tính sau thì phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

a. 543 – 319

b. 638 – 455

c. 454 + 27

d. 547 + 80

Câu 5: Trong một tuần thì An đi học từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật. Vậy trong 4 tuần, số ngày An đi học là:

a. 14 ngày

b. 28 ngày

c. 20 ngày

d. 24 ngày

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1: Số học sinh nam của khối lớp hai là 140 em, nhiều hơn số học sinh nữ 20 em. 

a. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh nữ?

b. Để giúp đỡ các bạn nhỏ vùng cao, mỗi học sinh của trường đã quyên góp 1 quyển vở. Hỏi khối lớp Hai đã quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Câu 2: Hãy viết các số tròn chục có ba chữ số mà tổng các chữ số của chúng bằng 5

Câu 3: Hiệu của hai số có ba chữ số là 200. Nếu số bị trừ tăng thêm 10 đơn vị và số trừ thì giảm đi 30 đơn vị thì hiệu mới bằng mấy?

Các em có thể tham khảo bài viết sau: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 2

Bài viết trên lớp học Mật Ngữ sẽ gửi tới các em chi tiết về vấn đề Đề thi toán lớp 2 học kì 2 – Chân trời sáng tạo. Cảm ơn các em đã theo dõi chi tiết bài viết.